Szent Ilona-napi búcsú

2006. augusztus 25., 10:00 , 293. szám

Múlt pénteken a tiszaújlaki római katolikus egyházközség Szent Ilona tiszteletére tartott templombúcsút. Az ünnepi szentmisét Weinrauch Márió nagyszőlősi, Lengyel Donát nevetlenfalui és Mikulyák László koncházi plébániai kormányzók, valamint Gajdos Attila helyi görög katolikus parochus celebrálták.

Az újlaki híveket és a távolabbról érkezett zarándokokat Weinrauch Márió és Mikulyák László köszöntötték. Mikulyák atya beszédében Szent Ilona életéről szólt. Ilona (görögül Helena) Kr.u. 250 körül született az ókori Római Birodalomban, szegény családban. Férjhez ment egy hadvezérhez, akinek egy fiút szült: ő lett az a Nagy Konstantin császár, aki az álmában látott kereszt segítségével legyőzte ellenfeleit, s aki az Úr iránti hálából 313-ban az egész Római Birodalomban államvallássá tette a kereszténységet. Konstantin anyját iránta érzett nagy tisztelete és szeretete jeléül társuralkodóvá nevezte ki maga mellé. Ilona megtérve segítette a szegényeket, az éhezőket, templomokat építtetett. Elzarándokolva a Szentföldre, a hagyomány szerint ő volt az, aki megtalálta Jézus keresztjét. Mikulyák atya beszédében arra buzdította a híveket, Szent Ilona példáját követve állítsák ők is életüket az Úr, általa pedig a jóság és a szeretet szolgálatába.

A búcsú szentáldozással és körmenettel folytatódott, majd újmisés áldással zárult. Emelte a búcsú fényét a helyi egyházközség kórusának előadása, akik többek között elénekelték az Ave Mariát.

F. Zs.