A földtulajdonrészre való jogosultságot igazoló tanúsítvány örökléséről

2023. június 13., 09:52 , 1162. szám

„Igaz-e, hogy aki nem méreti ki 2025-ig a neki járó pájt a kolhozvagyonból, az elveszíti a földet? Ha apámnak járt ilyen páj, de meghalt, a közjegyző átíratja a nevemre a földet?”

– Valóban, a földtulajdonrészre (páj) való jogosultságot igazoló tanúsítvány (szertifikát) tulajdonosainak 2025. január 1-ig kell intézkedniük, hogy megszerezzék az őket megillető földrészleg tulajdonjogát. Ezt a határidőt a földrészleg természetbeni kiosztásáról rendelkező jogszabály (Закон України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)») 2018-ban módosított 13. cikkelye írja elő.

A 13. cikkely negyedik bekezdése úgy fogalmaz, hogy amennyiben 2025. január 1-ig a földtulajdonrész (páj) tulajdonosa vagy annak örököse nem jegyezte be tulajdonjogát a földrészlegre, úgy kell tekinteni, hogy lemondott a földrészleg átvételéről.

Ugyanezen 13. cikkely második bekezdése ki nem igényeltnek tekinti azt a földet (földtulajdonrészt, pájt), amelyre vonatkozólag nem adtak ki a földtulajdonjogot igazoló okiratot, vagy az olyan földrészleget (földtulajdonrészt), amelynek tulajdonjogát a törvények szerint bejegyeztették ugyan, de amelyet természetben (vagyis a helyszínen, a terepen) nem mértek ki.

Ugyanakkor a 13. cikkely 6. bekezdése értelmében a ki nem igényelt földtulajdonrészre jogosult személy vagy az örököse a tulajdonjog bejegyzési határidejének (2025. január 1.) alapos okkal történt elmulasztása esetén kérheti a bíróságtól újabb határidő megállapítását a tulajdonjog bejegyzésére.

Itt hívnám fel a figyelmet egy félreértésre. Előfordul ugyanis, hogy az emberek összekeverik a földrészleg tulajdonjogáról kiállított állami okiratot (Державний акт на право власності на земельну частку) és a földtulajdonrészre (páj) való jogosultságot igazoló szertifikátot (Сертифікат на право на земельну частку – пай).

A szertifikát igazolja a személy földtulajdonrészhez való jogát, s feljogosít ennek a földrészlegnek a kimérésére természetben. Ez a dokumentum azonban nem igazolja egy konkrét, „kézzel fogható” földrészleg tulajdonjogát, és nem jelöli ki annak határait. A közjegyző viszont nem tudja bejegyezni az örökös tulajdonjogát egy, a valóságban nem létező földrészlegre.

Ha azonban a szertifikát alapján a tulajdonosa kezdeményezi az őt megillető földrészleg kimérését természetben és a tulajdonjoga bejegyzését, az eljárás eredményeként egy olyan földrészleg tulajdonjogáról kiállított állami okiratot kap, mely pontos koordinátákkal és mezsgyékkel – nem mellékesen kataszteri számmal – bír, s amely felett tulajdonosa szabadon rendelkezhet, akár el is idegenítheti azt.

Összefoglalva, ha édesapja a földrészleg tulajdonjogáról kiállított állami okiratot hagyott hátra, a közjegyző kiadja az öröklési igazolást, annak alapján pedig átjegyezhető a föld tulajdonjoga az ön nevére. Amennyiben csak a földtulajdonrészre (páj) való jogosultságról kiállított szertifikát áll rendelkezésre, a közjegyző által kiállított öröklési igazolással jogosultságot szerez rá, hogy apja tanúsítványa alapján kezdeményezze a földrészleg kimérését természetben és a tulajdonjoga bejegyzését.

Ha a szertifikát sincs meg, keresse fel az Állami Geodéziai, Kartográfiai és Kataszteri Szolgálat (Derzsheokadasztr) járási hivatalát, s igényelje ki az adatokat arra vonatkozóan, hogy adtak-e ki apja nevére akár tulajdonjogot igazoló okmányt, akár földtulajdonrészre feljogosító szertifikátot, illetve szerepelt-e egyáltalán a szertifikátra jogosultak névsorában. Ha az örökhagyó életében kapott szertifikátot, vagy szerepelt a jogosultak névsorában, kezdeményezze a bíróságon, hogy állapítsa meg az ön földtulajdonrészhez való jogát.

Az öröklési eljárás lezárultával, a tanúsítvány vagy a bírósági végzés birtokában az eljárás menete a megszokott. Kérvényeznie kell a helyi önkormányzatnál (amelyhez az a föld tartozik, amelyből az önt megillető földrészleg kimérendő) vagy a Derzsheokadasztrnál (ha a területet nem adták át valamelyik hromada tulajdonába) a földrészleg tulajdonjogának átruházását és az engedély kiadását a műszaki dokumentáció elkészítésére a földrészleg kiméréséhez a helyszínen. A kérvénnyel együtt be kell nyújtani a földtulajdonrészhez való jogot igazoló dokumentumot (szertifikát, bírósági végzés).

Az önkormányzattól vagy a Derzsheokadasztrtól kapott engedéllyel valamelyik helyi földrendezéssel foglalkozó szervezethez, céghez, vállalkozóhoz kell fordulni, amely/aki kidolgozza a területre vonatkozó földrendezési tervdokumentációt. A dokumentáció alapján meg kell szerezni a földrészleg kataszteri számát a Derzsheokadasztrtól. A tervdokumentációt jóvá kell hagyatni az önkormányzattal vagy a Derzsheokadasztrral, amely az elkészítéséhez az engedélyt kiadta.

Ezután sor kerülhet a földrészleg tulajdonjogának bejegyzésére. Ehhez fel kell keresni az ingatlan-tulajdonjog állami regisztrációját végző személyt vagy hivatalt, ahol a bejegyzés iránti kérelemhez mellékelni kell a szükséges dokumentumokat, valamint a bejegyzési illeték megfizetését igazoló csekket. Végeredményben a tulajdonos megkapja a kivonatot a földrészleg tulajdonjogának állami bejegyzéséről.        

hk