A KMPSZ nyilatkozata

2007. augusztus 24., 10:00 , 345. szám

A Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség aggodalmát fejezi ki az ukrajnai magyar oktatást hátrányosan érintő események kapcsán.

1. Az oktatási miniszter rendelete szerint jövő évtől a felvételizni szándékozó diákoknak az érettségit kötelezően a független vizsgaközpontokban kell letenniük ukrán nyelvből és két választható tantárgyból ukrán nyelven. A rendelet nem vesz tudomást a magyar, román stb. tannyelvű iskolákról, nem irányozza elő a tesztkérdéseknek az oktatás nyelvére történő lefordítását sem.

A jelenlegi rendelet szerint a magyar iskolák végzőseinek, bár az ukrán nyelvet a nemzetiségi iskolák részére készült speciális program szerint tanulták, ugyanolyan tesztkérdésekre kell majd felelniük ukrán nyelvből, mint az ukrán iskolák végzőseinek, akik anyanyelvként tanulták e tárgyat. A szaktantárgyakból (fizika, kémia, biológia, földrajz stb.), amelyekben számos speciális kifejezés van, s amelyeket magyar nyelven tanultak, szintén ukránul kellene majd a tesztekre felelniük.

Ez azt eredményezheti, hogy a magyar iskolák végzősei felvételizéskor jelentős hátrányba kerülnek azokkal szemben, akik az ukrán iskolákban anyanyelvükön tanultak és azon vizsgázhatnak. Mindez a magyar iskolák presztízsének csökkenéséhez, s hosszú távon az egész magyar nyelvű oktatási rendszer ellehetetlenüléséhez, a magyarság asszimilációjának felgyorsulásához vezet.

A KMPSZ ezt a lépést úgy tekinti, mint amelyik ellentétes az ország Alkotmányával, vonatkozó törvényeivel és nemzetközi kötelezettségvállalásaival. Ezért felszólítja az oktatási minisztert, hogy haladéktalanul kezdjék meg a független tesztelés nemzetiségi iskolákra vonatkozó rendszerének kidolgozását.

2. A 2007-2008-as tanévben az új, 12 éves iskolarendszerre történő áttérés a 7. osztályokat érinti. Ezeknek az osztályoknak új tantervek és tankönyvek szerint kell tanulniuk.

Sajnos a magyar iskolák 7. osztálya részére a tankönyveket nem adták ki, mi több, néhány szaktárgyból még az ukrán eredetiből történő fordítás munkálatait is leállították. Mindez nagyban veszélyezteti az eredményes oktatást, hiszen megfelelő tantervek és tankönyvek hiányában azt nem lehet minőségi szinten folytatni. A tankönyvprobléma évtizedek óta megoldatlan, a magyar iskolákból több tízezer tankönyv hiányzik, a magyar nyelvű munkafüzetek, példatárak stb. kiadását megszüntették.

A KMPSZ felhívja az oktatási minisztérium figyelmét azon kötelezettségekre, melyeket az ukrán állam a nemzeti kisebbségek oktatásának biztosítása terén vállalt, és felszólítja az illetékeseket, hogy törvényi kötelezettségeiknek megfelelően biztosítsák az oktatás feltételeit a magyar iskolákban is.