Átadták a 24. Zrínyi Ilona-ösztöndíjakat

2024. június 10., 13:15 , 1214. szám

A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány a Kulturális és Innovációs Minisztérium támogatásával a 2023/2024-es tanév II. félévére meghirdetett Zrínyi Ilona Kárpátaljai Magyar Szakkollégium (ZISZK) kutatói ösztöndíjának ünnepélyes átadására a XIII. Kárpátaljai Tehetségnapon került sor, ahol minden ZISZK-tag 11 600 hrivnya ösztöndíjban részesült.

A Szakkollégium Kárpátalján hivatalosan akkreditált felsőfokú oktatási, illetve tudományos intézmények magyar ajkú hallgatóit (a Szakkollégiumba felvételt nyert hallgatókat), illetve oktatóit (a Szakkollégiumba felvételt nyert diákok tudományos munkájának vezetőit – a tutorokat) egyesíti a kitűzött célok elérése érdekében, melynek infrastrukturális szervezeti hátterét a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola (II. F KMF) biztosítja.

A Szakkollégiumra a 3–6. évfolyamokon nappali tagozaton tanuló, kiváló eredményeket felmutató diákok pályázhattak, egy tudományos témával és doktori fokozattal rendelkező tutoraikkal. A beérkezett jelentkezések pontozásáért a Szakértői Pontozó Bizottság felelt (a Kárpátaljai Magyar Akadémiai Tanács tagjai). Az ösztöndíjak listájáról a Kárpátaljai Felsőoktatási Tehetséggondozó Tanács dönt a Felvételi Vizsgabizottság által adott pontok alapján.

A 24 jelentkező közül 1 személy az Ungvári Nemzeti Egyetem, 23 fő a II. F KMF hallgatója. 15-en alapképzésben és 9-en mesterképzésen vesznek részt, 17-en első alkalommal pályáztak a programba, a vizsgán 22 fő jelent meg.

Öt szekcióban – Filológia és pedagógia, Matematika és számvitel, Történelemtudományi, Földtudományi és turizmus, Biológia és kémia – végezte a munkáját a Felvételi Vizsgabizottság. 22 felvételiző hallgatót és tutorát javasolták ösztöndíjra.

1. Bátori Vivien – II. RF KMF, számvitel és adóügy, BsC (alap), A mérlegén kívüli számvitel a vállalatirányítási rendszerben, angol szaknyelv, tutor: dr. Loszkorih Katalin

2. Berekszaszi Krisztina – II. RF KMF, angol nyelv és irodalom, BsC (alap), Innovatív online tanfolyamok, mobilalkalmazások, videokonferenciák magvalósításának előnyei és hátrányai online és offline angol nyelvórákon Kárpátalján, ukrán szaknyelv, tutor: dr. Fodor Katalin

3. Biró Renáta – II. RF KMF, biológia, BsC (alap), Különböző eredetű orvosi székfű (kamilla) (Matricharia recutita, chamomilla. L.) taxonok morfológiai és produkciós sajátosságainak vizsgálata, ukrán szaknyelv, tutor: dr. Pólin Irén

4. Bodnár Alexandra – II. RF KMF, tanítói, MsC (mester), Kompetenciavizsgálat Beregszász magyar tan­nyelvű iskoláinak alsó tagozatán, ukrán szaknyelv, tutor: dr. Pallay Katalin

5. Boros József – II. RF KMF, matematika, BsC (alap), Kompetenciavizsgálat a felsőoktatásban, ukrán szaknyelv, tutor: dr. Kucsinka Katalin

6. Dmitrienkó Dániel – II. RF KMF, földrajz, MsC (mester), Az ungvári Kálvária temetőben található sírhelyek számának, helyének és állapotának vizsgálata, ukrán szaknyelv, tutor: dr. Molnár D. István

7. Doktor Klára – II. RF KMF, biológia, MsC (mester), A nagymuzsalyi meddőhányó és a mellette elterülő természetes erdősáv növényzetének összehasonlító jellemzése, ukrán szaknyelv, tutor: dr. Kohut Erzsébet

