A nyugdíjas pedagógusok foglalkoztatásáról fogalmazott meg ajánlásokat az oktatási ombudsman

2023. május 19., 10:34 , 1159. szám

Az Alkotmánybíróság (AB) 2023 februárjában alkotmányellenesnek nyilvánította a még 2020-ban elfogadott A teljes általános középfokú oktatásról szóló törvény 22. cikkelye 2. pontjának harmadik bekezdését, és így hatályát veszítette az a jogszabályi előírás, mely szerint az állami és kommunális tulajdonú általános középfokú oktatási intézmények nyugdíjkorhatárt elért oktatóit, akiknek öregségi nyugdíjat folyósítanak, 1–3 évre kötött munkaszerződés alapján kell foglalkoztatni. A témával kapcsolatban az oktatási ombudsman ajánlásokat fogalmazott meg weboldalán.

Az AB megállapította, hogy az a pedagógus, aki korábban jogosult volt határozatlan idejű munkaszerződés megkötésére, és egy bizonyos ideig élt a lehetőséggel, nem fosztható meg ettől a jogától csak a nyugdíjkorhatár elérésére és arra való tekintettel, hogy nyugdíjban részesül, mert Ukrajna Alkotmánya nem köti a munkához való jogot és a munkaszerződés kötésének szabadságát egy adott életkor eléréséhez, nyugdíjban részesüléshez vagy bizonyos tulajdonformájú intézményekben történő munkavégzéshez.

Az oktatási ombudsmanhoz és a jogvédő szervezetekhez sorra érkeztek a megkeresések azoktól az intézményvezetőktől és az oktatási hivataloktól, akik/amelyek a 22. cikkely szóban forgó rendelkezésének eleget téve határozott idejű munkaszerződés alapján foglalkoztatták a nyugdíjkorhatárt elért pedagógusokat. Ezért az oktatási ombudsman és az Ukrán Helsinki Emberi Jogi Egyesület ajánlásokat fogalmazott meg arra vonatkozóan, miként lehet e munkaszerződéseket összhangba hozni a munkaviszonyt szabályozó törvényekkel.

Mint rámutatnak, jelenleg nincs különbség az egyetemi vagy felsőoktatási tanulmányait éppen befejezett munkavállaló, a bizonyos munkaviszonnyal rendelkező tanár és a nyugdíjkorhatárt elért pedagógus alkalmazása között. Ennek megfelelően a munkáltató, azaz az oktatási intézmény és a pedagógus közötti munkaszerződés megkötését illetően sincs különbség.

Egyben felhívják a figyelmet, hogy a törvényeknek nincs visszamenőleges hatályuk. Ukrajna Alkotmányának 58. cikkelye kimondja, hogy a törvények és más normatív dokumentumok nem rendelkeznek időben visszamenőleges hatállyal, kivéve, ha valamely személy felelősségét enyhítik vagy megszüntetik. Senki nem vonható felelősségre olyan cselekményekért, amelyeket elkövetésükkor a törvény nem ismert el jogsértésnek.

Az Alkotmánybíróság indoklása szerint mindez azt jelenti, hogy a törvények vagy más normatív jogi aktusok hatálya csak azon viszonyokra terjed ki, amelyek ezen dokumentumok jogerőre emelkedése után keletkeztek. Vagyis azokról a határozott idejű szerződésekről van szó, amelyeket Ukrajna törvénye A teljes általános középfokú oktatásról 22. cikkelye 2. pontjának harmadik bekezdése alapján kötöttek 2020. március 18. (a törvény hatálybalépésének időpontja) és 2023. február 7. (a harmadik bekezdés érvénytelenítése) között.

Az ombudsmani ajánlás szerint az állami és önkormányzati fenntartású általános középfokú oktatási intézmények nyugdíjkorhatárt elért, öregségi nyugdíjban részesülő tanáraival a 22. cikkely 2. pontjának harmadik bekezdése alapján kötött határozott idejű munkaszerződéseket összhangba kell hozni a hatályos munkajoggal. Ez úgy érhető el, hogy ezen munkavállalók esetében határozatlan idejű munkaszerződés alapján történő foglalkoztatásra térnek át.

A munkavállalói kérvény benyújtása hozzájárul a munkaügyi kapcsolatok formalizálásához, és arra ösztönzi a munkáltatókat, hogy a jogszabályoknak megfelelően járjanak el – mutat rá az ajánlás. Ugyanakkor a munkáltató az ilyen munkavállalóval kötött munkaszerződést a törvényi előírásoknak megfelelővé teheti anélkül is, hogy a munkavállaló ez irányú kérelmet nyújtana be. Ezt az Alkotmánybíróság határozatának végrehajtására vonatkozó rendelkezés vagy végzés kibocsátásával lehet megtenni. Például Ivano-Frankivszkban a városi tanács oktatási és tudományos főosztálya tájékoztatta az iskolákat az Alkotmánybíróság döntéséről, és azt tanácsolta, hogy az érintett oktatókat vezessék át határozatlan idejű szerződésekre – olvasható többek között az oktatási ombudsman weboldalán elérhető ajánlásban.

(hk/eo.gov.ua)