A határátlépésről, a külföldi tartózkodásról és a katonai nyilvántartásról

2024. június 12., 17:19 , 1214. szám

A mozgósítási felkészülésről és mozgósításról szóló törvény 22. cikkelyének 6. pontja alapján a mozgósítás ideje alatt (kivéve a célzott mozgósítást) Ukrajna 18 és 60 év közötti férfi polgárai kötelesek maguknál tartani katonai nyilvántartási okmányukat, és azt az erre felhatalmazott személyeknek felmutatni, köztük az Állami Határőrszolgálat képviselőinek a határsávban, az ellenőrzött határterületen és a határ­átkelőhelyeken. Vagyis az Állami Határőrszolgálat tisztviselői jogosultak ellenőrizni, hogy a polgárok rendelkeznek-e naprakész katonakönyvvel. A gyakorlatban a katonakönyvvel nem rendelkező polgárok nem hagyhatják el az országot.

A vonatkozó szabályzat értelmében (Постановa № 57 «Про затвердження Правил перетинання державного кордону громадянами України», п. 2, п. 2-1) a törvényekben meghatározott esetekben, így rendkívüli állapot vagy hadiállapot bevezetésekor Ukrajna területén, a határátkelőhelyeken való áthaladáshoz az állampolgároknak a személyazonosító okmányokon kívül további dokumentumokkal is rendelkezniük kell, amelyek alátámasztják az államhatár átlépéséhez való jogukat hadiállapot vagy rendkívüli állapot idején.

A katonai nyilvántartás eljárását szabályozó jogi normák elemzése azt mutatja, hogy a személy katonai nyilvántartásból való törlését igazoló okmányok a katonakönyv vagy a hadköteles ideiglenes igazolása a speciális bejegyzéssel ellátva. Ugyanakkor a nyilvántartásból való törlést igazoló bejegyzéssel ellátott katonakönyv csak a személy katonai nyilvántartásának kérdését tisztázza, és nem tartozik azon okmányok közé, amelyek lehetővé teszik az államhatár átlépését a hadiállapot idején. Erre az álláspontra helyezkedett a Legfelsőbb Bíróság Közigazgatási Semmítőszéki Kollégiuma is (600/2520/22-a számú ügy).

A miniszteri kabinet 2022. december 30-án kelt, 1487. számú határozata (Постановa Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2022 р. № 1487 «Про затвердження Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів») 29. pontjának második bekezdésével összhangban a sor- és hadköteleseket, valamint a tartalékosokat, akik állandó letelepedés, vagy három hónapot meghaladó tartózkodás céljából távoznak az országból, a községi, nagyközségi, városi tanácsok végrehajtó szervei az illetékes járási (városi) TTSZTK-ba, az SZBU, a Külső Hírszerző Szolgálat illetékes szervéhez irányítják a katonai nyilvántartásból való törlés és a katonai nyilvántartási okmány bevonása végett.

Emellett a sorkötelesek, hadkötelesek és tartalékosok katonai nyilvántartásának a miniszteri kabinet ugyanezen határozatával jóváhagyott szabályzata előírja, hogy a sorköteleseknek, hadköteleseknek és tartalékosoknak személyesen kell megjelenniük a járási (városi) TTSZTK-ban, az SZBU és a Külső Hírszerző Szolgálat illetékes szervénél a személyi igazolványukkal és a katonai nyilvántartási okmányukkal a katonai nyilvántartásból való törléshez más régióba új lakóhelyre, Ukrajna határain túlra állandó letelepedésre vagy három hónapot meghaladó tartózkodásra, városon belüli lakóhely-változtatás esetén másik közigazgatási egység (kerület) területére történő költözés esetén.

A hadkötelezettségről és a katonai szolgálatról szóló törvény 37. cikkelyének 5. pontja korábban előírta, hogy azokat az ukrán polgárokat, akik több mint három hónapra hagyják el Ukrajnát, törölni kell a sorkötelesek, hadkötelesek és tartalékosok katonai nyilvántartásából a TTSZTK, az SZBU és a Külső Hírszerző Szolgálat illetékes szerveiben.

A 2024. 11. 04-i 3633-IX. sz. törvény módosította ezt cikkelyt, és az immár nem tartalmazza a nyilvántartásból való törlés szabályát külföldre távozás esetén.

Ezért minden olyan személynek, aki bármennyi időre, akár állandó letelepedésre, külföldre távozott, nyilvántartásba kell vétetnie magát és nyilvántartásban kell állnia, pontosítania szükséges adatait a TTSZTK-ban, és még a nyilvántartásból való törlésre vonatkozó bejegyzés sem jelent alapot arra, hogy elhagyja az országot.

(hk)