Mennyi pénzt vihetünk külföldre?

2022. szeptember 6., 17:32 , 1123. szám

„Mennyi valutát vihetünk magunkkal külföldre, és mennyi lehet nálunk, amikor hazajövünk? Lehet úgy külföldre vinni pénzt, hogy ne kelljen deklarálni a határon?”

– Kezdjük a kiutazással! Magánszemélyek 10 000 eurót el nem érő összegben jogosultak készpénzt és banki (befektetési) nemesfémeket kivinni Ukrajnából írásbeli nyilatkozattétel (deklarálás) nélkül.

Ezzel kapcsolatban felhívnám a figyelmet a következőkre:

• a vámszabályok szempontjából egyaránt készpénznek minősül a nemzeti valuta (hrivnya) és a külföldi valuta, tehát a 10 000 eurós keretbe a nálunk lévő hrivnyát is bele kell számítani (hrivnyát gyakran csak a hazautazást fedezendő visz magával külföldre az ember, és hajlamos megfeledkezni róla, ám a határőrök nem „feledékenyek”);

• a készpénz mellett a banki fémeket is bevallás nélkül lehet külföldre vinni, amennyiben az értékük nem éri el a 10 000 eurót; ha viszont eléri vagy meghaladja, akkor be kell jelenteni azokat;

• a 10 000 eurós limit együttesen vonatkozik a készpénzre és a banki fémekre;

• a készpénz összegének és a banki fémek euróban kifejezett értékének kiszámításakor a hrivnyának az euróhoz viszonyított, az ukrán határ átlépésének napján érvényes hivatalos árfolyamát vagy keresztárfolyamát veszik figyelembe.

Készpénz, banki fémek 10 000 euró feletti kivitele esetén a teljes összeget be kell jelenteni – vagyis nem csak azt a részét, amely meghaladja a 10 000 eurót.
A kitöltött nyilatkozattal (deklarációval) együtt az ukrán illetőségű magánszemélynek be kell nyújtania a pénz eredetét igazoló dokumentumokat, például a bankszámláról való pénzfelvételt igazoló dokumentumot, ajándékozási szerződést stb. (A saját bankszámláról történt készpénzfelvételt igazoló dokumentum 90 naptári napig érvényes.) Ha ezt a pénzt külföldi valutára váltottuk, esetleg banki fémet vásároltunk érte, csatoljuk a valutaváltási műveletről, a vásárlásról kapott igazolást is.

A deklarációt akkor is ki kell tölteni, ha ukrán devizában, külföldi valutában vagy banki fémben denominált fizetési kötelezvények és értékpapírok (részvények, kötvények stb.) kivitelére kerül sor, amelyek számla szerinti összértéke meghaladja a 10 000 eurónak megfelelő összeget.

A 18 év alattiak is jogosultak készpénzkivitelre. Nekik ugyancsak be kell jelenteni a devizaértékeket, ha azok összege eléri vagy meghaladja a 10 000 eurót. A 16. életévét be nem töltött személy nevében szülei, törvényes képviselője tölti ki a deklarációt.

A deklaráció kitöltése viszonylag egyszerű, ráadásul a nyomtatvány letölthető és kinyomtatható a Legfelső Tanács weboldaláról, a vonatkozó kormányrendelet szövege alatt található hivatkozásra kattintva (Постанова Кабінету Міністрів України від 27 лютого 2019 р. № 203, «Деякі питання транскордонного переміщення фізичними особами валютних цінностей»).

Felhívnám a figyelmet, hogy a 10 000 eurót elérő vagy meghaladó összeg bejelentésének elmulasztása bírságot von maga után, amelynek mértéke a be nem vallott összeg 10 000 euró feletti részének 20%-a. Előfordul, hogy a vámhatóság elkobozza a be nem jelentett 10 000 eurót meghaladó összeget, mivel a Vámtörvénykönyv alapján a valutát is árunak tekinti és ekként kezeli. A sajtóból ítélve a bíróság utóbb rendszerint érvényteleníti ezeket a lefoglalási határozatokat, vagyis a polgár visszakapja a pénzét (mínusz a 20%-os bírság), de a pereskedés semmi esetre sem kellemes, vagyis érdemes deklarálni a pénzt.

A készpénz és banki fémek Ukrajna területére történő behozatalának szabályai hasonlók a kivitelükre vonatkozókhoz. Ukrajna törvényei nem korlátozzák a behozható összeget, de a 10 000 eurós határ elérése esetén nyilatkozatot, deklarációt kell kitölteni. Ugyanakkor behozatal esetén nem szükséges igazolni a valuta eredetét.

A nyilatkozatot akkor is ki kell tölteni, ha Ukrajna vámterületére olyan ukrán devizában, külföldi valutában vagy banki fémben denominált fizetési kötelezvényt vagy értékpapírokat (részvények, kötvények stb.) hoz be valaki, amelyek számla szerinti összértéke eléri vagy meghaladja a 10 000 eurónak megfelelő összeget.

A deklarálás elmulasztása behozatalkor is bírsággal büntetendő.

Ami azt illeti, hogy miként lehet nyilatkozat nélkül 10 000 eurót meghaladó összeget kivinni az országból, arra alig kínálkozik lehetőség. A legkézenfekvőbb, ha elhelyezi ezt az összeget a bankszámláján, majd külföldön, az ottani bankautomatákból veszi fel a pénzt. A megoldás egyik hátránya, hogy a kártyás pénzfelvétel jelenleg a háború miatt korlátozva van. Ezenkívül pénzfelvételkor egy bizonyos jutalékot von le a bank az utalásért, illetve azért is, ha eközben valutaváltásra kerül sor. Arra is számítania kell, hogy amennyiben itthon jelentős összeget fizet be a számlájára, pénzügyi átvilágításnak vethetik alá.

Elképzelhető, hogy itthon kriptovalutát vásárol, amit azután külföldön visszaválthat dollárra/euróra. Ennek a megoldásnak a legnagyobb hátrányát a kriptovaluta árfolyamának jelentős ingadozása jelenti, ami akár néhány napon belül is érzékeny veszteséget okozhat tulajdonosának. Emellett ilyenkor sem mindig kerülhető el a pénzügyi átvilágítás.

hk