Mik a nemzeti vízum kiadásának feltételei?

Megkérdeztük

2007. október 5., 10:00 , 351. szám

Egyik olvasónk minap a magyar nemzeti vízum igényléséhez beszerzett meghívólevelével állított be szerkesztőségünkbe. A panaszos némi felháborodással a hangjában hívta fel a figyelmünket arra, hogy a dokumentum nem öt évre lett kiállítva, amennyire a nemzeti vízumot igényelni szeretné, hanem csupán egyetlen esztendőre szól. Jelzése nyomán megkérdeztük dr. Nagy Attilát, a Magyar Köztársaság Ungvári Főkonzulátusa ügyfélszolgálati irodájának vezető konzulját, történt-e változás a nemzeti vízumok kiadása terén?

- Nincs változás a tekintetben, hogy a nemzeti vízum öt esztendőre adható ki, módosult azonban a meghívás módja. A magyarországi beutazáshoz és tartózkodáshoz igényelt meghívólevél kiállításakor az okmányt kiadó regionális bevándorlási hivatalnak mérlegelési lehetősége van, azaz figyelembe veszi például a meghívó lakhatási körülményeit, s ennek alapján, saját hatáskörben dönt arról, mennyi időre adja ki a dokumentumot.

- Változtak a vonatkozó jogszabályok?

- Július 1-jétől új idegenrendészeti jogszabályok léptek érvénybe Magyarországon, amelyek meghatározzák többek között azt is, hogy a bevándorlási hivatal milyen feltételekkel, milyen időtartamra adhat ki meghívóleveleket. A meghívóleveleket jelenleg általában egy évre adják ki. A Magyar Köztársaság külképviseletei viszont a maguk részéről csak arra az időtartamra állíthatnak ki vízumot, amelyre a meghívólevél szól. Tudni kell ugyanakkor, hogy az idegenrendészeti jogszabályok egyike kifejezetten az európai uniós országok állampolgáraira, illetve a magyar állampolgárok családtagjaira vonatkozik, akik könnyített eljárásban kaphatnak magyarországi tartózkodási lehetőséget. Amennyiben tehát egy magyar állampolgár családtagja kér vízumot, azt szoktam javasolni, hogy igényeljen nálunk egy hat hónapra szóló, kilencvennapos tartózkodást lehetővé tevő egyszerű C-típusú vízumot. Ennek segítségével a szóban forgó személy beutazhat Magyarországra, ahol a bevándorlási hivataltól kérheti tartózkodási kártya kiállítását, ame

lyet öt éves időtartamra adnak ki számára, s amellyel szabadon mozoghat Magyarországon.

- Ebben az esetben a szóban forgó ukrán állampolgárnak már nincs szüksége újabb vízumra?

- Nincs szüksége vízumra, hiszen tartózkodási kártyát fog kapni.

- Ki számít magyar állampolgár családtagjának?

- A már említett új jogszabály értelmében családtagnak számít a magyar állampolgár házastársa, az állampolgár vagy házastársa 21. életévét be nem töltött vagy eltartott leszármazottja, az állampolgár vagy házastársának felmenője (szülők, nagyszülők), a kiskorú magyar állampolgár felett szülői felügyeleti joggal rendelkező személy, végül pedig az, akinek az eljáró hatóság családtagként való beutazását és tartózkodását engedélyezi.

- A testvérek ezek szerint nem esnek a kedvezményezett kategóriába?

- Sajnos a mellékági rokonok nem esnek a törvény hatálya alá.

- Mi a helyzet azokkal, akik nem a családtagjaik révén kívánnak magyarországi tartózkodási engedélyért folyamodni?

- Ha valaki ragaszkodik a nemzeti vízumhoz, s egy évnél hosszabb határidejű tartózkodási engedélyt szeretne, azt javasolhatom, hogy készíttessen magyarországi közjegyző által kiállított befogadó nyilatkozatot. Ehhez csatolni kell a befogadó lakáskörülményeit igazoló dokumentumot, azaz az ingatlan-tulajdonlap másolatát, illetve a befogadó megélhetésének forrásait igazoló okmányt. Ezen okmányok megléte esetén áll módunkban esetleg egy évnél hosszabb időre is vízumot kiadni. Végül hadd mondjam el, hogy amennyiben valaki nem bizonyos abban, milyen beutazási dokumentum igénylésére jogosult, illetve milyen megoldás a legelőnyösebb a számára, természetesen szívesen adunk tanácsot, miután megismertük az adott eset körülményeit, illetve a rendelkezésre álló dokumentumokat.

szcs