8. Hadady Beatrix Ilona – II. RF KMF, angol nyelv és irodalom, BsC (alap), Idegennyelv-tanulási lehetőségek és kihívások turizmus szakos hallgatók számára különös tekintettel az angol nyelvre, tutor: dr. Hnatik Katalin

9. Hadar Adrienn – II. RF KMF, földrajz, BsC (alap), A Kárpátaljai Református Egyházkerület Ungi és Beregi Egyházmegyék demográfiai jellemzőinek összehasonlító vizsgálata, ukrán szaknyelv, tutor: dr. Molnár József

10. Izsák Szilveszter – II. RF KMF, történelem, MsC (mester), Talabor –Nagyági vízerőmű   – az iparosítás jelképe Kárpátalján az 1950-es években, ukrán szaknyelv, tutor: dr. habil. Váradi Natália

11. Kovács Andrea – II. RF KMF, földrajz, MsC (mester), Az éghajlatváltozás detektálása a Kárpát-medencében 1945-től napjainkig, ukrán szaknyelv, tutor: dr. Gönczy Sándor

12. Kovács Antónia – II. RF KMF, számvitel és adóügy, BsC (alap), Jegyzett tőke elszámolása: a hazai és külföldi gyakorlat összehasonlító szempontjai, tutor: dr. Sztojka Natália

13. Kovács Katalin – II. RF KMF, turizmus, BsC (alap), Az orosz–ukrán háború okozta családegyesítő utazások vizsgálata a Munkácsi járás Gorondi, Munkácsi és Nagylucskai kistérség lakosai körében, ukrán szaknyelv, tutor: dr. Sass Enikő

14. Kutasi Kamilla – II. RF KMF, biológia, MsC (mester), Az eurázsiai hód (Castor fiber) elterjedési viszonyai Kárpátalján és élőhely-átalakító szerepük a Tisza, a Borzsa és a Batár folyók környezetében, ukrán szaknyelv, tutor: dr. Kolozsvári István

15. Pallagi László – II. RF KMF, földrajz, MsC (mester), A Mezőkaszonyi kistérség Csonkapapi elöljárósága településeinek demográfia jellemzése, ukrán szaknyelv, tutor: dr. Fodor Gyula

16. Radvánszky Ágoston – II. RF KMF, történelem, BsC (alap), Propaganda Kárpátalján 1939 és 1944 között, angol szaknyelv, tutor: Szakál Imre

17. Sándor Zsanett – II. RF KMF, történelem, MsC (mester), Szovjet táborok csongori foglyai a Magyar Nemzeti Levéltár adatbázisainak tükrében, angol szaknyelv, tutor: dr. Molnár D. Erzsébet

18. Sas Patrik Zsolt – II. RF KMF, biológia, BsC (alap), A Fogas-hegyi (Beregszászi-dombvidék) termőhely talaja és a különböző szőlőfajtákból készült borok fémtartalma közötti összefüggések, angol szaknyelv, tutor: dr. Csoma Zoltán

19. Sirokai-Kudron László – II. RF KMF, biológia, MsC (mester), A Beregszász környéki bányatavak ornitofaunájának faunisztikai vizsgálata, ukrán szaknyelv, tutor: dr. Hadnagy István

20. Szolnoki Péter – II. RF KMF, számvitel és adóügy, BsC (alap), Európai országok, az Amerikai Egyesült Államok és Kína helyzetének elemzése a gazdasági ciklusban, angol szaknyelv, tutor: dr. Hanusz Veronika

21. Temető Ádám – II. RF KMF, matematika, BsC (alap), A számítógépes programok és online platformok megjelenése a matematikaoktatásban, ukrán szaknyelv, tutor: dr. Sztojka Miroszláv

22. Veres István – II. RF KMF, történelem, MsC (alap), Técső peres iratai a XIX. század első felében, angol szaknyelv, tutor: dr. Braun László.           

VI