Jelezzük, hogy magyarul érettségiznénk!

Emelt szintű érettségi

2007. november 16., 09:00 , 357. szám

November 1-jétől február 20-ig a középiskolákban sorra jegyzékbe veszik azokat a végzős tanulókat, akik 2008-ban független vizsgaközpontokban szeretnének emelt szintű érettségit tenni, egyben pedig felvételizni is valamelyik felsőoktatási intézménybe az idei tanév végén. Jelen helyzet szerint úgy tűnik, magyar nyelven is érettségizhetnek majd a diákok, ám arról, hogy hogyan, miképpen történik majd ez, egyelőre alig tudható valami.

Nem volt hát eredménytelen a kárpátaljai magyar szakmai és érdekvédelmi szervezetek számtalan levele és felhívása, a magyar állam- és kormányfő személyes közbenjárása! A napokban megjelent az Ukrajnai Oktatásminőség-értékelő Központ (UKMÉK) igazgatójának rendelete a 2008. évi emeltszintű érettségi szervezési-technológiai elveiről, amely többek között kimondja, hogy a vizsgázóknak jogukban áll megválasztani a tesztelés nyelvét a megadott hét nyelvből, amelyek között ott találjuk a magyart is. Az egyetlen kivételt e szabály alól az ukrán nyelv és irodalom vizsga képezi, amelyet értelemszerűen a magyar diákoknak is ukrán nyelven kell majd letenniük.

A jelentkezési folyamat már megkezdődött az iskolákban, amelyek többségében máris ott vannak az ehhez szükséges formanyomtatványok. A szakértők azt tanácsolják a végzősöknek, feltétlenül jelezzék a jelentkezési űrlapon, milyen nyelven kívánják letenni vizsgáikat. (Lásd keretes írásunkat!)

Herczog György, a megyei állami közigazgatási hivatal oktatási és tudományos főosztályának vezetője érdeklődésünkre megerősítette, hogy valamennyi olyan nemzeti kisebbség nyelvére le fogják fordítani az érettségi vizsgák anyagait, amelyeken középiskolai oktatás folyik az országban. Arra a kérdésünkre viszont, hogyan zajlik majd a magyar iskolák végzősei esetében a vizsgafolyamat, a szakember hangsúlyozta, hogy egyelőre semmilyen erre vonatkozó rendelet nem érkezett. Mint mondta, véleménye szerint sok víznek kell még lefolynia az Ungon, mire a teszteléssel kapcsolatban minden részlet tisztázódik, s megtörténnek a szükséges előkészületek.

Dr. Orosz Ildikó, a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség (KMPSZ) elnöke az UKMÉK igazgatójának rendeletével egy időben kapta meg az ukrán parlament emberjogi biztosának hivatalából a hasonló tartalmú választ az anyanyelven történő vizsgázás biztosítására vonatkozó kérdésére. A szakember megelégedéssel vette tudomásul a szakpolitikusok döntését, ugyanakkor jelezte, hogy a probléma továbbra sem tekinthető végérvényesen megoldottnak. Mindenekelőtt arra emlékeztetett, hogy szakmai érveik ellenére jelen helyzet szerint a magyar iskolák végzőseinek előreláthatóan mégiscsak fogalmazást kell majd írniuk ukrán nyelvből és irodalomból. Rámutatott: aki kicsit is jártas a kérdésben, tisztában lehet vele, mekkora hátrányt jelent a magyar fiataloknak számára, hogy ukrán iskolát végzett társaikhoz hasonló feltételekkel kell vizsgázniuk egy számukra idegen nyelvből, miközben maguk más tanterv szerint tanultak, mint az ukrán iskolások, s ráadásul az esetek többségében az oktatás feltételeit sem biztosították számukra.

