A nők határátlépéséről

2024. április 21., 16:12 , 1206. szám

„Megtilthatják egy nőnek is, hogy külföldre utazzon?”

– A hatályos jogszabályok egyértelműen rögzítik, hogy milyen esetekben korlátozható ideiglenesen a polgárok kiutazáshoz, az ország elhagyásához való joga.

Ezek az esetek a következők:

• a nemzeti rendőrség közigazgatási felügyelete alatt állnak – a korlátozás a felügyelet megszűnéséig érvényes;

• államtitoknak minősülő információ birtokában vannak – a korlátozás lejártáig (ezt minden esetben külön határozzák meg);

• velük szemben a Büntetőeljárási törvénykönyvben meghatározott rend szerint megelőző intézkedést alkalmaznak, amelynek értelmében tilos elhagyniuk az országot – a büntetőeljárás lezárulásáig vagy a szóban forgó korlátozás feloldásáig;

• elítélték őket bűncselekmény elkövetése miatt – a büntetés letöltéséig vagy a büntetés alóli felmentésig;

• olyan jogi személyek vagy külföldi illetőségű állandó képviseletek vezetői, amelyek adókötelezettségeiket nem teljesítik, adótartozásuk meghaladja az 1 millió hrivnyát, s ezt az adótartozást az fizetési felszólítás kézbesítésétől számított 240 naptári napon belül nem egyenlítették ki – az adótartozás kiegyenlítéséig;

• felelősségre lettek vonva az Adminisztratív jogsértési törvénykönyv 184. cikkelyének 6. bekezdése szerinti szabálysértésért, amely a határozat kihirdetésétől számított egy évre megtiltja az ország elhagyását gyermekükkel – kivéve, ha a másik szülő közjegyző által hitelesített hozzájárulását adja a gyermek kiutazásához;

• kibújnak a bírósági határozattal vagy más szervek (tisztviselők) határozatával rájuk rótt kötelezettségek teljesítése alól, amelyek a törvényben meghatározott rend szerint kötelezően végrehajtandók – a kötelezettségek teljesítéséig vagy a tartásdíjfizetési hátralék törlesztéséig.

Érdemes megjegyezni, hogy a hiteltartozás nem akadálya a határátlépésnek, feltéve, hogy nem született külön bírósági végzés a határátlépéshez való jog ideiglenes korlátozásáról a tartozást felhalmozó magánszemély vonatkozásában.

A jogszabályok elvben – a férfiakhoz hasonlóan – a hadköteles nők számára is kiutazási tilalmat írnak elő, amennyiben hadiállapot idején nem rendelkeznek a mozgósítás alóli halasztást igazoló dokumentumokkal. A gyakorlatban azonban ez a norma – legalábbis információim szerint – pillanatnyilag nem érvényesül: a határőrök nem követelik meg az országból való kilépésre jelentkező nőktől a katonai nyilvántartásba vételt, a halasztás megadását igazoló dokumentumok bemutatását.

Ezenkívül az államhatár ukrán állampolgárok általi átlépésének szabályai értelmében az ukrajnai nők számára is tilos az ország elhagyása a személyazonosságot igazoló és az állampolgárságot alátámasztó okmány hiányában.

hk