Az Egészségügyi és Szociális Szakértői Bizottsághoz benyújtandó dokumentumokról

2024. május 19., 14:15 , 1210. szám

„Sajnos többedszerre sem értettem meg teljesen, hogy milyen dokumentumokat kell benyújtanom a bizottságnak, amely a rokkanttá nyilvánításomról fog dönteni. Le van ez írva valahol közérthetően?”

– A rokkantság megállapítása (felülvizsgálata) céljából az Egészségügyi és Szociális Szakértői Bizottságnak (MSZEK) benyújtandó dokumentumok listáját a miniszteri kabinetnek a fogyatékosság megállapításának eljárását, feltételeit és kritériumait rögzítő szabályzat módosításáról született határozata sorolja fel (Постановa Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Положення про порядок, умови та критерії встановлення інвалідності», від 03 травня 2024 р. № 501).

A benyújtandó személyi okmányok a következők:

• személyi igazolvány (az okmány ID-kártya formátumban történő bemutatása esetén szükség van a lakcímet igazoló kivonatra a területi hromada nyilvántartásából);

• az adózói nyilvántartási lap számának hozzárendeléséről szóló igazolás (ez az úgynevezett identifikációs kód vagy adószám) – azoknak a természetes személyeknek, akik vallási meggyőződésük miatt elutasították az adószámot, és ezt jelezték a hatóságoknak, mellékelni szükséges a személyi igazolványuknak az erre vonatkozó bejegyzést tartalmazó oldaláról készült másolatot;

• a 18 és 60 év közötti férfiak esetében katonakönyv (ideiglenes hadkötelesi igazolvány) vagy igazolás a sorozási körzetben való nyilvántartásba vételről vagy a területi toborzási és szociális támogatási központnak a katonai nyilvántartásba vételről szóló igazolása;

• azoknak a személyeknek, akiknek esetében megállapítást nyert, hogy az Ukrajna elleni fegyveres agresszió miatt megfosztották őket személyes szabadságuktól, vagy semleges államokba lettek internálva, az előírt forma szerinti igazolásra van szükségük, vagy be kell mutatniuk a fogva tartás tényét igazoló illetékes bizottság rájuk vonatkozó határozatát.

Az orvosi konzultatív bizottságok által a MSZEK-nek benyújtandó egészségügyi dokumentumok:

• beutaló az MSZEK-re (az Egészségügyi Minisztérium által meghatározott forma szerint);

• az azzal a betegséggel vagy állapottal kapcsolatos egészségügyi dokumentumok, amely miatt a beteget a MSZEK elé utalták (a kórlap kivonata);

• a diagnózist vagy állapotot és annak súlyosságát megerősítő laboratóriumi és egyéb vizsgálatok eredményei;

• egészségügyi, szakmai és egyéni rehabilitációs tervek (ha vannak);

• a betegség és a rokkantság ok-okozati összefüggését igazoló dokumentumok (ha vannak);

• négy hónapig tartó folyamatos átmeneti munkaképtelenséget vagy megszakításokkal 12 hónapon (tbc esetén 10 hónapon) belüli öt hónap munkaképtelenséget igazoló dokumentumok (ha vannak).

Megjegyzendő, hogy a katonák által benyújtandó okmányok listája és az azokkal kapcsolatos formai követelmények némileg eltérnek a fentiektől.

hk