A telefon átvizsgálásáról

2022. november 13., 17:08 , 1133. szám

„Minap hallottam a barátomtól, hogy a rendőrök megállították az ellenőrző ponton, és átvizsgálták a telefonját. Katonákról készített fényképeket és videókat kerestek. Arra gondoltam, hogy mit tennék hasonló helyzetben, hiszen a telefonomon őrzöm a levelezésemet az üzletfeleimmel és a barátnőmmel is. Egyik sem olyan téma, amit szívesen osztanék meg idegenekkel.”

– A téma minden részletre kiterjedő szabályozása még várat magára, így néha előfordul, hogy az emberek belátásuk szerint értelmezik az ilyen helyzeteket. Számos jogász kollégám a háborúra való tekintettel a hatóságok oldalára áll ebben a kérdésben. Érvelésük szerint, mivel Ukrajna büntető törvénykönyvének 114-2-es cikkelye büntetőjogi felelősséget állapít meg a fegyverek, fegyverzetek és lőszerek Ukrajnába történő küldésére, szállítására, az Ukrán Fegyveres Erők vagy az Ukrajna törvényei szerint megalakult egyéb katonai alakulatok mozgására, elhelyezkedésére vonatkozó információk engedély nélküli terjesztéséért hadi- vagy rendkívüli állapot idején, ezért az ellenőrző ponton az erre felhatalmazott személyek ellenőrizhetik a magánszemélyek elektronikus eszközeit, hogy tartalmaznak-e tiltott objektumokról készült fényképeket vagy videókat.

Hallottam olyan „jó tanácsot” is az efféle helyzetekre, hogy az ember védje jelszóval a telefonját, akkor a rendőrnek kérnie kell a tulajdonostól, hogy tegye hozzáférhetővé számára a készülék tartalmát, amit viszont a polgárnak jogában áll megtagadni. Ukrajna alkotmányának 31. cikkelye valóban egyértelműen rögzíti: mindenki számára garantált a levéltitok. Kivételt csak a bíróság állapíthat meg a törvényben meghatározott esetekben bűncselekmény megelőzése vagy a büntetőügy nyomozása során az igazság kiderítése céljából, ha az információszerzés más módon nem lehetséges. Azonban a hadiállapot bevezetése februárban korlátozta ezt az alkotmányos jogunkat is. Nem korlátozta viszont az Alkotmány 63. cikkelyét, mely szerint nem vonható felelősségre, aki megtagadja, hogy vallomást tegyen vagy magyarázatot adjon magára, illetve családtagjaira, közeli hozzátartozóira vonatkozóan – esetünkben hozzáférést biztosítson az eszközhöz, amely ellene szóló bizonyítékokat tartalmazhat.

A helyzet azonban nem ilyen egyszerű. Az eljáró hatósági személy értelmezheti úgy is a telefonra vonatkozó kérése/felszólítása elutasítását, hogy a polgár ellenszegül a rendőr jogos követelésének, vagy akadályozza a folyamatban lévő intézkedést, ezért bekísérheti őt a rendőrségre, ahol eljárást indíthatnak ellene. Az eljárás során azután előfordulhat, hogy vizsgálóbírói végzéssel szankcio­nált eljárási cselekmény keretében lefoglalhatják és feltörhetik a mobiltelefont, hogy azután tulajdonosa hozzájárulása nélkül is hozzáférjenek a tartalmához.

Ráadásul idén márciusban módosult a Büntetőjogi eljárási törvénykönyv (Betk.), ami a nyomozati cselekmények engedélyezését és lefolytatását, valamint a tárgyakhoz és dokumentumokhoz való ideiglenes hozzáférést illeti. A hadi- vagy rendkívüli állapot idején érvényesülő egyik újdonság a tárgyakhoz és dokumentumokhoz való ideiglenes hozzáférés engedélyezési eljárásának (a szakzsargonban TDRD) változása. A Betk. Átmeneti rendelkezéseinek (XI. fejezet) 20-7-es pontja előírja, hogy a hadiállapot idején a TDRD bizonyos törvény által védett személyes adatokat tartalmazó tárgyak, iratok vonatkozásában az ügyészségi hivatal vezetője által jóváhagyott ügyészi határozattal történik – vagyis nincs szükség a vizsgálóbíró hozzájárulására. Olyan információkról van szó egyebek mellett, amelyek egészségügyi vagy banktitok tárgyát képezhetik; ide tartoznak még a távközlési szolgáltatók birtokában lévő információk az előfizető hívásairól, a számára nyújtott távközlési szolgáltatásokról, beleértve azok időtartamát, tartalmát, átviteli útvonalait stb.; a telefon tulajdonosának birtokában lévő személyes adatok is.

Összefoglalva: hadiállapot idején – az egészen kivételes esetektől eltekintve – nem javasolnám, hogy megtagadja az intézkedő rendőrnek a telefonja tartalmának átvizsgálására vonatkozó kérését. Háború idején jobb a békesség. Ehhez hozzáfűznék még egy nem annyira jogi, mint inkább tapasztalaton alapuló tanácsot: járőr, ellen­őrző pont, katonák, katonai objektum mellett elhaladva – akár személygépkocsival, akár tömegközlekedési eszközön, akár gyalogosan – jobb eltenni szem elől a telefont, nehogy az a benyomásuk támadjon az illetékeseknek, hogy felvételt készít róluk, és eszükbe jusson ellenőrizni a készüléket.

hk