Elbúcsúztatták Csiha Kálmán nyugalmazott püspököt

2007. november 16., 09:00 , 357. szám

Csiha Kálmántól, az Erdélyi Református Egyházkerület nyugalmazott püspökétől, lelkipásztorától búcsúztak múlt szombaton Marosvásárhelyen.

Az erdélyi református egyházkerület nyugalmazott püspökének ravatalánál több százan rótták le kegyeletüket. A gyászszertartást vezető dr. Bustya Dezső nyugalmazott esperes úgy fogalmazott: küldetése volt Csiha Kálmánnak, amelyet aktív szolgálattal, passzív szenvedéssel végzett.

"Rácsokat adott neki az Úristen, sokszor akadályokat támasztott és bezártságot, sokszor meggátolta abban, hogy szabadon szárnyaljon és kibontakozhassék mindaz a sok szép álom, ami felülről való volt. Ezeken a rácsokon mindig átragyogott az Isten kegyelme és a szolgálatra való buzdítás" - mondta dr. Bustya Dezső.

A gyászszertartáson felszólaló dr. Pap Géza, az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke Krisztus-hordozónak nevezte Csiha Kálmánt, aki alázattal végezte megbízatását: a meghurcoltatások, a börtönévek idején, a szórványközösségek szolgálatában, majd később esperesi és püspöki minőségében.

Csiha Kálmán 1929. szeptember 17-én született Érsemlyénben. Iskoláit Érmihályfalván kezdte, majd Sárospatakon, Debrecenben, Zilahon, Nagyváradon tanult. 1949-től, miután szüleit kényszerlakhelyre vitték, maga kereste kenyerét, amellett végezte tanulmányait.

Lelkészi képesítést 1954-ben Kolozsváron, az egyetemi fokú Protestáns Teológiai Intézetben nyert. 1957 decemberében koncepciós perben 10 évi börtönre ítélték, ahonnan hat és fél év után, 1964-ben szabadult az általános amnesztiával.

Fogva tartása után szolgált Gógánváralján és Marosvásárhelyen, ez utóbbi városban 20 évet töltött. 1975-ben teológiai doktorátust szerzett a gyakorlati teológia köréből, ami mellett jutott ideje öt önálló gyülekezet szervezésére is. Munkájának elismeréseként az Erdélyi Református Egyházkerület püspökévé választották 1990. május 4-én, a Romániában történt változások után.

Csiha Kálmánt, az erdélyi református egyházkerület 44. püspökét a marosvásárhelyi református sírkertben helyezték örök nyugalomra. (Kárpátalja/MTI/dunatv.hu)