Munkács. Ahogy nagyszüleink látták

Könyvbemutató a Latorca-parti városban

2006. április 7., 10:00 , 273. szám

Vasárnap érdeklődő lokálpatrióták és könyvbarátok töltötték meg Munkácson a Csillag Szálló nagytermét, ahol ünnepélyes keretek között bemutatták Baranyi András Munkács. Ahogy nagyszüleink látták című magyar és ukrán nyelvű képeskönyvét. A XIX. század végi - XX. század eleji Munkácsot képeslapokon bemutató album a Latorca-parti városról közreadott művek közül az első és eddig egyetlen ilyen jellegű kiadvány, egyben több mint ötven év után az első, magyar nyelven is megjelenő városismertető könyv. A Vitéz Pákh Sándor Jótékonysági Alapítvány gondozásában megjelent kötetet a munkácsi születésű, ma Budapesten élő jogász, dr. Baranyi András szerkesztette, szövegének szerzője Popovics Béla ismert helytörténész.

Az ünnepi bemutatón Mihajlo Labos, Munkács város polgármester-helyettese megköszönte a könyv alkotóinak a várost népszerűsítő szép albumot, majd dr. Nagy József Attila, a Magyar Köztársaság Ungvári Főkonzulátusának konzulja üdvözölte a megjelenteket, elmondta: "Ez a könyv egy komoly kulturális, történeti értékű munka, hiszen Munkács történetéből egy széles területet ölel fel." Kiemelte továbbá azt a megindító lokálpatriotizmust, amely alapján az egykor Munkácsról elszármazott Pákh Sándor és családja támogatta e szép könyv megjelenését. Baranyi András egy személyes felismerését osztotta meg a hallgatósággal: "Munkács és a munkácsiak között egy misztikus, spirituális viszony áll fenn. A város egyfajta láthatatlan kötelékkel fűzi magához szülötteit és polgárait, és mindazokat, akik hosszabb-rövidebb időt eltöltöttek Munkácson." Elmondta továbbá, hogy kezdetben honvágya enyhítése végett kezdte gyűjteni a Munkácsot ábrázoló régi képeslapokat és fotókat, a gyűjtés az idők múltával szenvedéllyé vált. A képek segítségével a századelő Munkácsára utazhatott vissza időgép nélkül a szerző, és ezt az élményét kívánta megosztani másokkal is, így született meg a könyv ötlete, amelyben a több száz éves kőnyomatoktól kezdve a fotózás fénykorából származó képeken keresztül a XX. század eleji légifelvételig számos érdekes illusztráció megtalálható. Popovics Béla, a könyv szövegének írója gyermekkorától tanulmányozza, kutatja szülővárosa művelődéstörténetét, és az utóbbi tíz esztendőben feldolgozta a Magyarországon és Kárpátalján fellelhető korabeli munkácsi magyar sajtót. A képeslapokhoz fűzött jegyzetei számtalan, kevesek által ismert egykori eseményt idéznek fel, a város letűnt polgári életébe adnak betekintést.

A megjelentek kivetítőn megnézhették a könyvben látható legérdekesebb képeket, amelyeket a szerző kommentált, közben a bemutató szüneteiben egy munkácsi profi zenészekből ez alkalomra összeállt vonósnégyes Haydn-darabokat, illetve magyar és ruszin népdalokat játszott.

Az USA-ban élő ifj. Pákh Sándor a kiadvány megjelenését támogató alapítvány képviseletében elmondta: "Nagy örömmel álltunk e kezdeményezés mellé, köszönet érte az alkotóknak." Bejelentette továbbá: minden érdeklődő munkácsi számára hozzáférhetővé kívánják tenni a gyönyörű képes albumot, ezért kereskedelmi árát az előállítási költségre korlátozzák. A helyszínen az érdeklődők megvásárolhatták 75 hrivnyáért, de továbbra is kapható a Vitéz Pákh Sándor Jótékonysági Alapítványnál.

Badó Zsolt