Gyurcsány Ferenc és Viktor Juscsenko Kárpátalján

Államférfiak a csongori magyar iskola avatásán

2007. január 19., 09:00 , 314. szám
Balról jobbra: Kovács Miklós, a KMKSZ elnöke, Zán Fábián Sándor, megválasztott református püspök, Gajdos István, az UMDSZ elnöke, Milován Sándor, a KMKSZ alelnöke; Sziklavári Vilmos főkonzul, Gyurcsány Ferenc miniszterelnök, Dobrev Klára, a miniszterelnök felesége

A kárpátaljai magyarság helyzetéről és a magyar–ukrán kapcsolatok időszerű kérdéseiről tárgyalt egynapos hivatalos ukrajnai látogatása során Gyurcsány Ferenc magyar miniszterelnök vasárnap kisebbségi magyar vezetőkkel és vendéglátójával, Viktor Juscsenko ukrán elnökkel. A két politikus a nap folyamán együtt avatta fel a csongori magyar általános iskola új épületét.

A magyar miniszterelnök kárpátaljai programja vasárnap délelőtt Nagydobronyban kezdődött, ahol Gyurcsány Ferenc kárpátaljai magyar érdekvédelmi szervezetek képviselőivel és egyházi vezetőkkel találkozott.

Dr. Brenzovics László, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség alelnöke, a megyei tanács elnökének helyettese a tanácskozást követően lapunknak elmondta: a kárpátaljai magyarság képviselői tájékoztatták a miniszterelnököt a helyi magyar közösség legégetőbb problémáiról. Szóba került többek között a két legjelentősebb magyar érdekvédelmi szervezet együttműködése, a még vissza nem szolgáltatott egyházi ingatlanok sorsa, az anyanyelvi oktatás helyzete (különös tekintettel a vizsgaközpontok kérdéskörére), valamint az ukrán–magyar határ átjárhatóságának problémája, amely Magyarországnak a schengeni határőrizeti rendszerhez való csatlakozása következtében állt elő.

Később, a kárpátaljai látogatását, a magyar vezetőkkel folytatott megbeszélését értékelő, a munkácsi városházán megtartott sajtóértekezletén Gyurcsány Ferenc elmondta: át fog helyeződni a határon túli magyarság támogatásának súlypontja, így a magyar kormány hangsúlyosabb figyelmet fordít majd a kárpátaljai és vajdasági magyarság támogatására. "Valamennyi határon túli magyar közösség vonatkozásában kiemelünk olyan átfogó nemzeti intézményeket, amelyeknek a támogatásáról hosszabb távú, három–öt éves megállapodásokat kötünk. A tárgyalások még zajlanak, de még nyárig szeretnénk lezárni azokat. Ez stabilizálja a kapcsolatrendszert, lehetővé teszi azzal az új realitással való szembenézést, hogy Románia európai uniós csatlakozása után, figyelembe véve Ukrajna és Szerbia kívülmaradását, kontúrosabb politikát kell folytatnunk" – tette hozzá.

Gyurcsány kiemelte: az újonnan kidolgozandó interregionális politikának megfelelően 180 milliárdot fordítanak majd a határ menti regionális fejlesztésekre, amelyeknek egyharmada a szomszédos országokat érinti. Januárban elkezdődtek a határon túli közösségek vezetőivel a konkrét konzultációk a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség vezetésével. A kapcsolattartás szimbolikus erejének megtartása mellett sokkal inkább egy fejlesztés-orientált, differenciált és hosszú távra stabilizált kapcsolatrendszert szeretnénk – hangsúlyozta a magyar miniszterelnök. "Ugyanakkor folytatni szeretnénk a be nem avatkozás politikáját, kifejezetten távol maradni valamennyi közösség esetében minden politikai és egyéb vitától. Magyarország arra szeretné bátorítani a közösségeket, hogy teremtsék meg az egységes képviseletet" – tette hozzá.