Mint a KMPSZ elnöke elmondta, a napokban Kijevben tárgyalt Borisz Zsebrovszkijjal, az oktatási miniszter első helyettesével. "A miniszterhelyettes ígéretet tett, hogy leküldi Kárpátaljára a vizsgaközpontok országos igazgatóját és szakembereit, hogy a helyszínen tájékozódjanak a helyzetről, s vitassuk meg, mik a realitások az anyanyelven történő érettségizés terén. Azaz továbbra is elég távol állunk attól, hogy teljes körűen rendezettnek tekinthessük a kérdést, miközben mind a szakemberek, mind a diákok számára rohamosan múlik az idő" - mutatott rá a KMPSZ elnöke.

Szakértők a KMPSZ elnökéhez hasonlóan úgy vélik, hogy az idő mindinkább sürgeti az érintetteket és az illetékeseket a kivitelezéssel kapcsolatos problémák megoldásában, ha valóban lehetővé akarják tenni a teljes értékű anyanyelven való érettségizést. Így például, amennyiben helytálló az értesülés, miszerint a vizsgatesztek kiértékelése más megyékben történik majd, felmerül a kérdés, miként lehet értékelni a magyar diákok teljesítményét például Ivano-Frankivszk megyében. Ugyanilyen problémák merülhetnek fel a vizsgaeredményekkel kapcsolatban benyújtott fellebbezések és azok elbírálása tekintetében.

Egyelőre tehát legalább annyi új kérdés merült fel, mint ahányra választ kaptunk.

hk

Hogyan vétessünk nyilvántartásba helyesen?

A 2007-2008-as tanév végzősei középiskoláikban jelentkezhetnek az emelt szintű érettségire. A korábban érettségizettek, valamint a szakközépiskolák és az I-II. akkreditációs szintű felsőoktatási intézmények diákjai a lakhelyük szerinti járási (városi) nyilvántartási, avagy regisztrációs központokban jelentkezhetnek. A helyi regisztrációs központ címét a regionális oktatásminőség-értékelő központban vagy a járási állami közigazgatási hivatalok oktatási osztályain tudhatják meg.

Idén a tesztírás minden olyan nyelven lebonyolítható, amelyen középiskolai oktatás folyik az országban. Kivételt képez az ukrán nyelv és irodalom tantárgy, amely csak ukrán nyelven adható le. Fontos, hogy a jelentkezési űrlapon a szabadon választható tárgyak neve mellett tüntessük fel azt is, milyen nyelven kívánunk vizsgázni az adott tárgyból.

A nyilvántartásba vételhez a jelentkezőnek személyesen kell felkeresnie az iskolában a regisztrációért felelős személyt, vagy a regisztrációs központ munkatársát, s az alábbi dokumentumokat kell benyújtania:

- személyi igazolvány (akik február 20-ig nem töltik be 16. életévüket, a születési bizonyítványukat nyújtják be);

- a középiskolai végzettségről szóló okmány (a korábban érettségizettek számára);

- az oktatási intézmény igazolása (a szakközépiskolák tanulói és az I-II. akkreditációs fokozatú felsőoktatási intézmények diákjai számára).

A jelentkező adatait rögzítik a regisztrációs programban, melynek segítségével két példányban kiállítják a jelentkezési-regisztrációs kártyát. A kártyák akkor érvényesek, ha az azokban szereplő adatokat a jelentkező ellenőrizte és aláírásával hitelesítette. A kártya egyik példánya a regisztrációért felelős személynél marad.

A nem regisztrált személyek nem vehetnek részt a 2008-as független értékelésben, és nem jelentkezhetnek felsőoktatási intézményekbe.

A regisztrálási adatok február 20-ig módosíthatók. A módosítást személyesen kell kérni a nyilvántartásba vétel helyén, felmutatva a személyi igazolványt és a regisztrációs kártya másodpéldányát. A szükséges módosítások elvégzése után új jelentkezési-regisztrációs kártya készül, amelyet ugyancsak két példányban nyomtatnak ki. A kártya első példánya a regisztrációért felelős személynél marad, a másikat a jelentkező kapja.