"Én megyek előtted, a rögös utat elegyengetem..."

Szalagavató a Nagyberegi Református Líceumban

2007. szeptember 28., 10:00 , 350. szám

Szeptember 22-én a Nagyberegi Református Líceumban bensőséges szalagavató ünnepség keretében 31 végzős diák mellére tűzték fel a remény zöld szalagját.

Az ünnepséget Tóth László nagyberegi református lelkipásztor, a líceum lelkész-igazgatója nyitotta meg, majd a szalagtűzés percei következtek. Kacsó Géza, a líceum vallástanára Ézsaiás próféta könyvéből hirdetett igét: "Így szól az Úr, Izráel istene: Én megyek előtted, a rögös utat elegyengetem, az ércajtókat betöröm, és a vaszárakat leverem..." Mint a tiszteletes elmondta, ez az ige a babiloni fogságban lévő zsidó népnek szólt: "Abban a korban, amikor bár úgy látszott, hogy ennek a népnek vége, és asszimilálódnak a babiloni fogságban, csodálatos módon végül mégis megmenekültek. Mert Isten ment előttük, és egyengette a rögös utat... Mai világunkban nem könnyű az Istennek tetsző igaz ösvényen járni, melyet sokszor felcserélnénk a rövidebb, de bizonytalanabb úttal. Még sok leküzdeni való akadály vár rátok itteni tanulmányaitok során és az életben, de ti bátran vállaljátok őket. Ne feledjétek: ahogy az ige is mondja, Isten előttetek megy, s a rögös utat elegyengeti." A tiszteletes kiemelte még a hálaadás fontosságát: "Amikor a múltra gondolunk, hálát kell adnunk az Úrnak a leküzdött akadályokért. A szalagavató ünnepség is egyfajta hálaadás, amikor ti, kedves diákok, visszaemlékezve tanulmányaitok kezdetére, hálát kell adjatok az Úrnak, hogy eddig eljuthattatok."

A II. évfolyamosok műsorát követően Dencs Elemér oktatási igazgató, a végzősök osztályfőnöke is köszöntötte az ünnepelteket: "Becsülettel tanuljatok, dolgozzatok embertársaitok javára és Isten dicsőségére. Cselekedjétek a jót, keressétek a szépet. Akkor mindig boldogok lesztek" - hangzott a jótanács.

Végezetül a III. évfolyam diákjai fogalmazták meg az alkalomhoz illő gondolataikat, majd az ünnepeltek gyönyörűen koreografált keringőjével ért véget a szalagavató.

F. Zs.