2006. december 1.

2006. december 1., 09:00 , 307. szám

"Áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jótéteményéről." Zsoltár 103,1-2

Kedves Testvéreim! Isten kegyelméből újra elérhettük a naptári adventet. Ég az első gyertya, a bűnbánat lila színű gyertyája az adventi koszorún. A Krisztus első eljövetelére emlékezünk és a Krisztus második eljövetelét várjuk. A vasárnapi üzenet írása előtt egy evangéliumi ének sorai villantak az emlékezetembe Isten Lelke által: "Ó, miként fogadjalak, Ó, Jézus, gyújtsd szívemben, Világ Megváltója, Fénylő szövétneked, Méltóképp mint áldjalak, Hogy érthessem mindenben, Lelkem megtartója, Te szent tetszésedet." Ebben az adventi időszakban Isten Lelke segítségével keressük meg a választ erre a kérdésre: "Ó, miként fogadjalak, Világ Megváltója?"

1. Fogadd Jézus Krisztust, a Világ Megváltóját, Megváltódat: hálaadással! Emeld fel a tekintetedet a földről, az emberekről, önmagadról, s nézz Jézusra, a Világ Megváltójára, a te személyes életed Megváltójára. Becsüld meg sok jótéteményét azzal, hogy nem feledkezel el szeretetének megnyilvánulásairól. Fogadd Jézus Krisztust hálaadással: a bűnbocsánatért, a betegségből való gyógyulásért, a vigasztalásért, a feltámadás-örök élet csodájáért, sokféle lelki-testi ajándékaiért, amelyekkel elhalmoz. Kezdődjön hálaadással az advent időszaka számodra, mert van miért áldani az Urat! Örülhetünk, mert szeret minket az Isten. Irgalmas, kegyelmes, bűnbocsátó, türelmes az Isten. Ha ezt az örök, nemzedékről nemzedékre kiáradó szeretetét megsejted, megtapasztalod, akkor már nem lesz kérdés többé számodra, hogy tegyem vagy ne tegyem a bűnt.

2. Fogadd Jézus Krisztust, a Világ Megváltóját, Megváltódat: hittel! "Ó vésd szívedbe mélyen, Jő életed királya, Te árva, bús sereg, Itt áll ajtód előtt, Ki szenvedsz bűnben-éjben, Szabadítás van nála, S szemedből könny pereg: Hittel fogadd el Őt!"

"Ó, miként fogadjalak, Világ Megváltója?" Hálaadással és hittel - ez a mai adventi felelet.

Cseresznye Albert