Falugyűlés a radarállomásról

Független mérésekre lenne szükség

2007. május 11., 10:00 , 330. szám
Petro Oszipenko altábornagy tájékoztat

A Mezőgecse határában kialakított katonai radarállomás működéséről és jövőjéről tartottak meghallgatást múlt szombaton a helyi kultúrházban.

Mint emlékezetes, a falu határában található katonai objektum akkor került a figyelem középpontjába, amikor 2004-ben újabb, a megye határain túlról érkezett berendezéseket telepítettek a négy község szomszédságában elterülő bázisra, anélkül, hogy a történtekről érdemben tájékoztatták volna a lakosságot. A helyiek és az érdekeiket védő társadalmi és politikai szervezetek azóta igyekeznek elérni, hogy kielégítő tájékoztatást kapjanak a bázison folyó tevékenységről, illetve annak esetleges egészségügyi hatásairól.

A tavalyi önkormányzati választások óta Mester András mezőgecsei polgármester és Bakancsos László, a Beregszászi Járási Tanács KMKSZ-frakciójának vezetője következetesen síkra szállt azért, hogy kielégítő információt kapjanak e tárgyban az illetékes katonai és egészségügyi hatóságoktól, amit a járási tanács egésze is támogatott. A hosszas levelezés és kitartó követelés eredményeként, amikor a község lakói már éppen egy figyelemfelkeltő tüntetés lehetőségét fontolgatták, a lembergi körzeti légvédelmi parancsnokság képviselői megjelentek, hogy személyesen tárgyaljanak a falu képviselőivel. A tárgyalások eredményeként múlt csütörtökön sor kerülhetett arra a nyilvános mérésre, mely a radarberendezések működésének környezeti és egészségügyi hatásait volt hivatott bemutatni. A katonai szakembereken kívül a méréseknél jelen voltak az ungvári megyei közegészségügyi és járványügyi állomás szakemberei, a bázis működése által érintett környező települések polgármesterei és tanácsi képviselői. A mérési eredmények a jegyzőkönyvek tanúsága szerint messze alatta maradtak az egészségügyi határértékeknek.

Ezt követően múlt szombatra falugyűlésre invitálták a lakosságot és sajtót, amelyen az újságírók mellett jelen voltak a katonák képviselői, élükön Petro Oszipenko altábornaggyal, a légierő "Nyugat" csoportjának parancsnokával, Sin József, a Beregszászi Járási Állami Közigazgatási Hivatal elnökének helyettese, Braun Béla, a Beregszászi Járási Tanács elnökének helyettese, megjelentek a radarállomás működése által érintett Mezőgecse, Tiszacsoma, Halábor és Badaló polgármesterei illetve tanácsi képviselői, valamint a körzetileg, illetékes katonai egészségügyi hatóság szakemberei.

A találkozó a nyugati szokások szellemében a katonák bemutató filmjével kezdődött, amely a katonai bázis, illetve a légierő egészének fontosságát volt hivatott szemléltetni az ország védelme szempontjából. Ezután maga Oszipenko altábornagy, majd az egészségügyi szakértők igyekeztek meggyőzni a jelenlévőket arról, hogy a radarok működése nem káros a hatósugarában lakók egészségére, mivel a berendezések a vonatkozó ukrajnai egészségügyi normáknak megfelelően, a lakott területektől kellő távolságra működnek. A kételkedők a jelen lévő szakember és mérőműszere segítségével meggyőződhettek róla, hogy akár a ma már szinte minden háztartásban megtalálható mobiltelefon kisugárzása is sokszorosa annak a terhelésnek, amely a radarok részéről érheti az ott lakókat.

A lakosságnak és képviselőiknek mindazonáltal voltak kérdései és kétségei: vajon összefüggésbe hozhatók-e az érintett településeken az elmúlt években elszaporodott megbetegedések a radarállomás működésével, illetve célponttá teszi-e a szóban forgó falvakat egy esetleges háború esetén a bázis közelsége az ellenség csapásmérő fegyverei számára? Az utóbbi kérdés esetében a jelenlévők kénytelenek voltak beérni a katonák fejtegetésével, miszerint a mai korszerű fegyverek pontossága lehetővé teszi, hogy az ellenség csupán a kiszemelt célpontot pusztítsa el, ahogyan azt például Jugoszláviában is láthattuk néhány éve, azaz a környező lakosságot nem fenyegeti veszély. A nőknél előforduló bizonyos megbetegedések, illetve az egyes településeken gyakori hepatitis-fertőzések kiváltó okának vonatkozásában azonban láthatólag még ennyire sem sikerült meggyőzni a helyieket. Az egészségügyi szakemberek és a helyi vezetők részéről egyaránt felmerült, hogy e tekintetben elsősorban a regionális egészségügyi hatóságok lennének az illetékesek. Az utóbbiak mindjárt ígéretet is tettek, hogy már a közeljövőben behatóbban foglalkoznak majd a kérdéssel egy újabb falugyűlés keretében, szakemberek bevonásával.

A helyi hallgatóságot mindazonáltal a jelek szerint nem győzte meg végérvényesen a sok magyarázat és észérv. Mint azt több önkormányzati képviselő is kifejtette, hiába lehettek jelen a hivatalos méréseknél, szakképzettség hiányában nem győződhettek meg sem a mérések valódiságáról, sem arról, hogy a sokszor emlegetett egészségügyi határértékeket hogyan is kell értelmezni.

Mint Sin József, Bakancsos László és Mester András egybehangzóan kifejtették, a találkozó nagyban elősegítette a katonák és a lakosság közötti bizalom helyreállítását, végérvényes megoldást azonban nem jelentett. Ehhez, véleményük szerint, minden bizonnyal egy független civil szervezet méréseire lenne szükség, amelyek minden kétséget kizáróan igazolnák a rádióhullámok ártalmatlanságát.

pszv