Nyugodtabban tervezhetik a következő tanévet

KMPSZ-közgyűlés

2023. december 11., 08:45 , 1189. szám

A Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség (KMPSZ) december 9-én Beregszászban a Rákóczi-főiskolán tartotta 32. közgyűlését. A 2 022 tagú szövetség közgyűlésén 227 küldött képviselte a tagságot.

Indításként Kosztyu Fanni, a Bátyúi Líceum tanulója szavalta el Füzesi Magda Zárszámadás című versét, majd egyperces néma felállással emlékeztek meg a háború áldozatairól és a KMPSZ korábban elhunyt tagjairól.

Orosz Ildikó, a szakmai szövetség elnöke beszámolójában a háború okozta bizonytalanságról beszélt, illetve arról, hogy lehetőségeikhez mérten mindent igyekeztek megtenni, hogy enyhítsék a gyermekek számára a háború okozta nehézségeket. Ahhoz, hogy a jelenléti oktatást továbbra is biztosítani tudják, támogatták az oktatási intézmények óvóhelyeinek kialakítását, azok engedélyeztetését. Öt nyári tehetséggondozó szülőföldi táborukban 200 gyermek vehetett részt. Magyarország támogatásával 800 kárpátaljai gyermek nyaralhatott a Balatonnál, a zánkai táborban, közülük 200 ukrán iskolás. Huszonkettedik alkalommal szervezték meg a Kárpátaljai Nyári Kölcsey Pedagógusakadémiát, ahol 109 pedagógus vett részt. A Határtalanul program keretében nyári napközis táboraikban 55 iskolából 2 500 gyerek pihent, ahol a készségfejlesztés mellett fontos cél volt a közösségépítés is. A KMPSZ elnöke az idei munkácsi események kapcsán elmondta: „A Munkácsi II. Rákóczi Ferenc Középiskolában tapasztalható folyamatok tovább csökkentik a minőségi magyar oktatás megmaradásának esélyeit a Latorca-parti városban, és kihatnak az egész megye hangulatára. Felháborítónak tartjuk Schink Istvánnak, az intézmény igazgatójának indokolatlan felmentését, és megdöbbentőnek azt, hogy a Munkácsi Városi Tanács által kinevezett új igazgató nem engedélyezte a magyar nemzeti szimbólumok használatát a tanévnyitó ünnepségen, bár az semmilyen törvényi előírással nem ellentétes, s Ukrajna függetlensége óta bevett gyakorlat volt” – fogalmazott Orosz Ildikó, felszólítva az illetékes állami szerveket, hogy biztosítsák törvény adta jogaink betartását.

Az elnök asszony elmondta, hogy a KMPSZ felmérése alapján a Kárpátalján működő 99 oktatási intézményben, ahol van magyar nyelvű csoport is, összesen 14 728 tanuló kezdte meg a tanévet a magyar osztályokban. Az első osztályokba beiratkozottak száma 1 126 diák volt. Sok munkát kellett a pedagógusszövetségnek kifejtenie különböző szinteken ahhoz, hogy december 8-án Kijevben a kisebbségi kérdések ügyében végre megtörjön a jég, ugyanis Ukrajna Legfelső Tanácsa módosította a nemzetiségi kisebbségekről szóló törvényt. Elmondta, hogy az egy nappal korábban elfogadott törvényt teljes egészében még nem ismerik, így azzal kapcsolatos végleges álláspontját a KMPSZ a törvény zárórendelkezéseinek megjelenése után fogja kialakítani. Kiemelte: sikerült elérniük azt is, hogy a magyarországi tankönyveket alternatív tankönyvként használhassák a magyar osztályokban, valamint kérték a minisztert, hogy a törvény által engedélyezett lehetőségek pontos mikéntjét rendeletekben szabályozza. Az új törvényt általánosságban értékelve Orosz Ildikó elmondta: „Teljességében nem kaptuk vissza azt, ami volt, de sokkal nyugodtabban tervezhetjük a következő félévet és akár a következő tanévet is. Ez közös erőfeszítésünk és munkánk eredménye is, és remélem, minél közelebb kerül Ukrajna Európához, annál jobban javítható” – zárta beszámolóját a KMPSZ elnöke.

