Ady Endre-ösztöndíjprogram

2023. november 21., 11:48 , 1185. szám

A Kulturális és Innovációs Minisztérium a Nemzeti Tehetség Program támogatásával Ady Endre-ösztöndíj a kárpátaljai magyar oktatásban címmel pályázatot hirdet a kárpátaljai magyar nyelvű oktatásban részt vevő, magyar nemzetiségű, kiemelkedően tehetséges, 6–11. évfolyamos (gimnázium, líceum: régi általános vagy középiskola), szociálisan hátrányos helyzetű tanulók számára. (A pályázat kódja: NTP-ADY-M-23)

A pályázók köre

A pályázatot a kárpátaljai magyar nyelvű oktatásban részt vevő, magyar nemzetiségű, 6–11. évfolyamon (gimnáziumban, líceumban: régi közép- vagy általános iskolában) tanuló, kiemelkedően tehetséges és szociálisan hátrányos helyzetű tanuló mint magánszemély adhatja be ösztöndíj-támogatás céljából.

 

A pályázaton igényelhető támogatás összege, formája, mértéke

a) A javasolt támogatás összege: 100 000 Ft a 2023/2024-es tanévre.

b) A támogatás vissza nem térítendő támogatás. Az ösztöndíj összegének folyósítása egyszeri átutalással történik.

c) A támogatandó pályázatok száma Kárpátalján 24 fő.

 

A pályázat feltétele, követelményei

Pályázatot kizárólag olyan a fentiekben leírt tanuló nyújthatja be, aki:

1. kiemelkedően tehetséges

Ennek kritériuma az alábbiak valamelyike:

a) jó, jeles vagy kitűnő tanulmányi átlagot ért el a 2022/2023-as tanévben,

b) megyei 1–2. vagy országos 1–4. vagy nemzetközi versenyen 1–8. helyezést ért el a 2022/2023-as tanévben,

c) részt vett a 15 Tehetségpont egyikében a foglalkozásokon legalább két alkalommal, melyet a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány igazol saját statisztikai adatai alapján.

2. szociálisan hátrányos helyzetű

Ennek kritériuma az alábbiak valamelyike:

a) nagycsaládban él; árva vagy félárva; a szülő egyedülálló,

b) valamelyik szülő regisztrált munkanélküli, tartósan súlyos beteg vagy fogyatékossággal élő,

c) olyan egyéb, igazolható családi körülmény, amely miatt a családja az átlagosnál rosszabb anyagi körülmények között él, így zavartalan tanulása veszélyeztetve van.

Benyújtandó dokumentumok

A pályázatnak az alábbi dokumentumokat kell tartalmaznia egy eredeti és egy másolati példányban:

• pályázati adatlap;

• iskolalátogatási igazolás;

• a 2022/2023. évi év végi bizonyítvány hitelesített fénymásolata;

• amennyiben van, megyei, országos, vagy nemzetközi verseny (a 2022/2023-as tanévre vonatkozólag) eredményéről kiállított oklevél, annak másolata vagy egyéb, ezt igazoló dokumentum (egyszerű fénymásolat is elfogadható, amennyiben a pályázat benyújtásakor felmutatják az eredeti dokumentumot);

• amennyiben van, a Tehetségpont által a pályázóról kiállított igazolás, ajánlás, amely részletesen bemutatja a pályázó eddigi eredményeit, és tartalmazza a tehetséget bizonyító egyéb igazolásokat (pl. kiállítás, koncert, újításért járó diploma, nemzetközi sportviadal);

• nyilatkozat szociális helyzetről: az iskola igazgatója vagy a magyar nyelvű tagozat vezetője vagy az osztályfőnök által kiállított, szociális helyzetet igazoló nyilatkozat;

• a pályázó nyilatkozata;

• családösszetételről, valamint szociális helyzetről szóló igazolás;

 • nyilatkozat arról, hogy korábban részesült-e Ady Endre-ösztöndíjban.

A pályázatot magyar nyelven, példányonként összefűzve kell benyújtani!

Figyelem! Hiánypótlásra nincs lehetőség!

 

A pályázat benyújtásának módja és helye

A pályázati adatlapot online is szükséges kitölteni az alábbi linken:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfA0O0oR3qZmspqAFvK_sPSokfyAbbB...

A pályázat papíralapon, határidőben történő benyújtása a pályázat érvényességi feltétele, egy eredeti és egy másolati példányban, nem postai úton kell eljuttatni az alábbi címre:

„GENIUS” Jótékonysági Alapítvány (90202 Beregszász, Kossuth tér 6. II. Rákóczi Ferenc Kárpát
aljai Magyar Főiskola, földszint, 110. terem).

 

Érdeklődni az alábbi elérhetőségen lehet:

E-mail: agora@kmf.org.ua

A pályázatokat 2023. november 8-tól lehet benyújtani.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. november 29., 16.00 óra.