A fizetési kártyáról

2024. június 25., 15:00 , 1215. szám

„Amikor felvettek az új munkahelyemre, kértem, hogy a fizetésemet utalják ugyanarra a kártyára, amelyet már évek óta használok. A könyvelőségen azonban kijelentették, hogy ennél a cégnél mindenkinek ugyanannál a banknál kell számlát vezetnie. Mivel a másodállásból származó fizetésemet a régi kártyára kapom, kényelmetlen, hogy ezentúl két kártyát is használnom kell majd. Kötelező új számlát nyitni minden új munkahelyen?”

– Ukrajna Alkotmányának 43. cikkelye egyértelműen kimondja, hogy a munka időben történő díjazásához való jogot törvény védi. Ugyanakkor az Alkotmány 19. cikkelye rögzíti, hogy senkit nem lehet olyasmire kényszeríteni, amit törvény nem ír elő. Az alaptörvény 68. cikkelye szerint pedig mindenki köteles betartani Ukrajna Alkotmányát és törvényeit, nem sértheti mások jogait és szabadságait, becsületét és méltóságát.

A munka bérezéséről szóló törvény (Закон України «Про оплату праці») 24. cikkelyének ötödik bekezdése értelmében a munkavállaló személyes írásbeli hozzájárulása alapján a munkabér folyósítása olyan bankokon/nem banki pénzügyi szolgáltatókon keresztül is történhet, amelyek jogosultak számlákat nyitni és vezetni A pénzforgalmi szolgáltatásokról szóló törvénnyel összhangban (Закон України «Про платіжні послуги»), mégpedig a munkáltató költségére. Tehát az utalás költségét a munkáltatónak kell állnia.

Tilos a munkavállalónak a fizetése feletti szabad rendelkezéshez való jogát bármilyen módon korlátozni, kivéve a törvényben meghatározott eseteket (lásd: A munka bérezéséről szóló törvény 25. cikkelyének első bekezdését!).

A nemzetközi bankszámlaszám ukrajnai bevezetésével a munkáltatóknak lehetőségük van a bérszámfejtést a munkavállaló IBAN-szabvány szerinti számlaszámának feltüntetésével végezni. Ez a lehetőség arra a számlára is vonatkozik, amelyet a munkavállaló önállóan nyitott erre a célra a maga választotta bankban.

A fizetés jóváírására/fogadására szolgáló számla nyitásához a banknak megállapodást kell kötnie erről a munkavállalóval. A munkáltató nem lehet szerződő fél ebben a szerződésben. A bankszámla tulajdonosa a munkavállaló, és kizárólag ő rendelkezhet vele.

Ukrajna egyetlen törvénye sem kötelezi a munkavállalót, hogy megállapodást kössön a munkaadó által kijelölt bankkal bérfizetési számla nyitásáról. Ha a számlanyitási szerződést kényszerből kötötték meg, a munkavállalónak jogában áll érvénytelennek nyilvánítani azt.

Emlékeztetnék, hogy a munkával kapcsolatos jogszabályok megsértése esetén a polgároknak jogukban áll panaszt tenni a szakszervezetnél, az Állami Munkaügyi Szolgálatnál, valamint fordulhatnak a bírósághoz is.

hk