Jogszabályok, határok és turisták

Nemzetközi konferencia

2007. május 4., 10:00 , 329. szám

Jogi harmonizációs feladatok Ukrajna és Magyarország határ menti turisztikai együttműködésében az EU-s szabványok figyelembevételével címmel rendeztek nemzetközi konferenciát Beregszászban múlt pénteken.

A magyarországi EuroClip-EuroKapocs Közalapítvány támogatásával megrendezett fórumra meghívást kaptak a két határ menti régió, Kárpátalja és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye illetékes hivatalnokai, turisztikai szakemberei, valamint Magyarország és Ukrajna határőrizeti szerveinek és vámhatóságainak képviselői. Ez utóbbiak előadásain a szó szoros értelmében csüggtek az érintettek, hiszen teljes volt az egyetértés a tekintetben, hogy a turizmus legnagyobb akadályát a régióban jelenleg az Európai Unió schengeni határőrizeti rendszerének bevezetése jelentheti. A tanácskozáson felszólalt Csengeri János, az Ungvári Magyar Főkonzulátus Beregszászi Ügyfélszolgálati Irodájának vezető konzulja.

A konferenciát megnyitó és levezető Csizmár Sarolta, a Kárpátinform Információs Szaktanácsadó és Regionális Fejlesztési Központ vezetője emlékeztetett, hogy az elmúlt években intenzíven fejlődik a két határ menti megye együttműködése. A szervezők, akik között egyaránt ott találjuk a Beregszászi Járási Tanácsot és a járási állami közigazgatási hivatalt is, éppen ezért tartották fontosnak egy olyan konferencia életrehívását, amely információval szolgálhat minden érintett számára a turisztika jogi szabályozásáról a két szomszédos országban, az együttműködés távlati lehetőségeiről.

Csizmár Béla, a Beregszászi Járási Tanács elnöke a résztvevőket köszöntve Kárpátalja specifikus földrajzi helyzetére hívta fel a figyelmet, hiszen, mint mondta, e terület évszázadok óta az utak és nemzetek sajátságos találkozási pontja, egyben hangsúlyozva vidékünknek a turisztika szempontjából rendkívüli adottságait. A tanácselnök rámutatott a turisztikának a vidék gazdasága szempontjából játszott meghatározó szerepére is.

Volodimir Trikur, a Beregszászi Járási Állami Közigazgatási Hivatal elnöke, ismertetve előadásában a turizmus helyzetét a Beregszászi járásban, hangsúlyozta, hogy az elmúlt években gyakorlatilag megháromszorozódott a járás turistaforgalma, mely elsősorban a Magyarországról érkező vendégeken alapul. Ezt követően Olekszandr Marcsenko, a Kárpátaljai Megyei Állami Közigazgatási Hivatal Európai Integrációs és Turisztikai Főosztályának vezetője értekezett a turizmus fejlesztésének törvényi hátteréről Ukrajnában, rámutatva, hogy az ágazat fejlesztése a lehetőségekhez mérten összhangban van az országnak azzal a törekvésével, mely az EU-integrációt tekinti távlati céljának.

A tanácskozás munkájában részt vettek a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola és az Ungvári Nemzeti Egyetem szakemberei, illetve diákjai is.

szcs