A munkakönyvi bejegyzésekről

2022. augusztus 23., 10:28 , 1121. szám

„Az igazgató azt mondta, a munkakönyvembe is beíratja a büntetésemet, hogy többet senki ne vegyen fel dolgozni. Lehet ilyet csinálni az emberrel?”

– Nem, nem lehet ilyet tenni! A munkaügyi, igazságügyi és a lakosság szociális védelmével foglalkozó tárcák közös rendeletével elfogadott szabályzat («Інст­рукція про порядок ведення трудових книжок працівників», затверджено наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства соціального захисту населення України  №58 від 29. 07. 93) 2.2-es pontja értelmében a munkakönyvbe a következő információk kerülhetnek be:

• a munkavállaló adatai: vezetékneve, keresztneve és apai neve, születési ideje;

• a munkával, más állandó munkahelyre való áthelyezéssel, elbocsátással kapcsolatos információk;

• információk a kitüntetésekről és jutalmakról: Ukrajna állami kitüntetéseiről és elismeréseiről, az eredményes munkavégzésért megítélt és az egyéb jutalmakról, Ukrajna hatályos jogszabályaival összhangban;

• információk az oklevéllel elismert felfedezésekről, a felhasznált találmányokról, innovatív javaslatokról, valamint az ezzel összefüggésben kifizetett jutalmakról.

Ugyanakkor a dolgozó munkakönyvébe nem kerülhetnek be a megrovások, bírságok. Ezt az említett minisztériumi szabályzat 2.2-es pontja egyértelműen leszögezi.

Az ön igazgatójának mindezt tudnia kell. Ha mégsem, a cég illetékes tisztviselője bizonyára felhívja majd rá a figyelmét. Amennyiben az igazgató mégis rászánná magát, hogy „beírjon” a munkakönyvébe, az ilyen bejegyzés szabálytalannak és érvénytelennek számítana, s önnek jogában állna kezdeményezni a megsemmisítését.

hk