Soós Kálmán-ösztöndíjprogram a 2023/2024-es tanévre

2023. július 31., 10:34 , 1169. szám

A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által biztosított támogatásból a 2023/2024-es tanévre ismét meghirdeti a Soós Kálmán-ösztöndíjprogramot. Az ösztöndíjprogram célja, hogy a Kárpátalján működő magyar nyelvű felsőoktatási szakok és intézmények együttműködését elősegítse. Segítse azokat a magyar hallgatókat, akik felsőoktatási szakjukat nem tanulhatják magyar nyelven, illetve ösztönözze a régióval kapcsolatos kutatómunkák végzését. Az ösztöndíjprogram a következő alprogramokból tevődik össze:

1. Kárpátaljai Vándoregyetem

A Vándoregyetem célja, hogy a kárpátaljai magyar nyelvű felsőoktatásban dolgozó tanárok és kutatók valamennyi, Kárpátalján magyar nyelven oktató felsőoktatási intézményben bemutathassák kutatási témájukat vagy olyan tudományos eredményeket, melyek széles körű érdeklődést válthatnak ki. A pályázatra olyan magyar nemzetiségű, fokozattal rendelkező tanárok vagy kutatók jelentkezését várjuk, akik valamely kárpátaljai felsőoktatási intézményben munkaviszonnyal rendelkeznek, és általános érdeklődésre számot tartó témával előadást kívánnak tartani a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán, a Beregszászi Kálvin János Református Szakkollégiumban, a Beregszászi Ortutay Elemér Görögkatolikus Szakkollégiumban, az Ungvári Nemzeti Egyetemen és az Ungvári Szent Gellért Római Katolikus Szakkollégiumban.

A pályázat pozitív elbírálása esetén a nyertes pályázónak a fent felsorolt öt intézményben hatvanperces előadást kell tartania a 2023/2024-es tanév első félévében. Egy pályázó több pályázatot is benyújthat, de csak egy témával vehet részt a Vándoregyetemen. Az előadás nyelve a magyar.

A jelentkezés során kötelezően benyújtandó anyagok:

1) Elektronikus űrlap kitöltése;

2) Jelentkezési lap;

3) A tervezett előadás írott anyaga (PDF) és az előadás során bemutatni kívánt prezentáció elektronikus formában (PPT);

4) Munkaviszony fennállásáról szóló igazolás;

5) Tudományos fokozatot igazoló dokumentum másolata;

6) Személyi igazolvány első és a lakhelyet igazoló oldalainak másolata;

7) Identifikációs kód másolata;

8) Strukturált szakmai önéletrajz saját kézzel ellátott aláírásával – kék tintával író tollat használjon.

2. A magyar nyelvű felsőoktatás munkáját elősegítő oktatási jegyzetek és szaknyelvi szótárak készítése

Az alprogram célja, hogy azoknak a felsőoktatásban oktatott tárgyaknak az esetében, amelyekhez magyar nyelven nincs vagy hiányos, esetleg nem megfelelő az oktatási jegyzet- és szaknyelvi szótár ellátottság, támogassa a magyar nemzetiségű oktatók jegyzet- és szótárkészítését. A pályázó csak olyan oktatási jegyzetet nyújthat be, amely elősegíti a felsőoktatásban tanuló magyar anyanyelvű fiatalok felkészülését az egyetemi és főiskolai ismeretek elsajátítására, és eddig még nem került publikálásra.

A pályázatra kizárólag kárpátaljai magyar nemzetiségű kutatók jelentkezését várjuk!

A pályázatra a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány irodájában lehet a már elkészült, legalább 90 oldal (Times New Roman betűtípus, 12 pontos betűméret, 1,5-es sorköz) terjedelmű oktatási jegyzettel vagy szaknyelvi szótárral.

A jegyzetnek meg kell felelnie az alapvető műfaji és formai követelményeknek.

A jelentkezés során kötelezően benyújtandó anyagok:

1) Elektronikus űrlap kitöltése;

2) Jelentkezési lap;

3) Az elkészült oktatási jegyzet vagy szaknyelvi szótár anyagát elektronikus formában (PDF);

4) Végzettséget vagy tudományos fokozatot igazoló dokumentum másolata;

5) Személyi igazolvány első és a lakhelyet igazoló oldalainak másolata;

6) Identifikációs kód másolata;

7) Strukturált szakmai önéletrajz saját kézzel ellátott aláírásával – kék tintával író tollat használjon.

3. Kárpátaljai vonatkozású kutatások támogatása

Olyan magyar nemzetiségű diákok jelentkezést várjuk, akik az elmúlt két tanévben magyar nyelven írták és védték meg szakdolgozatukat valamelyik kárpátaljai felsőoktatási intézményben, és szakdolgozatuk témája kapcsolódik vidékünkhöz, azaz Kárpátaljához.

A jelentkezés során kötelezően benyújtandó anyagok:

1) Elektronikus űrlap kitöltése;

2) Jelentkezési lap;

3) Az elkészült szakdolgozat anyaga elektronikus formában (PDF);

4) Az elkészült pályamunka – szakdolgozat/diplomamunka – vezetőtanári és opponensi véleményei a vezetőtanár és az opponens(ek) kézzel ellátott aláírásával – kék tintával író tollat használjon (PDF);

5) Végzettséget vagy tudományos fokozatot igazoló dokumentum másolata;

6) Személyi igazolvány első és a lakhelyet igazoló oldalainak másolata;

7) Identifikációs kód másolata;

8) Strukturált szakmai önéletrajz saját kézzel ellátott aláírásával – kék tintával író tollat használjon.

Pályázni 2023. szeptember 11., 15.00 óráig lehet az alábbi regisztrációs felületen külön alprogramonként:

1. Kárpátaljai Vándoregyetem

https://forms.gle/ru99Yj4SoLphfJNN6

2. A magyar nyelvű felsőoktatás munkáját elősegítő oktatási jegyzetek és szaknyelvi szótárak készítése

https://forms.gle/AGkPXaFMyJRgSZuY6

3. Kárpátaljai vonatkozású kutatások támogatása

https://forms.gle/EWLm3NUzS7vhYvrN9

FONTOS! Kérünk minden pályázót, hogy az elektronikus felületen a feltölteni szükséges fájlokat PDF-formátumban töltsék fel.

A jelentkezéshez szükséges benyújtandó anyagokat postai úton is várjuk az alábbi címre:

„GENIUS” Jótékonysági Alapítvány, 90202 Beregszász, Kossuth tér 6.

Bővebb tájékoztatást a +380-31-41-4-29-76 (149-es mellék) telefonszámon és a genius.kftt@kmf.org.ua e-mail-címen kaphatnak.

A pályázat meghirdetése, a pályázati kiírással kapcsolatos tájékoztatás, a jelentkezések befogadása, rögzítése és elbíráláshoz való előkészítése a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány feladata. A lebonyolító fenntartja annak a jogát, hogy a pályázati jelentkezés benyújtását követően a jelentkezőtől szükség esetén további dokumentumokat kérjen be.

A pályázat elbírálása

A fent felsorolt pályázati alprogramokra benyújtott pályázatok értékelését a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány által működtetett Kárpátaljai Felsőoktatási Tehetséggondozó Tanács végzi, és a pályázati döntést is ez a testület hozza meg, az általa előzetesen megfogalmazott szempontrendszer szerint.

A pályázatok elbírálását követő 5 munkanapon belül a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány e-mailben értesíti a pályázókat.

„GENIUS” Jótékonysági Alapítvány