Felmérés: Mit gondol a lakosság a téli fenyegetésekről?

2023. december 8., 10:33 , 1188. szám

Az „Ukrajna háborús körülmények között” országos felmérés 25. hullámának keretében a Rejting Szociológiai Csoport külön tanulmányt készített a 2023–2024-es tél fenyegetéseinek és várakozásainak lakossági megítéléséről.

Téli várakozások

A válaszadók fele arra számít, hogy az általános helyzet Ukrajnában ezen a télen változatlan marad (51%). További 25% vár javulást a téli hónapokban, 21% pedig romlást. A helyzet alakulását illetően összességében többen adtak hangot pozitív várakozásaiknak a központi régiók lakosai, az idősek és a szegények körében: körülbelül egyharmaduk hiszi, hogy jobbra fordulnak a dolgok.

Az ukránok szerint télen a helyzet a fronton inkább javulni fog, a gazdaságban viszont inkább romlani. Ami a frontot illeti, 46% hisz a javulásban, vagyis optimista. A gazdaságot illetően a válaszadók 34 százaléka pesszimista, miközben 43 százalékuk nem remél változást. Az energiaszektorral kapcsolatban az optimisták abban bíznak, hogy javulni fog a helyzet (17%), az óvatosabbak szerint nem várható romlás (43%).

A 18–35 éves fiatalok valamivel kritikusabban ítélik meg a front helyzetét, 38%-uk hisz a javulásban, míg az 51 éven felüliek körében 52% számít az események pozitív alakulására a harctéren. A gazdasági helyzet romlására leginkább a kijeviek (49%) számítanak. Általánosságban elmondható, hogy minél fiatalabbak és jobb módúak a válaszadók, annál nagyobb arányban vannak közöttük azok, akiknek negatívak a várakozásaik a gazdasági helyzettel kapcsolatban.

Ami viszont a személyes körülmények alakulását illeti a télen, a szegényebbek körében gyakoribbak a negatív várakozások: a jómódúaknál 7%, míg a szegényeknél 28% azok aránya, akik helyzetük romlására számítanak. Összességében a válaszadók 64%-a nem számol változással, ami a személyes helyzetüket illeti, miközben 16%-uk a javulására, 17%-uk pedig a romlására számít.

A téllel kapcsolatos várakozások alapján klaszterelemzést végeztek a közvélemény-kutatók, és három kategóriát azonosítottak a válaszadók között: pesszimisták (25%), optimisták (21%) és a várakozásaikat illetően bizonytalanok (54%). Az optimisták aránya a központi régiókban, a falusi lakosság és az 51 éven felüliek körében a legnagyobb. Ugyanakkor a kijevi lakosok és a fiatalok (18–35 évesek) a legpesszimistábbak.

Felkészülés a télre

Az ukránok csaknem 75%-a készült a téli energiaellátási problémákra. A legnépszerűbb felkészülési intézkedések között szerepelt a zseblámpa- és elemvásárlás; az élelmiszer-készletezés; akkumulátorok és generátorok beszerzése, valamint ivóvíztartalék bekészítése – a felsorolt intézkedések mindegyikére a válaszadók több mint fele sort kerített.

A kijevi lakosok, valamint a jómódú fiatalok és a középkorúak készültek a legintenzívebben az energiaellátási problémákra. A városiak a többieknél valamivel gyakrabban vásároltak zseblámpát, akkumulátort és ivóvizet, míg a vidékiek az átlagnál gyakrabban szereztek be generátort.

Az ukránok többsége (74%) nem tervezi, hogy elhagyja otthonát, ha az áramszünet elhúzódna egy hétre. Ugyanakkor a polgárok közel negyede arra készül, hogy ebben az esetben máshová költözik: 11% településen belül változtatna lakóhelyet, 8% másik településre, 3% átmeneti szállásra (iskola stb.), 2% külföldre költözne. Legnagyobb arányban a kijevi lakosok és általában a városlakók, illetve a jobb módúak, a fiatalabbak készek lakóhelyet változtatni.

A veszélyekről

Az ukránok mintegy harmada nagynak tartja a településük elleni rakétatámadás veszélyét. A legtöbben közülük fővárosi lakosok (57%), valamint a fronthoz közeli és a felszabadult területek (mintegy 42%) lakói. Ezzel szemben mindössze 10%-uk tartja nagyon valószínűnek a harci cselekményeket a települése területén, de a felszabadult és fronthoz közeli régiókban arányuk közel 20%.

Az ukránok fele (51%) úgy gondolja, hogy a Kinzsal rakéták hordozására alkalmas MiG-ek felszállásakor mindig légiriadót kell elrendelni. A megkérdezettek körülbelül 40%-a jelezte a riasztások differenciálásának szükségességét a helyzettől és a fenyegetés mértékétől függően. A riasztást általában ellenző ukránok aránya nem haladja meg az 5%-ot.

A felmérés 2023. november 22–23-án készült.

(zzz/ratinggroup.ua)