Ki a felelős, ha „elkallódott” egy rendőrségi bejegyzés?

2017. szeptember 18., 09:40 , 870. szám

„Még 2009-ben történt, hogy balesetet okoztam személygépkocsimmal. Mivel csak anyagi kár keletkezett, szabálysértési eljárás indult ellenem, s pénzbüntetésre ítéltek, amit azonnal ki is fizettem. A napokban ki akartam cserélni a szovjet érából származó jogosítványomat, ám az illetékes hivatalban azt felelték, hogy a korábbi balesetem miatt nem lehet, mivel arról a rendszerben csak annyi szerepel, hogy befizettem a pénzbüntetést, azaz hiányzik a bírósági határozat. Azt mondták, forduljak a bírósághoz, majd a rendőrségen »tegyenek be« a rendszerbe. A járási bíróság elutasította a kérvényemet, mondván, mivel az enyém csak adminisztratív ügy volt, annak anyagait már megsemmisítették. A nagyszőlősi járási közlekedésrendészet sem létezik már, amely akkor rosszul végezte a munkáját, így most nem tudom, hová fordulhatnék. Hiába bizonygatom, hogy akkor nem vették el a jogosítványomat, hisz most is nálam van. Szerintem teljes patthelyzet állt elő a rendvédelmi szervek hibájából, amelynek én vagyok a szenvedő alanya.”

– Kezdjük azzal, hogy az Adminisztratív jogsértési törvénykönyv 38. cikkelye értelmében általában kettő, legfeljebb három hónappal a törvénysértés elkövetése után szabható ki adminisztratív büntetés (szankció). Ide kívánkozik az idézett törvénykönyv 39. cikkelye is, mely szerint, ha a szankcióval sújtott személy az annak végrehajtásától-teljesítésétől számított egy éven belül nem követett el újabb adminisztratív jogsértést, olybá kell tekinteni, mintha nem szabtak volna ki rá adminisztratív büntetést.

Igaz, létezik egy kivétel. A törvénykönyv az alkalmazható adminisztratív szankciók között említi a speciális jogoktól, jogosultságoktól való megfosztást, ezen belül is a közlekedési eszközök irányításától való eltiltást. A 30. cikkely értelmében a polgárt a közlekedési eszközök irányításától legfeljebb három évre lehet eltiltani adminisztratív vétségért, súlyos vagy ismételt szabálysértésért. Amennyiben viszont valaki oly módon élt a közlekedési eszközök irányításához való jogával, hogy eközben rendszeresen megsértette a vonatkozó szabályokat, az eltiltási idő akár tíz év is lehet. Ön is felhívja a figyelmet levelében arra, hogy a 2009-ben történt balesete után nem vonták be a jogosítványát, így gyanítható, hogy az igazolványcserét intéző rendőrségi tisztviselő is arra lett volna kíváncsi, hogy nem tiltották-e el önt a közlekedési eszközök irányításához való jogától annak idején.

Csakhogy az adminisztratív szankciók nyilvántartása, végrehajtása, illetve a végrehajtás ellen­őrzése nem a bíróság feladata – és nem is a polgáré –, hanem az ezzel megbízott szerveké, esetünkben a rendőrségé. Kétségtelen, hogy a rendőrség sokszori átszervezése az elmúlt években okozhatott hibákat a rendszer működésében, ám szabálytalan ezt a polgár kárára helyrehozni.

Javasolnám, hogy amennyiben a rendőrségen továbbra sem kívánják végrehajtani a jogosítványcserét, forduljon panasszal az ügyintéző rendőr feletteséhez, majd szükség esetén a helyileg illetékes járási ügyészséghez is. Ha ez sem segít, keresetben kérheti a bíróságot, kötelezze az illetékes hatóságot az igazolványcsere végrehajtására.

hk