Az áldozatok rehabilitálása – állami kötelezettség

Megemlékezés a Kálvárián

2005. december 2., 09:00 , 255. szám

A szovjethatalom által elkövetett politikai repressziók kárpátaljai magyar áldozataira emlékezett a KMKSZ november 26-án, az ukrajnai gyásznapon Ungváron, a Kálvária-dombi temetőben lévő emlékjelnél.

A Megyei Állami Közigazgatási Hivatal képviseletében Joszip Kull, a hivatal elnökének első helyettese mondott emlékbeszédet, hangsúlyozva: az ukrán állam jelenlegi vezetése törekszik a történelmi igazságosság helyreállítására, arra, hogy nyilvánosságra kerüljenek az ukrán történelem tragikus eseményei. Rajtunk is múlik, hogy ilyen tragédiára sem a jelenben, sem a jövőben ne kerülhessen sor.

A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség részéről Kovács Miklós elnök rámutatott: a ma élők feladata nem hagyni hiábavalóvá válni a mártíráldozatot, ugyanakkor a társadalom kollektív emlékezetének szükséges kiegészítője, hogy az államhatalom is elismerje a politikai üldöztetés tényét és kárpótolja az áldozatokat. Ukrajnában állami rendezvénysorozattal emlékeznek a sztálinizmus összes áldozatára, beleértve a mesterségesen előidézett ukrajnai éhínség mártírjait. Kárpátalján a magyar és német civil lakosság 1944-es deportálására, a kollektív büntetés keretében való elhurcolására emlékezünk, amelynek az volt a célja, hogy rettegést ébresszenek az itthon maradtak lelkében. Ha ez a rettegés valamilyen formában fennmarad, akkor elérték céljukat. Ellenben, ha képesek vagyunk túllépni a félelmeken, és mártírjaink emléke a nemzet fenntartására ösztönöz, akkor nem volt hiábavaló a lágerbe hurcoltak kollektív áldozata. Elsősorban a magyar közösség egészének feladata, hogy legyen kinek fejet hajtani az áldozatok előtt. A KMKSZ-nek – mint a kárpátaljai magyarság politikai szervezetének – a feladata elérni, hogy az ukrán állam viseljen kötelezettséget a politikai üldöztetések áldozatai iránt. Ez a központi megemlékezés gesztus az állam felé, a jóakarat és megértés jelzése. Ugyanakkor alkalom arra is, hogy emlékeztessük az államot: végre hivatalosan is rendezni kell a sztálini lágerekbe hurcolt áldozatok erkölcsi rehabilitációját, anyagi kárpótlását – emlékeztetett a szónok.

Mészáros Domonkos ungvári római katolikus plébános a világot sújtó sorozatos természeti katasztrófák, társadalmi lázongások kapcsán arra figyelmeztetett: a hatalom és a pénz sokféle bálványistene eltorzította az emberek életét, de Jézus által az Isten azt üzeni: emberré lenni nem vagyon kérdése. Ha Európa arcát újra emberivé akarjuk tenni, akkor tudnunk kell Jézushoz mérni önmagunkat.

Az eseményen jelen volt Popovics Judit, a Határon Túli Magyarok Hivatalának főosztályvezetője, Viktor Pogorelov, Ungvár polgármestere, valamint Jevcsák Judit, a MÁKH nemzetiségi és kisebbségi főosztályának vezetője.

A megemlékezés koszorúzással zárult, majd a jelenlévők elénekelték a magyar Himnuszt

P.Zs.