"A dicséret kifejezi a reményt és a hitet"

IV. Egyházkerületi Kórustalálkozó Ungváron

2005. december 2., 09:00 , 255. szám

Az Ungvári Református Egyházközség idén negyedszer szervezett református egyházkerületi kórustalálkozót, melyet az elmúlt szombaton tartottak az ungvári református templomban.

"Eljöttetek, hogy Istenhez szóljon a mi énekünk" - köszöntötte a találkozóra érkezett 13 kórus tagjait és a templom zsúfolásig megtelt énekkedvelő közönségét a nyitó istentisztelet prédikációja után Héder János ungvári lelkipásztor.

A sok kiváló szólista tolmácsolásában felhangzó 90. zsoltár után a kórusoké lett a főszerep. Először a Nagyberegi és a Nagydobronyi Református Líceum kórusa mutatkozott be, majd a beregdédai, mezővári és munkácsi gyülekezeti énekkarok következtek. A házigazda ungvári református gyülekezet magyar és ukrán énekegyüttese egyaránt fellépett. A szünetet követően a Técsői Református Líceum énekkara lépett közönség elé. Az ungvári járási Szürtéből a református gyülekezet ifjúsági kórusa mellett idén a cigánygyülekezet énekkara is megmutatta énektudását. Fellépett továbbá a Bátyúi Református Gyülekezeti Énekkar, a palágykomoróci református női kórus, valamint az ezúttal közös produkciót bemutató eszenyi és szalókai gyülekezeti énekkar.

Az egyházi énekkultúrát fejlesztő áldásos rendezvény emlékéül az énekkarok díszes emléklapot kaptak, illetve az ungvári református énekegyüttes Újhálaének című CD-jét vihették haza. A legfiatalabb fellépők külön ajándékokat is kaptak.

A találkozó résztvevői egyperces néma csenddel emlékeztek az 1944-ben sztálini lágerekbe hurcolt kárpátaljai magyarokról, illetve az 1930-as években mártírhalált halt ukrán reformátusokról. Tiszteletükre elénekelték nemzeti és egyházi Himnuszunkat, majd a jelenlévők megkoszorúzták a mártírok templom előtt álló kopjafáját.

Badó Zsolt