Törvényjavaslat: Tanulhatják az angolt a hivatalnokok?

2023. július 5., 13:40 , 1166. szám

Ukrajna elnöke, Volodimir Zelenszkij azt javasolja, hogy hivatalosan is tegyék meg az angolt a nemzetközi kommunikáció nyelvének Ukrajnában. Többek között a hivatalnokoknak, a rend­őröknek és ügyészeknek is kötelező lenne tudni angolul, az angol nyelven forgatott filmeket pedig ukrán szinkron nélkül vetítenék. A 9432. számú törvényjavaslat megjelent a Legfelső Tanács weboldalán.

Amint az a törvényjavaslathoz mellékelt indoklásból kitűnik, a világ 196 országából 58-ban de jure az angol a hivatalos nyelv, ténylegesen pedig még többen használják. Az angol az ENSZ hat nyelvének egyike, valamint az Európai Unió, az Európa Tanács, az Európai Bizottság és a NATO hivatalos nyelve.

Hangsúlyozzák, Ukrajna EU-tagjelölt országgá vált, de nyelvi akadály választja el az Európai Uniótól. Az európai uniós országok polgáraihoz képest az ukránok lemaradásban vannak, ami az angol nyelvű kommunikációt illeti. Ezért az angol státuszának átalakítása stratégiai lépés a teljes jogú uniós tagság felé.

Az RBK–Ukrajina összefoglalta, kik számára válna kötelezővé az angol nyelv ismerete a törvényjavaslat alapján:

– „A” besorolású közalkalmazottak (felsővezetők) – a miniszteri kabinet államtitkára, helyettesei, minisztériumi államtitkárok, a központi végrehajtó szervek vezetői, akik nem tagjai a miniszteri kabinetnek és helyetteseik;

– „B” besorolású közalkalmazottak (állami szervek helyettes vezetői, strukturális alosztályok és területi szervek vezetői) és a „V” besorolású közalkalmazottak – a teljes lista még nem áll rendelkezésre;

– a helyi állami adminisztrációk vezetői és helyetteseik;

– a tiszti rangfokozatú szerződéses katonák (a listát a miniszteri kabinet állítja össze);

– a Nemzeti Rendőrség közép- és felsővezetői, más rendvédelmi szervek vezetői;

– az ügyészek;

– az adó- és vámhatóságok munkatársai;

– az állami vállalatok vezetői.

A Miniszteri Kabinet fel­adata lesz jóváhagyni az angol nyelvtudás szintjét megállapító vizsga lebonyolítási rendjét, valamint az elfogadható igazoló dokumentumok listáját, beleértve a nemzetközi nyelvvizsga-bizonyítványokat is. A vizsgakövetelményeket az illetékes európai hatóság (CERF) ajánlásait figyelembe véve kell kialakítani. Ami a hadsereget illeti, esetükben a NATO-szabvány a mérvadó.

A közszolgálati állások betöltésére jelentkezők vizsgája ingyenes lesz. A vizsga ismételhető, de legfeljebb négyhavonta egyszer.

Az állam óvodáskortól támogatná az angol nyelv tanulását. Az iskolákban, főiskolákon és egyetemeken is kötelező lesz első vagy második idegen nyelvként tanulni az angolt. Az iskolákban minden diák számára kötelezővé teszik az állami összegző vizsgát angolból. A felsőoktatási intézményeket feljogosítják, hogy egy vagy több tárgyat angolul oktassanak.

Az eredetileg angol nyelvű külföldi filmeket ukrán szinkron nélkül, de ukrán feliratozással vetítenék a mozik. Az állami és kommunális fenntartású kulturális intézmények eseményeinek tájékoztató anyagait angol nyelvre is le kellene fordítani.

Az ukránul nem tudó külföldiek segélyhívásait angolul vagy más, a felek számára elfogadható nyelven kellene fogadni. Ugyanez a követelmény vonatkozna az egészségügyi sürgősségi ellátásra is. Orvosi segítség angol nyelven való igénylésekor az egészségügyi intézménynek biztosítania kellene az egészségügyi szolgáltatások nyújtását munkatársaik által „a megszólítás nyelvén” vagy tolmáccsal.

A közlekedési szolgáltatásokkal kapcsolatos információkat és hirdetményeket angolul és ukrán nyelven egyaránt fel kellene tüntetni a személyszállítás minden típusánál. Azoknak a külföldieknek, akik angolul fordulnak az információs szolgálathoz, ugyanezen a nyelven kell tájékoztatást kapniuk.

Az államhatalmi szervek és a helyi önkormányzatok kötelesek lennének befogadni külföldi országok és nemzetközi szervezetek angol nyelvű hivatalos iratait ukrán nyelvű fordítás nélkül.

A külföldi címzettekkel folytatott levelezést is angolul kellene lebonyolítani. A külföldiek és a külföldi jogi személyek megkereséseire azok kérésére angolul válaszolnának.

Az állami hatóságok és a helyi önkormányzatok hivatalos honlapjait angol nyelven is elérhetővé kellene tenni.

Számos újítás csak 2–4 évvel a hadiállapot eltörlése vagy megszűnése után lépne hatályba. Ezenkívül a törvényjavaslat azt is leszögezi, hogy elfogadása esetén egyik rendelkezése sem értelmezhető az ukrán nyelv, valamint az őslakos népek és nemzeti kisebbségek nyelvei funkcionálásának és alkalmazási körének szűkítéseként.

Ennek ellenére többen is aggodalmuknak adtak hangot amiatt, hogy az angol „rátelepedhet” az államnyelvre, főként a mozikban. A BBC News Ukrajina emlékeztet, az államnyelv győzelmeként értékelték néhány éve, hogy az ukrán szinkron kiszorította az addig általánosan elfogadott orosz nyelvűt a mozikból. Ezért érint most sokakat fájdalmasan az elnöki törvényjavaslat, amelynek következtében előfordulhat, hogy idővel csak az ukrán nyelvű filmeket vetítik majd az országban államnyelven.

(ntk/rbc.ua/bbc.com)