Amit a szavazásról tudni érdemes

2013. május 3., 02:00 , 642. szám

„Június 2-án előrehozott polgármester-választást rendeznek Beregszászban. Kérem, foglalja össze a szavazással kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat! Többször előfordult már például, hogy azért nem szavazhattam, mert nem szerepeltem a választási névjegyzékben.”

– Mint ismeretes, a választásokon azok az ukrán állampolgárok rendelkeznek szavazati joggal, akik a szavazás napjára betöltötték 18. életévüket, s akik a város területén lakhelybejelentéssel rendelkeznek, azaz a személyigazolványukban beregszászi címbélyegző van. Ebből következik, hogy a polgárnak ahhoz, hogy élni tudjon választói jogával, mindenekelőtt ukrán személyigazolvánnyal kell rendelkeznie (azok, akik csak nemrég szerezték meg az ukrán állampolgárságot, ideiglenes állampolgári igazolvánnyal is szavazhatnak). Ennek a dokumentumnak az alapján adják majd ki a választónak a szavazólapot. Az afféle egyéb, a személyazonosság igazolására máskor alkalmas dokumentumokat, mint például a nyugdíjas igazolvány, a gépjárművezetői igazolvány, a diákigazolvány a szavazóhelyiségekben nem fogadják el.

Az érvényes személyigazolvány mellett a szavazás másik fontos feltétele, hogy a szavazó szerepeljen a választói névjegyzékben. Amennyiben ön szerepel a szóban forgó jegyzékben, úgy legkésőbb tíz nappal a választások időpontja előtt a szavazókörzeti választási bizottságnak névre szóló választási meghívót kell eljuttatnia önhöz. Ha nem kap ilyet, célszerű mielőbb felkeresni a szóban forgó szavazókörzeti választási bizottságot, s tisztázni a kérdést. Amennyiben kiderülne, hogy ön valóban nem szerepel a választói névjegyzékben, jogában áll legkésőbb a szavazás napja előtti csütörtökig keresettel fordulni a bírósághoz, kérve a választói névsor pontosítását. A jelenleg hatályos választási törvény szerint ugyanis a választás napján csak a bíróság döntése nyomán módosítható a választói névjegyzék.

Amennyiben a szavazókörzetben a választás napján kiderül, hogy ön szerepel ugyan a választói névjegyzékben, de a nevét, születési dátumát, esetleg lakcímét tévesen vagy hibásan tüntették fel a dokumentumban, ezeket az eltéréseket a szavazókörzeti választási bizottság elnöke, annak helyettese és a bizottság titkára jogosult kijavítani. Ezt követően lehetőséget kell, hogy adjanak önnek a szavazásra.

A választóbizottság tagjai egy választónak csupán egy szavazólapot adhatnak ki. Ha a választó elrontja azt, esetleg rosszul tölti ki, s szeretné, ha kicserélnék, erre vonatkozóan kérvényt kell írnia a választási bizottságnak. Ilyen esetben az elrontott szavazólapot vissza kell adni a választási bizottságnak, amely érvényteleníti azt. Ezután a kérvény alapján új szavazólapot adnak ki a választónak. Azonban a szavazó csak egyszer kérheti a szavazólap cseréjét.

Azt is érdemes megjegyezni, hogy a szavazóknak egyenként kell belépniük a szavazófülkékbe, s abban senki más nem lehet jelen, miközben a választó kitölti a szavazólapot, kivéve, ha önállóan nem tudja megtenni ezt. Ilyen esetben a választási bizottság elnökének vagy más tagjának tudtával kérheti egy másik személy segítségét. Azonban ez a segéd nem lehet a választási bizottság tagja, valamelyik polgármester-jelölt, politikai párt helyi szervezetének megbízottja, a jelölt megbízottja vagy hivatalos megfigyelő.

A szabad szemmel nem észrevehető egészségügyi problémákkal küzdő személyeknek, mielőtt megkérnének valakit, hogy az általuk kitöltött szavazólapot helyettük dobják a szavazóurnába, fel kell mutatniuk az egészségügyi problémát igazoló dokumentumot a választási bizottság elnökének vagy a bizottság egy másik tagjának, aki azután megadja erre az engedélyt egy harmadik személynek. Ez a személy azonban nem lehet a választási bizottság tagja, valamelyik polgármester-jelölt, politikai párt helyi szervezetének megbízottja, a jelölt megbízottja, hivatalos megfigyelő.

hk