Újraszentelték a balazséri görögkatolikus templomot

2022. szeptember 20., 13:15 , 1126. szám

Püspöki szent liturgiával kezdődött a balazséri görögkatolikus templom újraszentelési ünnepsége. A több mint 120 éves épület felújítása elsősorban a tetőszerkezet javítását foglalta magába, amely a magyar kormány támogatásával valósult meg.

Luscsák Nílus, a Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegye püspöke szentbeszédében Jézus kereszthordozásának hozzánk szóló üzenetéről elmélkedett. Az egyházfő hangsúlyozta, a mai embernek is el kell tudnia fogadni a keresztet, a megpróbáltatásokat, s ehhez maga Krisztus ad erőt minden nap.

„Nagy öröm számunkra, hogy megőrizhetjük őseink hagyatékát. A templom az imádság helye, ahol felmenőink évszázadokon át imádkoztak, és számunkra, a fiatalabb nemzedéknek megtiszteltetés, hogy a nyomdokaikba léphetünk” – fogalmazott a Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegye püspöke.

A hívek ezt követően hálát adtak Istennek a felújított templomért, a közösségért. Egressy Miklós, a Makkosjánosi Görögkatolikus Egyházközség parókusa elmondta, az 1912-es feljegyzésekből kiderül, hogy a balazséri templom tetőszerkezete már akkor felújításra szorult, viszont ezeket a munkálatokat csak most sikerült elvégezni. Köszönetet mondott mindazoknak, akik hozzájárultak ennek megvalósításához.

A magyar kormány templomfelújítási programjának keretében Kárpátalján szinte az összes magyar görögkatolikus templom megújul. Ez pedig még inkább megerősíti az itt élő hívek jövőbe vetett hitét, mondta Demkó Ferenc, a Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegye Beregszászi Magyar Esperesi Kerületének püspöki helynöke.

„Templomaink megújulása azt jelzi közösségeink számára, hogy történnek jó dolgok, mindez mégiscsak annak a reményét adja, hogy van folytatás, és mi résztvevői vagyunk mindennek” – hangsúlyozta Demkó Ferenc.

Az ünnepi szertartás körmenettel zárult, ahol Nílus püspök megszentelte a templom külső falait, valamint megáldotta a jelen lévő híveket.

TV21 Ungvár/K. K.