A vendégek közül elsőként Bocskor Andrea, az Európai Parlament képviselője gratulált a pedagógusszövetségnek a több mint harminc éve végzett kitartó és elvszerű munkájához és azért a szakmaiságért, amellyel egyben tudták tartani a kárpátaljai magyar pedagógusközösséget, és egységes hangon képviselték a kárpátaljai magyar iskolák ügyét az ukrán kisebbségi politika sodrában. A képviselő asszony elmondta, hogy Ukrajnában az oktatáspolitika folyamatosan változik, a KMPSZ szakmai anyagai pedig mindig naprakészen adják a muníciót az Európai Parlamentben végzett munkájához. Hangsúlyozta, hogy magyar közösségünk jogvédelmi küzdelmeiben nincs egyedül, minden segítséget megkapott eddig a Fidesz–KDNP európai parlamenti frakciójától. Hangsúlyozta, hogy a KMPSZ célkitűzései összhangban vannak a koppenhágai kritériumokkal és legitimek. „Nem kérünk semmi extrát, csak azt, hogy a korábbi jogainkat állítsák vissza” – összegezte Bocskor Andrea.

Dr. Varga-Bajusz Veronika, Magyarország Kulturális és Innovációs Minisztériumának felsőoktatásért felelős helyettes államtitkára köszöntőbeszédében kiemelte: „A nemzeti közösséghez tartozás az értékközösség szabad vállalása is egyben. Családunkban, munkahelyünkön, közösségeinkben kell megélni és ápolni azt a különleges örökséget, amely miatt magyarnak valljuk magunkat. A magyar kultúra, történelem, a sajátságos magyar gondolkodásmód és a különleges magyar nyelv szerves egység, amely évezredek óta megtartja nemzetünket Európa közepén, akkor is, amikor sokan támadnak bennünket és elveink feladására kényszerítenének. Így volt ez a történelemben, és nincsen másként ma sem. Mert feladatunk van: megmaradni, magyarnak maradni és átadni gyermekeinknek, unokáinknak azt a páratlan örökséget, amelynek birtokában, gazdagításában büszkén mondhatjuk: mi magyarok vagyunk” – fogalmazott az államtitkár asszony.

Lászlófy Pál István, a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségének tiszteletbeli elnöke köszöntőjében hangsúlyozta: „Szabad emberhez és szabad néphez méltó életet kívánunk élni, mert ehhez Isten adta jogunk van. Kicsiny nép vagyunk, de kicsinységünk ellenére is a tartós békére vágyakozó és az új rend felépítésére készülő népek családjának hasznos tagjai kívánunk lenni. Nekünk itt helyt kell állnunk” – fogalmazott az erélyi magyar pedagógusok jókívánságait tolmácsoló oktatáspolitikus.

A Rákóczi-főiskola Felsőfokú Szakképzési Intézetének énekkara szentcsalád-járást mutatott be, majd Gabóda Béla, a KMPSZ Ellenőrző Bizottságának elnöke számolt be a küldötteknek a szövetség 2023-as évi pénzügyi forgalmáról, illetve a szervezetet koordináló módszertani központok működési költségeiről.

A közgyűlés a szövetség működését megfelelőnek minősítette, majd elfogadták a fórum nyilatkozatát.

Zán Fábián Sándor, a Kárpátaljai Református Egyházkerület püspöke megköszönte a pedagógusszövetségnek azt a küzdelmet, amelyet a lassan tíz éve bennünket sújtó, jogkorlátozó törvények megváltoztatásának érdekében folytatott, majd Isten áldását kérte a szövetség munkájára. Zárszóként Szilágyi Lajos elnökségi tag a Bibliaolvasó kalauz aznapra kijelölt igeszakaszából, Jeremiás könyvéből olvasott fel egy mai helyzetünkben irányt mutató részletet. A közgyűlés a Szózat eléneklésével ért véget.

Badó Zsolt