A „KMKSZ” Jótékonysági Alapítvány közleménye

2023. augusztus 13., 16:28 , 1171. szám

A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség a „KMKSZ” Jótékonysági Alapítvány közreműködésével 2023. augusztus 14-től szeptember 15-ig felmérést folytat a jelenleg semmilyen hivatalos munkaviszonyban nem álló, ukrajnai nyugdíjjal rendelkező, kárpátaljai magyar vagy részben magyar tannyelvű oktatási, szociális, gyermekjóléti intézményekben egykor oktatási-nevelési feladatokat ellátó pedagógusok, kárpátaljai magyarlakta településeken egykor egészségügyi feladatokat magyar nyelven ellátó nyugdíjas orvosok, nővérek, valamint kárpátaljai magyarlakta településeken egykor művelődésszervezői, könyvtárosi, közgyűjteményi dolgozói, illetve művészeti vagy sportiskolában oktatói feladatokat, színészi, előadóművészi, médiatartalom-előállítási tevékenységét magyar nyelven végző nyugdíjasokról. A felmérésben azok vehetnek részt, akik rendelkeznek magyarigazolvánnyal, s legalább 5 éves munkaviszonyt tudnak igazolni (munkakönyvvel vagy igazolással) az adott intézmény(ek)ben. A felmérési adatlap az alapítvány irodáiban igényelhető és nyújtható be. Az adatlap személyesen vagy meghatalmazott személy által nyújtható be. A meghatalmazás formanyomtatványa az alapítvány regionális irodáiban igényelhető. A felmérésben való regisztrációhoz a személyi igazolványt, a magyarigazolványt, az identifikációs szám igazolását, a végzettségről, az egykori munkaviszonyról szóló igazolást (pl. munkakönyvet), valamint az ukrajnai nyugdíjas állapotot igazoló dokumentumot (pl. nyugdíjaskönyv) kell felmutatni. Azoknak, akik az elmúlt évben már részt vettek a felmérésben, elegendő az eredeti dokumentumokat felmutatniuk, nem kell újra benyújtaniuk a már előzőleg benyújtott dokumentummásolatokat.

Gulácsy Géza,
 „KMKSZ” JA igazgatója