Vasárnapi üzenet: 2022. november 27.

2022. november 27., 08:35 , 1135. szám

„Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz: »Amikor az Emberfia eljön, ugyanaz történik, mint Noé napjaiban. A vízözön előtti napokban az emberek ettek, ittak, nősültek és férjhez mentek, egészen addig a napig, amikor Noé beszállt a bárkába. Semmit sem sejtettek mindaddig, míg be nem következett a katasztrófa, és a víz el nem sodorta mindannyiukat. Így lesz ez akkor is, amikor az Emberfia eljön. Ha akkor ketten lesznek kint a mezőn, az egyiket fölveszik, a másikat otthagyják. Ha két asszony őröl a malmával, az egyiket fölveszik, a másikat otthagyják. Virrasszatok tehát, mert nem tudhatjátok, mely napon jön el a ti Uratok! Mert nyilvánvaló, hogy ha a ház gazdája tudná, hogy melyik órában jön a tolvaj, fenn virrasztana, és nem hagyná, hogy betörjenek a házba. Legyetek tehát ti is készen, mert az Emberfia abban az órában jön el, amikor nem is gondoljátok.«”

       Máté 24, 37–44

Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Kedves Testvérek! Advent első vasárnapja van, új egyházi évünk kezdete, és annak az időszaknak a kezdete, amivel Urunk születésének ünnepére szeretnénk felkészíteni a szívünket. Várjuk Jézus születésének ünnepét, és várjuk az Ő második eljövetelét is.

Ilyenkor a templomainkban és akár az otthonainkban is meg­gyújtjuk az adventi koszorúnk első gyertyáját, köréje gyűlünk a közösségünkkel, családunkkal, és imádkozunk. Talán elolvassuk a fenti evangéliumi részletet, és kicsit elmélkedünk annak sorain. Hiszen Jézus hozzánk szól általa, és most éppen ezeket mondja nekünk, az Ő tanítványainak, az Ő követőinek. „Amikor az Emberfia eljön…” – olyan fontos ez a néhány szó, annyira biztató és vigasztaló is, főként a jelenlegi háborús, bizonytalan helyzetben. Egy biztos pont, egy olyan kapaszkodó, egy olyan fundamentum, amelyre lehet építeni. Jézus eljön, vissza fog jönni: abban az órában, amikor nem is gondoljuk.

A gyertya fénye bevilágít a szívünk rejtekébe – ha engedjük –, és nekünk szegezi a kérdést: ha most jönne el Jézus, fölvenne vagy itt hagyna? Fontos ezzel a kérdéssel foglalkozni, megvizsgálni az Istennel való kapcsolatunkat, az imaéletünket, a szeretetünket, mert a körülöttünk lévő világ mulandó. Ha hiányosságokat tapasztalunk ezek tekintetében, akkor van még lehetőségünk, időnk változtatni. Van időnk, a mai nap megadatott, ajándék. Ahogy Péter apostol írja az ő második levelében: „Urunk türelmét tartsátok üdvösségnek...”

Kedves Testvéreim! Fontoljuk meg ezeket a szavakat, Jézus üzenetét, és induljunk el együtt, imádságos szívvel advent előttünk álló útján karácsony ünnepe felé.

Megyesi László

diakónus