"Aranycsengettyű és gránátalma"

Tanévnyitó a Tiszapéterfalvai Református Líceumban

2007. szeptember 14., 10:00 , 348. szám

Szeptember 9-én, vasárnap Tiszapéterfalván a református templomban ünnepi istentisztelet keretében került sor a helyi református líceum tanévnyitó ünnepségére. A líceum 29 elsős tanulója számára ezzel hivatalosan is megkezdődött az új tanév.

Az ünnepség kezdetén Seres János máramaros-ugocsai esperes Sámuel próféta könyvéből hirdetett igét, melyben az ifjú Sámuel bevonul Éli főpaphoz a templomba Istent szolgálni. Templomba vonulása alkalmából édesanyja, Anna által készített gyolcs efód ruhát kapott, ez abban az időben egy felsőruhából és egy palástból állt. "A történetben a szülők új ruhát adtak fiuknak...Amikor megtanítunk egy aranymondást vagy igét, öltöztetjük vele a gyermek lelkét. Ez a ruhakészítés mindannyiunk feladata: szülőké, keresztszülőké, tanároké és lelkészeké egyaránt" - mondta az esperes.

Az efód palástjának az aljára háromszínű fonálból gránátalmákat készítettek és az almák közé egy-egy aranycsengettyűt is tettek. A csengettyű a szolgálat jelképe, a Szentlélek által megtisztított és ihletett emberi szóé, vagyis a beszédé.

Istennél azonban nem elég csupán a szó és a beszéd, még akkor sem, ha annak hangja olyan kellemes, mint az aranycsengettyűké. A gránátalmák az Istennel összeforrt ember életének lelki gyümölcseit jelképezik. "Ahogy a ruha alján lévő csengettyű és gránátalma egyforma mértékben, arányosan fel volt varrva, ezzel a jelképpel arra int bennünket Isten, hogy a mi bizonyságtevő szolgálatunkban mindig legyen arányosan összhangban egymással a szó és a cselekedet" - mondta Seres János.

Köszöntötte még az elsősöket Tusa Bocskai Ibolya, a líceum igazgatója és dr. Orosz Ildikó, a KMPSZ elnöke is. Orosz Ildikó beszédében szólt a közelmúltban Ukrajna oktatási minisztere által hozott döntésről, mely szerint a végzősöknek és a felvételizőknek ukrán nyelven kell vizsgázniuk. "Erre a nagy kihívásra kell jó választ adnunk, s azt gondolom, hogy jobb válasz, mint amit Reményik Sándor adott, nincs: Ne hagyjátok a templomot és az iskolát." A KMPSZ elnöke arra kérte a jelenlévőket, a problémás kérdésekre a választ ne egyéni, hanem kollektív úton keressük, s akkor megtaláljuk a megoldást. Ezt követően sor került az elsősök ünnepélyes fogadalomtételére, majd a harmadikosok kedveskedtek gitáron kísért énekes-verses műsorral.

-halász-