A magyar kormányfő a mintegy egyórás nagydobronyi megbeszélést követően Csongorra utazott, ahol vendéglátójával, Viktor Juscsenko elnökkel közösen magyar tannyelvű iskolát avatott fel. A Munkácsi járásban fekvő magyar ajkú település új, háromszintes iskolaépületének ünnepélyes avatásán elmondott beszédében Ukrajna elnöke kiemelte: az új tanintézet átadása elvi jelentőségű, a magyar nemzetiségi kisebbség iránti megbecsülés jele – tette hozzá. Hangsúlyozta: Kárpátaljának mindig európai arculata volt, itt évszázadok óta a béke és tolerancia jellemzi a nemzetiségek együttélését. Kifejtette: ennek a toleranciának az iskolai oktatás az alapja.

Juscsenko elmondta: a csongori iskola építését nagyrészt az ukrán állam finanszírozta, ami egyben jelzi a hozzáállását a magyar nemzeti kisebbséghez. Az ukrán elnök fontosnak nevezte, hogy a magyar tanintézet fel lesz szerelve számítástechnikai eszközökkel, internettel is, ami a korszerű oktatás mellett lehetővé teszi a kapcsolattartást a magyarországi iskolákkal is.

Ünnepi beszédében Gyurcsány Ferenc az iskolaavatásra érkezett tömegben lengő ukrán és magyar zászlókra utalva hangsúlyozta: ahogy a nemzeti lobogók a maguk dicsőségében, különbözőségében keresik helyüket a szélben, ugyanúgy keresik helyüket nemzeti büszkeségüket megőrizve magyarok és ukránok tízezrei a soknemzetiségű Kárpátalján, akik folytatói hagyományaiknak. "Ránézésre nem tudom megmondani, hogy a felsorakozott tanulók közül ki vallja magát magyarnak, ukránnak, hiszen mindegyikük valami hasonlót szeretne: hogy apjának, anyjának legyen tisztességes munkája, s otthonában béke és nyugalom legyen, arról álmodoznak, hogy sikeresek legyenek. Sok minden kell a sikerhez, mindenekelőtt az, hogy az a szülőföld, amelyre annyira büszkék, ne egymás ellen fordítsa, hanem biztassa őket nemzetiségük bátor megvallására. Ez nem elvesz Ukrajna erejéből, hanem hozzátesz ahhoz" – tette hozzá.

Gyurcsány Ferenc magyar lexikonokat, míg Viktor Juscsenko tankönyveket adományozott az új iskolának, majd a két politikus fát ültetett az avatás emlékére.

Ezután Viktor Juscsenko és Gyurcsány Ferenc programja Munkácson folytatódott, ahol a két fél külön sajtótájékoztatót tartott. A Juscsenko elnökkel folytatott megbeszélés előtt a magyar kormányfő elmondta: a tárgyalásoknak két nagyobb köre van – az energiapolitika és a logisztika. Az energiapolitikán belül három fő kérdést vitatnak meg, így az energiaszállítási megállapodások hosszú távú, állami garanciákkal és biztosítékokkal ellátott kapcsolattá való alakítását; másodsorban a Tisza mellékfolyóin építendő, legfeljebb 20 megawattos vízerőművek energiájának Magyarországra történő szállításával kapcsolatos kérdéseket; harmadsorban új gázszállítási kapacitások létrehozását, csővezetékek építését a mai keretek bővítése érdekében. A másik megvitatandó kérdés különleges ukrán–magyar gazdasági körzet létrehozása Záhony körzetében – mondta.

Gyurcsány Ferenc azt is közölte, hogy a következő fél évben rendkívül intenzívek lesznek a magyar–ukrán államközi kapcsolatok, hiszen Magyarországra látogat Juscsenko elnök, Viktor Janukovics miniszterelnök és Olekszandr Moroz, a parlament elnöke.

Újságírói kérdésre válaszolva a miniszterelnök elmondta, hogy az ukrán elnökkel folytatott megbeszélésén szóba hozza a kárpátaljai magyar közösség megoldatlan problémáit, köztük az elkobzott egyházi ingatlanok visszaszolgáltatásának, a magyar nyelvű érettségi vizsgaközpontok létrehozásának megoldatlan kérdéseit, továbbá kárpátaljai orvosok magyarországi továbbképzésének az ügyét.

A Viktor Juscsenkóval folytatott tárgyalást követően Gyurcsány Ferenc és vendéglátója Munkácson egy megyei borfesztivál és betlemehes találkozó rendezvényein vett részt. (Kárpátalja/MTI/mukachevo.net)