Az Ungvári Nemzeti Egyetem továbbra sem kíván egyenlő esélyeket teremteni a felvételinél

Nem sokszorosították a magyar nyelvre lefordított tesztlapokat

2005. július 29., 10:00 , 237. szám

Évek óta hátrányos helyzetben vannak az Ungvári Nemzeti Egyetemre (UNE) felvételiző magyar anyanyelvű diákok. Idén az egyetemmel kötött együttműködési megállapodásban a Rákóczi-főiskola vállalta, hogy térítésmentesen lefordítja magyar nyelvre az összes vizsgatantárgy tesztjét, az UNE azonban ismét hátrányos helyzetet teremtett a magyar anyanyelvű felvételizők számára, mert nem sokszorosították a lefordított teszteket.

Dr. Orosz Ildikó, a Rákóczi-főiskola elnök asszonya lapunknak elmondta, a 2000 oldalnyi anyagot vizsgatantárgyanként külön átvételi jegyzőkönyvvel adták át Mikola Vehesnek, az UNE rektorának, illetve Ivan Korolnak, a felvételi bizottság felelős titkárának. A jegyzőkönyvekben foglaltak szerint a Rákóczi-főiskola a megállapodásnak megfelelően térítésmentesen lefordította magyar nyelvre az ukrán nyelvű vizsgateszteket, hogy azt a felvételi bizottság ellenőrizze saját hatáskörén belül.

Időközben lapunknak több szülő és diák felháborodottan jelezte: eleve úgy készültek, hogy lesz magyar nyelvű teszt, a felvételi bizottság a lefordított tételeket biztosítja a számukra. Ezzel szemben az történt, hogy külön kérésre csak néhány feladat fordítását hozták be egy szomszédos helyiségből, kézzel írott formában. Így a magyarul felvételiző diák már eleve hátránnyal indult, mert ez az idő kiesett számára, miközben az ukránul vizsgázó már javában a tesztlapokban foglalt feladatokra kereste a helyes választ. Mi van akkor, ha nem jó a fordítás, vagy nem helyesen másolták le azt, amit frissiben ott helyben végeztek és nem ellenőrizte senki? Ezt hivatott kiküszöbölni az, hogy a teszteket a főiskolán olyan neves szakemberek fordították, korrektúrázták, valamint ellenőrizték, mint Kótyuk István, Szemrád Emil, Nagy Béla, Csernicskó István, Beregszászi Anikó. Orosz Ildikó elnök szerint a fordítások nyomdakész állapotban kerültek az egyetemre.

Lapunk megkereste Ivan Korolt, az Ungvári Nemzeti Egyetem (UNE) felvételi bizottságának felelős titkárát, aki lapunknak nyilatkozva elmondta, hogy az UNE és a Rákóczi-főiskola által kötött együttműködési megállapodás szerint minden felvételi vizsgateszt le volt fordítva magyar nyelvre. Arra a kérdésre válaszolva, miért nem sokszorosították a teszteket, elmondta, hogy az anyag a vizsgák előtt két nappal érkezett meg. Szavai szerint az egyetemnek nem állt szándékában a tesztlapok sokszorosítása.

Az üggyel kapcsolatban dr. Soós Kálmán, a Rákóczi-főiskola rektora elmondta, az általuk lefordított hatalmas mennyiségű anyagot digitális formában is átadták az egyetem felvételi bizottságának, amit a jegyzőkönyv is tanúsít. "Ettől a ponttól kezdve az egyetemnek a belső hatáskörébe tartozik, hogy miután a lefordított teszteket véglegesen ellenőrizte és jóváhagyta, alkalmazza-e azokat a felvételi vizsgákon. Mindenesetre az Ungvári Nemzeti Egyetem rektora erre ígéretet tett június 6-án a Rákóczi-főiskola, a Megyei Oktatási Főosztály, a Megyei Tanács Oktatási Bizottsága képviselőinek jelenlétében."

Baráth József