Miként alakul az örökség elfogadásának rendje?

2022. augusztus 16., 15:41 , 1120. szám

„Tavasszal még azt beszélték, hogy meghosszabbítják az örökség elfogadásának határidejét a hadiállapot végéig, s hogy nem adják ki az örökségről az igazolást, amíg tart a háború, aztán meg az egészet visszavonták. Igaz ez? És mit csináljon, aki külföldre menekült, s nem akar hazajönni az örökséget intézni, amíg tart a hadiállapot?”

– Köztudott, hogy a Polgári törvénykönyv 1270. cikkelyének 1. pontja alapján az örökség elfogadására az örökösök által a hagyaték megnyílásától, vagyis az örökhagyó halálától számított hat hónap áll rendelkezésre. Ugyanakkor az ukrán kormány február 28-i rendeletével (Пос­танова Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2022 р. № 164 «Деякі питання нотаріату в умовах воєнного стану») az örökség elfogadásának határidejét a hadiállapot teljes időtartamára felfüggesztette.

Ez a szabályozásbeli változás egy sor következménnyel járt az örökösök számára.

1. Ha az örökös az örökhagyó halálától számított hat hónapon belül, de még a háború kitörése előtt nem nyújtotta be az örökség elfogadására vonatkozó kérelmét, akkor ezt később, a hadiállapot alatt is megtehette, s a hadiállapot vége után, az eredeti hat hónapos örökségi eljárásból a 2022. február 24-i állapot szerint még hátralévő idő alatt szintén. A jogalkotó elképzelése nyilván az volt, hogy biztosítsa, a hadiállapot ideje alatt senkinek ne kelljen aggódnia az örökség elfogadása miatt.

2. A fentiekből következik ugyanakkor, hogy – az örökség elfogadására vonatkozó határidő felfüggesztésére való tekintettel – a többi örökös is jogosulttá vált a hadiállapot idején kérvényezni az örökség elfogadását a közjegyzőnél – ha a háború kitörése előtt (2022. február 24.) nem tette meg.

3. A közjegyzők nem adtak ki az örökséghez való jogot igazoló öröklési bizonylatot azokban az esetekben, amelyekben 2022. február 24-ig nem telt el hat hónap az örökhagyó halála óta. Miután az örökség elfogadásának határidejét felfüggesztették, a közjegyzőket gyakorlatilag megfosztották az öröklési bizonylat kiállításának lehetőségétől. Joggal, hiszen az új rend értelmében további örökösök is jelentkezhettek az örökségért, ez pedig befolyásolhatta a korábban jelentkezett örökösök részesedését a hagyatékból.

A rendelkezés 2022. június 24-ig volt érvényben. Ekkor a Miniszteri Kabinet ismét módosította az örökség elfogadására vonatkozó szabályokat (lásd: Постанова Кабінету Міністрів України від 24 червня 2022 р. № 719 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо нотаріату та державної реєстрації в умовах воєнного стану»!). A kormány ezzel változtatott egyebek mellett a fentebb említett 164. számú rendelete 3. pontján, mely mostantól kimondja, hogy az örökség elfogadásának vagy elutasításának határideje a hadiállapot idejére, de legfeljebb négy hónapra függeszthető fel. Az örökösök számára az örökség elfogadására megállapított határidő lejárta után kiállítják az öröklési bizonylatot – teszi hozzá a kormányrendelet. Vagyis június 24-től az örökség elfogadásának határideje legfeljebb négy hónapra függeszthető fel. Következésképpen azok, akiknek az esetében a február 24-i helyzet szerint nem telt el hat hónap az örökhagyó halála óta, tekinthetik úgy, hogy az örökség elfogadásának határideje számukra nem hat, hanem 10 hónap volt. Ami egyben azt is jelenti, hogy valamennyi örökösnek az örökhagyó halálának napjától számított 10 hónap állt rendelkezésére, hogy jelezze az örökség elfogadását.

Júniusig – az örökség elfogadási határidejének felfüggesztése miatt a hadiállapot teljes idejére – csak azoknak adták ki az öröklési bizonyítványt, akiknek esetében 2022. február 24-ig eltelt hat hónap az örökhagyó halála óta. A többiek ez iránti kérelmét elutasították. A legutóbbi, júniusi rendeletmódosítás után azonban mindenkinek kiadják az öröklési bizonyítványt, legfeljebb nem az örökhagyó halálának napjától számított hat, hanem tíz hónap után.

Végül röviden arról, hogyan fogadhatja el az örökségét az, aki külföldön tartózkodik. A háború kitörésekor sokan elmenekültek az országból. Számukra nem kötelező hazatérni a hagyatékkal kapcsolatos ügyintézés végett. Elég, ha az érintett megküldi a hagyatéki eljárást lefolytató ukrajnai közjegyzőnek a nyilatkozatát, melyben megerősíti, hogy elfogadja az örökséget. Ezt a nyilatkozatot hitelesíteni szükséges annak az országnak a közjegyzője által, amelyben az örökös tartózkodik. Bizonyos esetekben, annak függvényében, hogy létezik-e erre vonatkozó megállapodás a tartózkodási hely szerinti ország és Ukrajna között, a közjegyző által hitelesített nyilatkozatnak a nemzetközi felülhitelesítésére (apostille) is szükség lehet. A nyilatkozathoz feltétlenül csatolni szükséges annak ukrán nyelvű, ugyancsak közjegyző által hitelesített fordítását.

hk