25 éves az Aknaszlatinai Szent Anna Óvoda

2024. június 24., 14:42 , 1216. szám

Az Aknaszlatinai Szent Anna Óvoda 2024. június 20-án ünnepelte fennállásának 25. évfordulóját, egybekötve a ballagó gyermekek búcsúztatásával. Az eseményen számos meghívott vendég vett részt, akik nagy örömmel fogadták, hogy részesei lehetnek a megható ünnepségnek.

A gyerekek tartalmas és színvonalas előadást mutattak be a meghívott vendégeknek, illetve minden jelenlévőnek, akik között ott volt dr. Trieb Gergely beregszászi magyar konzul, Várföldi Tamás, az Érdi Egymásért Alapítvány elnöke, Sari József, a KMKSZ Felső-Tisza-vidéki Középszintű Szervezetének elnöke. Tiszteletüket tették az Aknaszlatinai kistérség alpolgármesterei, Kocserha János és Timkiv Jurij, Guzova Olena, a kistérség oktatási osztályának vezetője, továbbá jelen voltak az Aknaszlatinai Bolyai János Líceum vezetősége és munkatársai, Szedlák Gyula, a KMKSZ helyi alapszervezetének elnöke és a Szent Márton Karitász munkatársai is.

Az ünnepséget Puliszka Éva intézményvezető nyitotta meg. Köszöntőjében Nemeshegyi Péter szavaival élve kiemelte: „Hiszek abban, hogy e nagy világtragédiában, amelyben élünk, végül mégis az igazság, a jóság, az irgalom és a szeretet győzedelmeskedik.” Szavai mélyen megérintették a jelenlévőket és megalapozták az esemény ünnepi hangulatát.

A ballagó gyermekek az ünnepségen bemutatták az óvodai évek alatt szerzett tudásukat, tehetségüket, versekkel és dalokkal elevenítették meg, hogy milyen is lesz számukra az iskolás élet szeptembertől. Az előadás során gyönyörű táncokkal, köztük modern táncokkal és palotással kápráztatták el a vendégeket. Az ünnepség végén az új nagycsoportos gyerekek is versekkel és tánccal búcsúztak a ballagó társaiktól, és az óvónők átadták azokat a gondosan összegyűjtött rajzokat, amelyeket a gyerekek az óvodai foglalkozásokon készítettek. Ezek a rajzok nemcsak emlékek, hanem a közös munka és fejlődés jelképei is.

Puliszka Éva ünnepélyes keretek között átnyújtotta az iskolatáskákat a ballagó gyerekeknek, ezzel is jelképezve az új életszakasz kezdetét. Az eseményt a község plébánosa, Snep Román atya is megtisztelte jelenlétével, és megáldotta a gyermekeket, sok sikert és boldogságot kívánva nekik az elkövetkezendő iskolai évekhez. Az ünnepség zárásaként a ballagó gyermekek közösen elénekelték az Áldásoddal megyünk, megyünk innen el c. dalt, búcsúzva az óvodától és megkezdve életük új, izgalmas fejezetét.

A meghívott vendégek közül dr. Trieb Gergely, Kocserha János, Sari József és Várföldi Tamás beszédében kifejtette, hogy az óvoda 25 éves fennállása során számos generáció nevelkedett és fejlődött falai között, és az intézmény továbbra is elkötelezetten szolgálja a helyi közösséget. Az összetartozást és az itt nevelkedő gyermekek jövőjét alapozza meg.

Az Aknaszlatinai Szent Anna Óvoda 25 éves fennállásának ünnepe méltó módon tükrözte az intézmény értékeit. Az esemény nemcsak a múlt megünneplése volt, hanem a jövőbe vetett bizalom és remény kifejezése is. Az ünnepség méltó zárása volt egy szívből jövő és emlékezetes eseménynek, amely minden résztvevő számára maradandó élményt nyújtott.       

Strempel Vanessza