A cselekvőképtelenné nyilvánításról

2022. augusztus 15., 11:50 , 1120. szám

„Édesanyám agyvérzést kapott, nem tudunk kommunikálni vele. Szeretnénk eljárni a testvéreimmel az ügyeiben, de mindenhol megbízólevelet kérnek tőlünk. Enélkül még a nyugdíját sem tudjuk felvenni. Hogyan tegyünk szert megbízólevélre?”

– Ha, mint írja, nem tudnak kommunikálni a beteggel, az önök esetében aligha jöhet szóba a megbízólevél. Ukrajnában a megbízólevél közjegyző által hitelesített dokumentum. A közjegyző viszont csak abban az esetben hitelesíti a megbízólevelet, ha a megbízást adó személy – a Polgári törvénykönyv (Ptk.) 203. cikkelye 2. pontjával össz­hangban – cselekvőképessége birtokában van, amikor megjelenik előtte.

A kommunikációt ellehetetlenítő betegség ugyanakkor elégséges alapnak tűnik ahhoz, hogy az érdekeltek kezdeményezésére a bíróság korlátozza az adott személy cselekvőképességét a törvények által megállapított rendnek megfelelően, vagy cselekvőképtelenné nyilvánítsa őt (lásd a Ptk. 36. és 39. cikkelyét!).

Vagyis önöknek és családtagjainak kezdeményezniük kell a bíróságon édesanyjuk cselekvőképességének korlátozását, esetleg cselekvőképtelenné nyilvánítását és ennek folyományaként a gondnokság alá helyezését. A magánszemély attól a pillanattól minősül cselekvőképességében korlátozottnak vagy cselekvőképtelennek, amikor a bíróság erre vonatkozó határozata hatályba lép. Szükség esetén (például egy a cselekvőképtelen személy által végrehajtott jogcselekmény érvénytelenítése céljából) a bíróságnak módjában áll a rendelkezésére álló szakvélemény és egyéb dokumentumok alapján a cselekvőképtelenséget egy korábbi időpontra vonatkozóan, azaz visszamenőlegesen is megállapítani.

A bíróság rendszerint a korlátozott cselekvőképességű vagy cselekvőképtelen személy valamelyik közeli hozzátartozóját nevezi ki a gondnokául. Az önök esetében ez a megoldás a nyugdíjhoz való hozzáférés problémáját is megoldaná, hiszen a Ptk. 37. cikkelyének 4. pontja értelmében például a korlátozottan cselekvőképes személy keresetének, nyugdíjának, ösztöndíjának, egyéb jövedelmének átvétele és az azokkal való rendelkezés a gondnok hatáskörébe tartozik.

Javasolnám, hogy az eljárás minél gyorsabb és zökkenőmentesebb lefolytatása végett fogadjanak ügyvédet.

            hk