40 éve az Isten szolgálatában

„Életem ideje kezedben van”

2023. október 3., 12:41 , 1179. szám

Meghitt ünnepségre került sor vasárnap Badalóban, ahol gyülekezeti közösségben köszöntötték a 40 éve, 1983-ban református lelkipásztorrá szentelt Baráth Imre nyugalmazott tiszteletest. A Tisza-parti településen született és ma is ott élő lelkész felszentelését követően a Felső-Tisza-vidéken, illetve Tiszaújlakon, Tiszapéterfalván, Tiszabökényben és Tivadarfalván is szolgált, majd 1993-tól nyugdíjba vonulásáig, közel két évtizeden át Badalóban, Macsolán, Haláboron, Mezőváriban és Borzsován hirdette Isten igéjét, miközben 12 éven keresztül zsinati tagként is szolgálta a Beregi Egyházmegyét.

Az idősek világnapja mellett október elsején emlékezünk meg a nyugdíjas lelkipásztorok és lelkészözvegyek napjáról is, és erre igehirdetésében is kitért Sápi Zsolt lelkipásztor, aki az Apostolok cselekedetei 12. részének 24. verséből vett idézettel – „Az Úr igéje pedig egyre szélesebb körben terjedt” – tolmácsolta Isten üzenetét.

A négy évtizeddel ezelőtt, 1983. szeptember 19-én lelkipásztorrá szentelt Baráth Imre nyugalmazott tiszteletes rövid visszatekintésében felidézte a múlt század ’70-es, ’80-as éveinek vészterhes időszakát, amikor Kárpátalján nagyon sok lemondás, illetve nem kevés bátorság és kitartás kellett hozzá, hogy valaki református lelkipásztorrá váljon, és ily módon hirdethesse Isten igéjét.

A presbitérium és a gyülekezet nevében Jakab Lajos helyi családorvos, presbiter köszöntötte Baráth Imrét, és átadta a gyülekezet közös ajándékát, a badalói református templomot ábrázoló dísztányért (Sárközi Kitti alkotását), amelyen az ünnepelt kedvenc bibliai idézete is szerepel: „Életem ideje kezedben van” (Zsoltárok 31, 16).

Az alkalomért Istené legyen a hála és dicsőség!         

(tamási)