Mi lesz az „oligarchaellenes” törvénnyel?

2023. március 15., 09:42 , 1150. szám

Pénteken Velencében az Európa Tanács Joggal a Demokráciáért Európai Bizottságának, ismertebb nevén a Velencei Bizottságnak véleményt kellett volna mondania az ukrán „oligarchaellenes” törvényről. A Jevropejszka Pravda (JP) birtokába került határozattervezet szerint a testület a jogszabály felülvizsgálatát javasolta volna. A portál azonban úgy értesült, Ukrajna kérésére az utolsó pillanatban legalább ez év közepéig elhalasztották a törvény napirendre tűzését.

A Velencei Bizottság értékelése mindenekelőtt leszögezi, hogy az általa elemzett jogszabály egyedülálló. Ehhez nem is férhet kétség, mutat rá a JP, hiszen Ukrajna az első ország a világon, amely úgy döntött, hogy speciális törvényt fogad el az oligarchák elleni küzdelemről. Ukrajna elsőbbségét ezen a téren többek közt az határozta meg, hogy az oligarchák befolyása igen jelentős volt az országban – ezért is lett számára az egyik „EU-tagjelöltségi kritérium” a törvény elfogadása.

Európa azonban időközben újraértékelte az oligarchák hatását, és következtetései meglehetősen „forradalmiak” – állapítja meg a JP elemzése. A portál szerint most az Európai Unió és az Európa Tanács is azt hangoztatja, hogy az oligarchák súlya drasztikusan csökken, és már nem is olyan veszélyesek, mint egy éve.

Gyakran hallható tézis, hogy „a háború nagyrészt megoldotta az oligarchák problémáját”.

„Legtöbbjük elvesztette vagyona nagy részét, és bizonyosan elveszítette politikai befolyását, ráadásul most hozzásegítik Ukrajnát a győzelemhez, erre költik a pénzüket” – vélekedtek a JP európai beszélgetőtársai, akik úgy tartják, hogy ez a kritérium nem lesz akadálya az Európai Bizottság pozitív állásfoglalásának, ami Ukrajna tagjelöltségét illeti, amennyiben nem sikerül teljesíteni.

A Velencei Bizottságnak a portál által ismertetett határozattervezete hangsúlyozza, hogy elfogadható az oligarchákkal szembeni fellépés személyek elleni szankciókon alapuló megközelítése, amelyet a 2021-es ukrán oligarchaellenes törvény ír elő.

„A deoligarchizálás stratégiájának figyelembe kell vennie az ország sajátosságait” – mondja ki a dokumentum.

Ám az oligarchákra gyakorolt befolyásnak megvannak a határai, amelyeket a Velencei Bizottság szerint a hatályos ukrán törvény áthág.

A testület ajánlásainak jelentős része arra vonatkozik, hogy Ukrajna miként szándékozik küzdeni az oligarchák politikai életre gyakorolt befolyása ellen. A JP szerint a Velencei Bizottság valójában ennek a befolyásnak a védelmére kelt, bár korlátozná azt. A jogászok arra a következtetésre jutottak, hogy amennyiben teljesen blokkolnák az oligarcháknak (akik maguk is polgárok, esetleg politikusok) a politikai életben való részvételét, az sértené a demokratikus elveket. Még ha egy üzletembert oligarchának nyilvánítanak is, nem zárható ki teljesen a politikából, nem fosztható meg a politikai pártok és politikai kampányok finanszírozásának jogától – mutat rá a Velencei Bizottság.

Az is aggasztja az európai szakértőket, hogy a jogszabály nem határozza meg elég egyértelműen, hogy ki az oligarcha. Valójában a jelenlegi törvény szerint az elnöki vertikum részét képező Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanácsnak (RNBO) igen széles jogköre van annak meghatározására, hogy kit nyilvánítanak oligarchának és kit nem. Ez pedig, vélik Nyugaton, magában hordozza a visszaélés kockázatát.

Ha majd a Bizottság végül visszatér a törvényhez és megfogalmazza ajánlásait, kiderül, hogy milyen alternatív megoldásokat ajánl Ukrajnának. A JP által megismert munkaanyagok javasolják Kijevnek, határozzák meg azt a maximális hozzájárulást, amelyet Ukrajna bármely polgára egy párt vagy kampány finanszírozására fordíthat.

A Velencei Bizottság legfontosabb ajánlásainak tervezete (azaz a dokumentum rövid összefoglalása) többek között megemlíti, hogy Ukrajnának hatékony mechanizmust kellene biztosítania az oligarchaként történő nyilvántartásba vételről szóló határozat elleni fellebbezésre. A testület szerint meg kellene változtatni az oligarcha-nyilvántartásból való kizárás mechanizmusát is az olyan esetekben, amikor a személy elveszíti az „oligarchaság” jegyeit.

A politikát érintők mellett néhány további intézkedést is felül kellene vizsgálni. Például kifogásolta a Velencei Bizottság, hogy az oligarchák kötelesek elektronikus vagyonnyilatkozatot kitölteni és nyilvánosságra hozni vagyontárgyaikat, akárcsak a köztisztviselők. Szerintük ez bizonyosan sérti az Emberi Jogok Európai Egyezményének alapelveit.

Valószínű, hogy Kijev megpróbálja enyhíteni az ajánlások egy részét, de a Velencei Bizottság által javasolt módosítások így is a felismerhetetlenségig megváltoztatnák az „oligarchaellenes” törvényt – véli a JP. A portál egyben felhívja a figyelmet, hogy a jogszabály összhangba hozása a Velencei Bizottság ajánlásaival az egyik feltétele az uniós csatlakozási tárgyalások megkezdésének Ukrajnával. Jelenleg azonban az ukrán kormány meg van győződve arról, hogy ez a probléma nem lesz akadálya a tárgyalások megkezdésének – írja a Jevropejszka Pravda.

(szcs/eurointegration.com.ua)