Ajánlások Romániának

2006. június 9., 10:00 , 282. szám

A magyar kisebbség helyzetének rendezéséről, illetve a romániai közösségi és egyházi ingatlanok tényleges visszaszolgáltatásáról szóló ajánlást fogadott el az Európai Unió és Románia vegyes parlamenti bizottsága Bukarestben.

A magyar kisebbség helyzetét érintő ajánlás többek között azt tartalmazza, hogy e közösség problémáit az önkormányzatiság és a szubszidiaritás elve alapján kell rendezni, a romániai magyar felsőoktatást állami támogatásban kell részesíteni, valamint el kell fogadni a kisebbségi törvényt. A vegyes bizottság ajánlásában az EP két korábbi, ezen elveket megfogalmazó határozatára hivatkozott. Gál Kinga néppárti EP-képviselő elmondása szerint a vegyes bizottságban a kisebbségi ügyet mellőzni kívánó román fél ellenállását csak heves vita révén sikerült megtörni - foglalja össze az eseményeket az Új Magyar Szó és a Szabadság. (mno.hu)