Tisztújítás a KMKSZ Beregszászi Középszintű Szervezetében

Maradni és megmaradni!

2023. március 28., 08:15 , 1152. szám

A KMKSZ Beregszászi Középszintű Szervezete március 26-án, a Rákóczi-főiskola Esztergom termében tartotta tisztújító közgyűlését. Az 55 küldött újabb három évre bizalmat szavazott Sin József elnöknek, megválasztották a kilenctagú elnökséget, a bizottságok tagjait, valamint 16 személyt delegáltak a KMKSZ Választmányába.

A közgyűlés kezdetén a küldöttek felvételről meghallgatták Gáti Oszkár előadásában Babits Mihály Húsvét előtt című versét, majd elénekelték nemzeti imánkat.

Sin József elnöki beszámolójában elemezte az ukrajnai politikai helyzetet, felsorolva a magyar közösségünket sújtó jogkorlátozó intézkedéseket. Kijelentette: „Mi olyan jogot nem kérünk, amivel korábban nem rendelkeztünk volna. Ragaszkodunk alkotmányos jogainkhoz.” Elmondta továbbá: „Összefogva, erőinket egyesítve tudjuk elérni a társadalmi haladást biztosító nagyobb céljainkat, főleg Magyarország segítségével. Ezek közé sorolhatnám a Vérke-csatorna megtisztítását, a jánosi hulladékfeldolgozó megépítését, a főiskola fedett uszodájának befejezését, az Egán Ede Gazdaságfejlesztési Program, valamint a beregszászi színház, egyházi líceumaink és a magyar főiskola működésének biztosítását. […] Ebből is látszik, hogy a mostani, változó és veszélyes időben rengeteg feladat vár ránk. Meg kellene állítani az elvándorlást és megőrizni Beregszász magyar jellegét, valamint intézményrendszerünket” – hangsúlyozta Sin József, aki elmondta, hogy az általa vezetett középszintű szervezet tagsága közel ezer fővel fogyatkozott az elmúlt év folyamán, most 8 641 tagjuk van. Egy év múlva növekedésről szeretnének beszámolni, hazatérő családtagjainknak és barátainknak köszönhetően. „Szülőföldünket meg kell tartanunk és átadni gyerekeinknek, vele együtt hagyományainkat, hisz múltunk erős gyökér, jelenünk, jövőnk belőle él” – zárta beszámolóját az elnök.

Bemutatta továbbá az idei tisztújítások során megválasztott új alapszervezeti elnököket és ügyvezető elnököket: Rafajnaújfaluból Hegedűs Andrást, Jánosiból Jenei Viktóriát, Gutról Peres Lászlót, Haranglábról Híres-Szabó Évát. Mezőváriban Barta Gábor elnököt újraválasztották, ügyvezetőként pedig Márkus Julianna kapott bizalmat, Sárosorosziban Hiába Andrást választották alapszervezeti elnökké, ügyvezetővé pedig Hiába Krisztinát.

Orosz Adél, az Ellenőrző Bizottság elnöke beszámolt a szervezet elmúlt évi gazdálkodásáról és pénzügyi helyzetéről.

Sütő Gábor, a Fegyelmi Bizottság elnöke pedig elmondta, hogy a KMKSZ Beregszászi Középszintű Szervezetében fegyelmi ügy nem volt.

Huszár Péter, a Beregszászi Kistérségi Tanács képviselője a kistérséget irányító egyesült magyar frakció munkájáról, annak nehézségeiről és a háború okozta új helyzetről tájékoztatta a közgyűlést.

Gulácsy Géza, a KMKSZ alelnöke a Bibliára hivatkozva kijelentette: „Véleményem szerint most a kitartás ideje van. Meg kell próbálnunk megőrizni azt, amink van. Most nem annak az ideje van, hogy bővüljünk és újabb magaslatokat hódítsunk, hanem annak, hogy megpróbáljuk megtartani azt a keveset, amink van. Minden módon, ahogy csak lehet” – fogalmazott az alelnök.

Orosz Ildikó, a KMPSZ elnöke tájékoztatójában kiemelte, hogy legnagyobb kihívás most számunkra, hogy megmarad-e a nyelvünk, kultúránk a hivatalos oktatási intézményekben. Azt sikerült kiharcolni, hogy kilencedik osztályig többségében magyarul lehessen tanítani a tantárgyakat. Most az a kérdés, hogy lesznek-e érettségiző magyar osztályok – összegezte a pedagógusszövetség elnöke, hangsúlyozva: „A mintaóratervek alapján az iskolák a tantestületi gyűlésen kell, hogy elfogadják a saját óratervüket. Ehhez kell egy kis civil kurázsi. Tehát önökön is múlik.” Az iskolaigazgatóknak és pedagógusoknak oda kell figyelniük arra, hogy a szülők kérvényében bele legyen írva, hogy magyar tagozatra szeretnék a gyermeküket járatni! Mert ha külön nem kérik, akkor a gyereket automatikusan ukrán osztályba fogják beírni – figyelmeztetett Orosz Ildikó.

A közgyűlés a felszólalásokat követően egyöntetű, nyílt szavazással választotta újabb három évre Sin Józsefet a KMKSZ Beregszászi Középszintű Szervezetének elnökévé. Az újraválasztott elnök javaslatára kilencfős elnökséget is választottak, melynek az elnök mellett tagjai: Farkas-Kordonec Gabriella, Juhász Edina, Vass Ottó, Pataki Gábor, Molnár D. István, Horváth Árpád, Komári Ibolya és dr. Jakab Lajos. Közülük alelnöknek Farkas-Kordonec Gabriellát, ügyvezető alelnöknek pedig Juhász Edinát választották.

A KMKSZ BKSZ a Szövetség Választmányába a következő személyeket delegálta: Orosz Ildikó, Molnár D. István, Bimba Csilla, Horváth Árpád, Bartha Ferenc, Szimcsera Szilvia, Dávid Menyhért, Szimcsera János, Tóth Angéla, Lokita István, Komári Ibolya, Juhász Edina, Seder Ilona, dr. Jakab Lajos, Vass Ottó, Jakab Erika.

Az Ellenőrző Bizottság tagjaivá Orosz Adélt, Jenei Viktóriát és Rácz Jánost választotta a közgyűlés, közülük Orosz Adél lesz a bizottság elnöke.

A Fegyelmi Bizottságot a következő három évben is Sütő Gábor elnökletével Bajusz Erzsébet és Mandzák Adrienn alkotja.

A közgyűlésen virággal és ajándékkal ismerték el Majorossy Gizella szervező, illetve a húsz éve alapszervezeti elnökként helytálló Nagy Anna és Kádár Szilvia, valamint a huszonöt éve a Tiszacsomai Alapszervezet élén álló Rácz János munkáját.

A közgyűlésen meghívott vendégként a felszólalókon kívül jelen volt Bacskai József ungvári magyar főkonzul, Erdei Péter beregszászi magyar vezető konzul, Csernicskó István, a Rákóczi-főiskola rektora, Nagy Anna, a Nagybégányi Kistérségi Tanács polgármestere, Vincze István, a Beregszászi Kistérségi Tanács alpolgármestere és Lokita István, a Beregszászi Járási Katonai Közigazgatási Hivatal alelnöke.

A közgyűlés a Szózattal és Cseh Tamás egy dalának aktuális üzenetet hordozó részletével zárult.

Badó Zsolt