Tárgyalnának a schengeni csatlakozás következményeiről

Ülésezett a KMKF

2007. szeptember 21., 10:00 , 349. szám

Budapesten múlt pénteken megtartotta éves plenáris ülését a Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma (KMKF), mely a Kárpát-medencei országok országos vagy tartományi, megyei szinten megválasztott képviselőinek és az Európai Parlamentben mandátummal rendelkező magyar képviselők egyeztető fóruma.

A tanácskozáson Kiss Péter, a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter tájékoztatta a megjelenteket a határon túli magyarsággal kapcsolatos kormányzati célkitűzésekről, illetve Horváthné Dr. Fekszi Márta, a Külügyminisztérium államtitkára szólt Magyarország teljes jogú schengeni csatlakozásának hatásáról a magyar-magyar kapcsolattartásra.

Dr. Szili Katalin terjesztette elő "A magyar-magyar együttműködés és a nemzeti érdekérvényesítés perspektívái a magyar nemzet nagy részének Európai Uniós csatlakozása után" címet viselő stratégiai vitaanyagot, melynek kidolgozására a KMKF tavalyi plenáris ülése kérte fel a magyar Országgyűlés elnökét. A dokumentum áttekinti, hogy az európai integráció milyen, eddig kihasználatlan lehetőségeket rejt a magyar-magyar kapcsolatok további erősítésére és a közös érdekek hatékonyabb érvényesítésére. Ezt a nem nyilvános dokumentumot a KMKF albizottságai és az állandó bizottsága már megvitatták. Állásfoglalásában a KMKF kéri, hogy a magyar kormány, valamint a magyarországi és határon túli magyar politikai pártok vegyék figyelembe az abban foglaltakat.

A tanácskozást követően a résztvevők általában támogatásukról biztosították a nemzetstratégiai dokumentumot, ugyanakkor például Tóth Tivadar, a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) frakcióvezetője elmondta: továbbra is problémásnak látja a schengeni csatlakozás utáni helyzetet.

Kovács Miklós, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) elnöke lapunk érdeklődésére ugyancsak azt hangsúlyozta, hogy konkrét lépésekre van szükség a vasfüggöny-effektus kialakulásának megelőzésére. Az elnök szerint az egyik ilyen lépés lehet például a kishatárforgalom bevezetése. A KMKSZ ugyanakkor teljes mértékben szolidáris a vajdasági magyar szervezetek azon törekvésével is, mely a letelepedés nélküli kettős állampolgárság megadására irányul. "Mi ebben a kérdésben egyértelműen állást foglaltunk még a december 5-i népszavazás alkalmával, s az álláspontunk máig változatlan" - emlékeztetett a KMKSZ elnöke.

A budapesti tanácskozást követően találgatások jelentek meg a magyar sajtóban, miszerint az ország schengeni csatlakozásából fakadó következmények enyhítésére a kormányzat a vízumdíjak megtérítését tervezi a kárpátaljai és a vajdasági magyarság esetében, ám ezeket az elképzeléseket hivatalos források egyelőre nem erősítették meg. A Népszabadság úgy tudja, bevezetnék a kapcsolattartási támogatást, melynek révén a vízumdíjnak megfelelő összeget civil szervezeteken keresztül juttatnák vissza az érintetteknek.)

Kovács Miklós a KMKF ülésével kapcsolatban kifejtette: a Magyar Állandó Értekezlet hiányában szimbolikus jelentősége van minden olyan fórumnak, ahol határon túli és anyaországi politikusok találkozhatnak s megvitathatják a közös problémákat. Ugyancsak fontos a kárpátaljai politikus szerint, hogy a résztvevők konszenzusos alapon elfogadott közös állásfoglalásban rögzíthetik az egyes régiók legfontosabb problémáit.

Az állásfoglalás többek között kimondja: "A KMKF tagjai reményüket fejezik ki, hogy az ukrán kormány rugalmas és segítőkész megközelítésével hozzájárul a kárpátaljai magyar felsőoktatás működését akadályozó hivatalos ukrán rendelkezésekből (az oktatók magyar tudományos fokozatainak elismerésének jelenlegi szabályozásából) eredő nehézségek felszámolásához. A KMKF résztvevői szorgalmazzák a magyar nyelvű érettségizés lehetőségének megőrzését a felsőoktatási intézményekbe felvételizők számára, illetve a magyar iskolák magyar nyelvű tankönyvekkel történő ellátásának folyamatos biztosítását."

A dokumentum leszögezi: a KMKF üdvözli és egyetért azzal a nyilatkozattal, amelyet a magyar Országgyűlés képviselőcsoportjai ezen állásfoglalással párhuzamosan adtak ki a szlovák és magyar állam közötti megbékélési nyilatkozatra vonatkozó MKP kezdeményezésről.

hk