Hogyan tegyünk panaszt a fogorvosra?

2023. január 26., 12:32 , 1142. szám

„A fogorvos félrekezelte a fájós fogamat, méghozzá úgy, hogy végül azt a szomszédos fogat is ki kellett húzni, amely a fogpótló hidat tartotta. Emiatt az egész hidat le kellett venni, újat kell készíttetni. Napokig voltak fájdalmaim az eset miatt, arról nem is szólva, hogy a híd elkészítése annak idején egy kisebb vagyonba került. Érdekelne, hogyan lehetne panaszt tenni a fogorvos csapnivaló munkája miatt, és rákényszeríteni, hogy fizesse meg az okozott kárt?”

– Az egészségügy jogi alapjai Ukrajnában («Основи законодавства України про охорону здоров’я») című törvény 80. cikkelye értelmében az egészségügyi jogszabályok megsértéséért polgári jogi, adminisztratív vagy büntetőjogi felelősséggel tartoznak a vétkesek. Azt is hangsúlyozni kell azonban, hogy a 34. cikkely 5. bekezdése szerint a gyógykezelő orvos nem visel felelősséget a páciense egészségéért, ha az elutasítja az orvosi rendelvények betartását, vagy megsérti a számára előírt rendet.

Egyébként a szóban forgó esetre is érvényesek A polgárok folyamodványairól («Про звернення громадян») szóló törvény előírásai, azaz a panaszt a felettes szervnek vagy tisztviselőnek kell benyújtani. Vagyis a fogorvos esetében a panasz címzettjének a főorvosának, esetleg az őt foglalkoztató egészségügyi intézmény vezetőjének kell lennie.

A panasz megfogalmazása nem furfangos feladat, alig tér el egy hagyományos munkahelyi kérvény megírásától. Minimális nyelvtudással is elboldogul bárki, s az se feszélyezze, ha nem járatos az ukrán helyesírásban. Lényeges feltüntetni a panasz címzettjének és benyújtójának nevét, az utóbbi címét, elérhetőségeit, összefoglalni a panasz mibenlétét, és megfogalmazni, hogy mit kér a panaszos a címzettől. Ha rendelkezik a panaszban foglaltakat alátámasztó bizonyítékokkal, azokat mellékelni szükséges. Általában nem az eredeti bizonyítékot, dokumentumot mellékelik, hanem annak másolatát. Napjainkban ez lehet fotó vagy videófelvétel is.

Fontos, hogy a panaszos bizonyítani tudja a fogorvosnál tett látogatását és az alkalmazott kezelést. Ebből a szempontból a beteg fejlapján szereplő bejegyzés lehet a perdöntő bizonyíték. Érdemes még a panasz benyújtása előtt kikérni a fejlap másolatát. Ehhez igénylést szükséges benyújtani a szóban forgó egészségügyi intézménynek vagy az orvosnak. Mivel a betegre vonatkozó minden információ bizalmas természetű, az igénylésben ne felejtse el feltüntetni a személyazonosságát igazoló dokumentum adatait, vagy mellékelni az okmány másolatát.

Felhívnám a figyelmet, hogy a nagykorú páciensnek jogában áll hiteles és teljes tájékoztatást kapni az egészségi állapotáról, beleértve a fejlapján szereplő információkat is. Tehát ne hagyja magát lerázni!

A polgárok folyamodványai­ról szóló törvény 20. cikkelye értelmében a panasz kivizsgálására legfeljebb a benyújtásától számított egy hónap áll az illetékesek rendelkezésére. Kivételes esetekben az eljárás ideje meghosszabbítható 45 napra.

Jól tudjuk, hogy számos fogorvos folytat önálló praxist, s ilyenkor nincs közvetlen felettese. Ebben az esetben elhagyható a panasztétel, a beteg jogai védelmében fordulhat mindjárt a bírósághoz. Akkor is a bíróságot tanácsos felkeresni, ha a páciens nem elégedett a panasza hivatalos kivizsgálásának eredményével.

A fogorvos eljárásával okozott erkölcsi vagy anyagi kár megtérítésére polgári peres eljárás keretében van lehetőség. Ehhez keresetet kell benyújtani a bíróságon. A kereset összeállítását célszerű ügyvédre bízni.

Ne feledje, hogy a keresetben fontos bizonyítékokkal alátámasztani az okozott kár és a fogorvos tevékenysége közötti ok-okozati összefüggést, valamint a kár mértékét. Az ügyvéd a bizonyítékok megszerzésében is segíthet.

Jó tudni, hogy A bírósági illetékekről («Про судовий збір») szóló törvény értelmében a felperesek mentesülnek a bírósági illeték megfizetése alól a rokkantsággal vagy egyéb egészségkárosodással, valamint a magánszemély halálával okozott kár megtérítésével összefüggő ügyekben.

hk