A Magyar Pulmonológiai Alapítvány ösztöndíja a tüdőgyógyászat tárgyában kimagasló eredményt elérő hallgatók gyakorlati képzéséhez

2023. február 7., 13:15 , 1144. szám

Az ösztöndíj célja: A tüdőgyógyászat terén kimagasló tanulmányi eredményt elérő hallgatók (tanulmányi verseny, TDK, egyéb) speciális gyakorlati képzőhelyen történő fogadása, melynek során megismerkedhetnek olyan pulmonológiai tevékenységekkel, melyeket az egyetemi képzés alatt nem vagy nem a kellő mélységében oktatnak.

Az ösztöndíjakat évente egyetemenként max. 2-2 fő nyerheti el, és további 2 helyre pályázhatnak határon túli magyar hallgatók is. A határon túli hallgatók gyakorlati képzése csak egyetemtől független képzőhelyen valósulhat meg. 

Időtartam: Az ösztöndíj 6 hetes nyári gyakorlat idejét támogatja.

Támogatás összege: Az alapítvány 100 000 (egyszázezer) forintot biztosít támogatásként az ösztöndíjat elnyert hallgatóknak. A gyakorlaton részt vevő hallgatók szállásáról és ellátásáról a fogadó képzőhely gondoskodik.

A pályázati kérelmet a Magyar Pulmonológiai Alapítvány Titkárságára kell küldeni (mikoss@koranyi.hu). A pályázatnak tartalmaznia kell a tüdőgyógyászatból szerzett érdemjegyet, s ki kell térni arra, ha tanulmányi versenyen, TDK-konferencián vagy egyéb tudományos rendezvényen tüdőgyógyászati témájú prezentációval szerepelt a pályázó. Külön jelezzék a pályázók, ha tüdőgyógyászati témájú publikációnak akár első szerzői, akár társszerzői voltak.

A pályázat beadásával kapcsolatban felmerülő kérdések esetén forduljanak dr. Igyártó Rozáliához, a Magyar Tüdőgyógyász Társaság Ifjúsági Szekciójának vezetőségi tagjához: dr.rozika@gmail.com

A fogadó intézmények listája február 15-e után válik elérhetővé a www.tudogyogyasz.hu-n az ösztöndíjak/pályázatok fül alatt.