Tisztújító közgyűlések Huszton és Visken

2023. március 14., 14:32 , 1150. szám

A KMKSZ Huszti Alapszervezete a település klubjában tartotta meg tisztújító közgyűlését. A napirendi pontok előtt egyperces csendes főhajtással emlékeztek a szervezet elhunyt tagjaira, illetve a haza védelmében elesett katonákra.

Meghallgatva Kozma József elnök, illetve Albrecht Valéria, az Ellenőrző Bizottság elnökének beszámolóját került sor a tisztújításra. A tagság újra Kozma Józsefnek szavazott bizalmat. Alelnöknek ismételten Lukanec Igort és Varga Tivadar választották.

Visken a Fodó-házban tartotta tisztújító közgyűlését az alapszervezet. Szabó Gabriella beszámolójában elmondta, hogy a taglétszám 1 943 fő. Hagyományos rendezvényeiket a körülményekhez igazodva sikerült megtartani.

A közösség legfontosabb fel­adata értékeink, intézményeink,  hagyományaink megtartása, ápolása. Szeles Viktória, az Ellenőrző Bizottság elnöke beszámolt a közösség anyagi helyzetéről. Czébely Ilona, a Viski Kölcsey Ferenc Középiskola megbízott igazgatónője ismertette az iskola-óvoda helyzetét, a jövőbeni lehetőségeket.

Ezt követően került sor a tisztújításra, ahol a jelenlevők egyhangúlag ismételten Szabó Gabriellának szavaztak bizalmat.

Mindkét közgyűlés munkájában részt vett Sari József, a KMKSZ Felső-Tisza-vidéki Középszintű Szervezetének elnöke, aki az összetartozásra, értékeink megőrzésére hívta fel a figyelmet.          

sj