Tisztújító közgyűlést tartott a KMKSZ Munkácsi Alapszervezete is

2023. március 19., 10:36

Megtartotta tisztújító közgyűlését a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) Munkácsi Alapszervezete. A fórumnak a Munkácsy Mihály Magyar Ház rendezvényterme adott otthont március 17-én.

A napirendi pontok elfogadása előtt a jelenlévők egyperces néma főhajtással emlékeztek meg a szervezet elhunyt tagjairól és a harctéren elesett kárpátaljaiakról.

Az elmúlt évet összegző elnöki beszámolójában Korolyova Erzsébet aláhúzta: minden nehézség ellenére és a korlátozási intézkedések betartásával igyekeztek minden, a munkácsi magyar közösség számára fontos rendezvényt megtartani. Az alapszervezeti elnök elmondta, a háború kitörése után március 15-én csendes koszorúzással tisztelegtek a Podheringi emlékműnél. Pozitívumként konstatálta, hogy áprilisban a „KMKSZ” – Ukrajnai Magyar Párt munkácsi városi frakciója által benyújtott utcanévjavaslatok közül a képviselő-testület kilenc magyar vonatkozású jövőbeli utcanevet hagyott jóvá. Az év folyamán számos képzőművészeti kiállítást szerveztek közösen a Munkácsy Mihály Magyar Házzal, új könyvekkel gyarapodott az alapszervezet tulajdonában lévő Zrínyi Ilona Könyvtár, s 2022-ben is nagy örömmel adták át két helyi iskolának a KMKSZ és a KMPSZ ajándék tanszercsomagjait. Az októberben a munkácsi vár bástyájáról barbár módon eltávolított turulszobor ügye kapcsán nyilatkozatot tettek közzé, melyben az alapszervezet közös történelmi múltunk meggyalázásaként, a kárpátaljai nemzetiségek hagyományosan békés együttélésének megbontására irányuló kísérletként értékeli és szorgalmazza a cselekmények jogszerűségének kivizsgálását. Felavatták továbbá Nedeczey János, a Latorca-parti város egykori polgármesterének emléktábláját, közösen emlékeztek meg az 1956-os forradalom hőseiről, majd a sztálini terror áldozatairól. Karácsonyhoz közeledve pedig megtartották az év egyik legjobban várt rendezvényét, a Munkácsi Magyarok Karácsonyát. Az elmúlt év folyamán a „KMKSZ” Jótékonysági Alapítványon keresztül 1 761 munkácsi lakos jutott támogatáshoz tíz különböző pályázati kategóriában – tette hozzá.

A beszámoló végén Korolyova Erzsébet köszönetet mondott Magyarország Kormányának a támogatásért, a Magyar Ház vezetésének a programok helyszínének biztosításáért, valamint az elnökségi tagoknak, az intézmények és szervezetek vezetőinek és az aktivistáknak a közös munkáért, a közösen elért sikerekért és a kitartásért.

A KMKSZ Munkácsi Alapszervezetének munkáját a tagság megfelelőnek minősítette.

Az ellenőrző bizottság és a Nyugdíjasklub beszámolóját követően a közgyűlés ismét Korolyova Erzsébetnek szavazott bizalmat, így a következő három évben is ő irányítja a KMKSZ Munkácsi Alapszervezetét. Korolyova Erzsébet újraválasztása kapcsán megjegyezte: legfontosabb feladatának a helyi magyarság egységének megtartását és a fiatalok társadalmi életbe való bevonását tartja. Az elnök munkáját ezentúl Kosztyu Julianna alelnök és Hajlik Katalin titkár segítik.

A közgyűlés a Himnusz eléneklésével zárult.

CsA