Salánk: Hulladékgyűjtés európai módon

2006. december 1., 09:00 , 307. szám

Ha valaki pénteken délelőtt érkezik a nagyszőlősi járási Salánk községbe, meglepve tapasztalhatja, hogy szinte "kéklik" az egész falu a kapu elé kitolt szemétgyűjtő edényektől (kukáktól). Ottjártamkor bementem a községházára, hogy kiderítsem, mi az oka annak, hogy a faluban egyszerre mindenki azonos színű kukát vásárolt.

Daróczi György polgármester tájékoztatásul elmondta, hogy egy osztrák-magyar-ukrán közös vállalattól, az AVE Vinogradovótól kapták a falu lakói a szemétgyűjtő edényeket. A cég európai módon kívánja rendezni a térség máig megoldatlan hulladékelhelyezési problémáit. Egy hónappal ezelőtt kísérleti jelleggel Salánkon indította be szolgáltatását az említett cég, mára a falu lakosságának több mint 60%-a aláírta velük a szerződést, de további jelentkezők is vannak. A polgármester úr és a helyi tanácstagok is egy emberként támogatták a kezdeményezést, igyekeztek minden lakosnak elmagyarázni annak szükségszerűségét.

Daróczi György polgármester lapunk hasábjain is szeretné javasolni a környező települések polgármestereinek, hogy csatlakozzanak ehhez az akcióhoz, melynek köszönhetően Salánkon rövid időn belül sikerült megoldani az évtizedek óta megoldhatatlannak tűnő hulladékproblémát. A község határában, a helyi lakosság összefogásának eredményeként sikerült felszámolni az illegális szemétlerakókat és területüket rekultiválni.

Zsidik Béla, az AVE Vinogradovo igazgatója az általa irányított vállalatról elmondta: "Ez egy vegyesvállalat: ukrán oldalról a Nagyszőlősi Járási Tanács alapította, magyar és osztrák részről pedig a több országban is tevékenykedő AVE csoport. A cégnek már működnek vegyesvállalatai Csehországban és Szlovákiában, most indul Ukrajnában, de már folytatnak tárgyalásokat Romániában is. Az AVE csoporthoz tartozó cégek elsősorban szelektív hulladékgyűjtéssel foglalkoznak és az így felhalmozódó másodnyersanyag értékesítésével, másodsorban útkarbantartással. Nálunk mintaként először a Nagyszőlősi járásban szeretnénk megszervezni a hulladék elszállítását, később feldolgozását. A járáson belül pedig éppen Salánk volt az első település, ahol egy hónappal ezelőtt beindítottuk a szolgáltatásunkat, de azóta már csatlakozott a programunkhoz Királyháza, Tiszaújlak, Nagyszőlős, Bukove, Szirma és Fancsika is. Tárgyalásokat folytatunk a járás többi településének polgármestereivel is, akik ugyancsak örülnek a felajánlott szolgáltatásnak, tehát úgy tűnik, nincs annak akadálya, hogy az egész járás területén megszervezzük a szemétbegyűjtést. Egyelőre a nagyszőlősi szeméttelepre szállítjuk a begyűjtött hulladékot, de szeretnénk minél előbb felépíteni Sárad határában egy korszerű, minden nyugati és hazai szabványnak megfelelő hulladéklerakó telepet, utána át szeretnénk állni a szelektív hulladékgyűjtésre. Az így nyert másodnyersanyag értékesítéséből származó jövedelmünk remélhetőleg akkor majd lehetővé teszi, hogy csökkentsük a szemétszállítás díját. Jelenleg 7 hrivnya 50 kopeket fizetnek havonta azok, akik velünk szerződést kötöttek, ezért ingyen kapnak egy 180 hrivnya értékű műanyag kukát, valamint minden héten egy meghatározott napon elszállítjuk a szemetet. Kísérleti jelleggel Nagyszőlősön több nagyobb vállalatnál már most szelektíven gyűjtjük a szemetet és jók a tapasztalataink.

Jelenleg szolgáltatásunk csak a Nagyszőlősi járás területén működik, de már dolgozik egy regionális fejlesztési terven az AVE Magyarország vezetése. Szerintük az 1,2 millió lakosú Kárpátalján négy, a Sáradra tervezett korszerű szemétlerakóhoz hasonló telep megépítése esetén már az egész megye területén meg lehetne szervezni az előbb-utóbb szükségszerűvé váló szelektív hulladékgyűjtést."

Balogh Béla helyi lakos véleménye az új szemétszállítási rendszerről, akinek szintén ott állt egy kék kuka a kapujában: "Nagyon tetszik mindenkinek, ahogy hallom. Tele volt már az egész mező meg erdő szeméttel. Remélem, most majd a szemétszállításnak köszönhetően ez megszűnik. Nem tartom a 7,50-et soknak, hisz ezért havonta négyszer-ötször elszállítják a hulladékot, eddig is meg kellett fizetni azt a traktorost, aki csak a falu határába vitte ki a szemetet. Szerintem megéri, mert nem élhetünk örökké a szemétben."

-dózsa-