50 év után újra felcsendült a bótrágyi református templom 110 éves orgonája

2022. november 26., 14:32 , 1136. szám

„Semmi felől ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgésetekben minden alkalommal hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat az Isten előtt”! – hangzott el az ige a bótrágyi református templomban tartott hálaadó istentisztelet során múlt vasárnap. Az alkalmon Radvánszky Ferenc, a gyülekezet lelkésze köszönetét fejezte ki Schreiner Sándor orgonamesternek, hisz neki köszönhetően 50 év után ismét gyönyörűen csendülhet fel a templom közel 110 éves orgonája.

Az istentiszteleteknek a kulcsfogalma a találkozás. A szent hely minden egyes részlete ezt akarja előmozdítani: találkozik az ember és az Isten, a mulandóság és az örökkévalóság, az ég és a föld. Ebben a találkozásban kapjuk meg ismételten azokat az erőket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a küldetésünket betöltsük – magyarázta Radvánszky Ferenc. „Azt a szeretetet, amely szükséges ahhoz, hogy a másik embert felvállaljuk. Azt a bölcsességet, amely szükséges ahhoz, hogy a mindennapjainkat jól végig tudjuk csinálni. És ebben a találkozásban nagyon fontos szerepet kap az orgona mint eszköz. Hiszen kiemel minket a hétköznapi életből, felemel az Istenhez, ahhoz a forráshoz, aki a mi számunkra az életet adja, ami itt a földi életünknek a vándorlását jelenti. Hisz vándorok vagyunk, akik tudjuk, hogy honnan jöttünk és hová megyünk. Az különbözteti meg a vándort a csavargótól, hogy a vándornak van, a csavargónak viszont nincsen célja. Az az ember, aki Istennel él kapcsolatban, tudatában van annak, hogy ő vándor, és a földi vándorlásának az elősegítése mindenkor az a fajta szakaszos felemelkedés, amit éppen az orgona is elősegít a számunkra” – zárta gondolatait a református lelkész.

A több mint 100 éves orgonát Angszter József pécsi orgonagyár-tulajdonos építette. Shreiner Sándornak két hónapjába került, mire teljesen befejezte a helyreállítási munkálatokat. A vasárnapi istentiszteletre nem egyedül érkezett: Csundák Olga orgonaművésszel és Ferencik Olekszandrral, Kárpátalja egyetlen szakképzett tenorjával együtt Johann Sebastian Bach áriájának előadásával szólaltatták meg elsőként az orgonát.

Shreiner Sándor elmondta, hogy 1913-ban készült el az orgona Angszter József és fia által, ami olvasható is az orgona felületén. Akkoriban már elég híres orgonaépítő mesternek számított, így Bótrágyon is épített egy 10 regiszteres orgonát. „Az 1910-es években még az orgonákat nem olyan magasságba hangolták, mint mostanában. Az A–440 hertz helyett akkor még 432 hertz volt megszokott, ami annyit jelent, hogy hosszabbak voltak a sípok, így nem mindegyik felelne meg a mostani követelményeknek. Tehát nekem vagy rövidíteni kellett, vagy úgy kellett trükközni, hogy az egyes síp megszólaljon. Rengeteg szennyeződés volt benne, a fúvó ki volt szakadva, úgyhogy jó 2 hónapos munkálatok folytán sikerült felújítani az orgonát. Nagyon örülök annak, hogy ez a 21. olyan orgona Kárpátalján a református gyülekezetekben, amelyik újra fogja szolgálni az istentiszteleteket” – fogalmazott a szakember.

A hálaadó istentisztelet végén Schreiner Sándor ünnepélyesen átadta nemrégiben megjelent Kárpátalja orgonái című könyvét a gyülekezetnek.

TV21 Ungvár/Dankai Péter