Virágzó üzlet lett a tudatos környezetszennyezés?

Folyik a nyomozás

2005. április 8., 10:00 , 221. szám

Ügyészségi nyomozás vizsgálja a Beregszászban jegyzett Ózon cég tevékenységét, mely állítólag több éven keresztül nagy mennyiségben szállított veszélyes vegyi hulladékot Kárpátaljára külföldről.

Korábban az a fafeldolgozás során keletkezett hulladék keltett gyanút, amit a nevezett cég közvetítésével Magyarországról szállítottak vidékünkre és hasznosítottak néhány helyi téglagyárban. Mára az is kiderült, hogy az Ózon több száz tonna állítólag veszélyes vegyi hulladékot tárol a szabad ég alatt Beregszászban és környékén, melynek kigőzölgése szenynyezi a levegőt, az esővíz pedig a talajba mossa a káros anyagot.

Az érintett három téglagyár - a nagydobronyi, a zápszonyi és a borzsovai - vezetői kérdésünkre megerősítették, hogy évek óta kapcsolatban állnak az Ózon céggel, mely számukra ún. fűrészport, illetve préselt falaphulladékot szállított.

Zápszonyban a préselt gyantás falapokat sokan lakóházuk téli fűtésére használták, miután a téglagyári munkások munkabér fejében kapták a gyártól a faanyagot. A fafeldolgozási hulladékot itt is a tégla gyártásánál hasznosították, csakúgy, mint Nagydobronyban.

"A fűrészpornak mondott anyag leginkább csiszoláskor keletkező porra hasonlított, száraz volt, mint a puskapor, és úgy égett, mint a zsír. Ezt teherautóval szállították a téglagyárba tonnás műanyagzsákokban. A zsákokat szigorúan számon tartották, amit darabra pontosan vissza kellett adni. A fűrészpor között volt valamennyi préselt bútorlap is, rajta szürkés színű műanyag bevonattal. Ez a bútorlap kékes-zöldes lánggal égett, nem úgy, mint az egyszerű faféle" - mondja egy fiatalember, aki 2002-ig dolgozott a nagydobronyi téglagyárban.

Borzsovára vasúton érkezett az állítólagos fűrészpor, ebből ma is van néhány kupac a gyár területén. Az itteni téglagyár 2003-ig a Tisza Kft.-hez tartozott, 2003 májusa óta önálló vállalkozásként működik. A gyár 2001-ben került kapcsolatba az Ózon céggel, amely téglagyártáshoz szükséges fűrészport szállított a gyárnak 11 hr/tonna áron.

- A magyarországi Eltex Kft.-től származó fűrészporra 2001-ben behozatali engedélyt állítottak ki az illetékes hatóságok. A KÖJÁL is megvizsgálta a fűrészport, és a szolgálat kikötötte: az Eltex minden egyes szállítmány esetében igazolni köteles, hogy az anyag nem radioaktív, illetve nem tartalmaz az egészségre káros vegyi anyagokat. A szállítmányozó papírok a téglagyárba nem jutottak el, azok feltehetően az Ózon cégnél találhatók - tájékoztat az ügyről Bak János, a téglagyár vezetője, korábbi igazgatója. - Az évek során vagonszámra kaptuk az olcsó "fűrészport", amivel a tégla minőségét javítottuk (belekevertük a nyerstéglába, illetve a ragadás megelőzésére azzal hintettük az égetésre szánt téglát). Amióta felröppent a hír, hogy a fűrészpor esetleg káros az emberi egészségre, azóta mind a téglagyári munkások, mind a Borzsován lakók zúgolódnak. Mindannyiunk érdeke, hogy megvizsgálják a Magyarországról importált ún. fűrészport. Amennyiben nem káros az egészségre, úgy hagyjanak dolgozni vele, mivel más szállítónk nincs, aki ekkora mennyiségben biztosítana fűrészport a gyárnak.

Az Ózon cég egyéb vegyi hulladékot is szállított Kárpátaljára - mondta el a megyei főügyészhelyettes a megyei tanács legutóbbi ülésén. Az egyik ilyen "lerakat" a Baktai Kísérleti Kutatóállomás Borzsovához közeli telephelyén található, ahol több tonna ismeretlen eredetű és összetételű vegyi anyag található. A nagyméretű zsákok különböző színű porokat tartalmaznak, melyek leginkább hamura, illetve vasporra hasonlítanak. A környezetvédelmi szakemberek szerint az ehhez hasonló anyagokból félezer tonnányit tárolnak a szabad ég alatt szerte a Beregszászi járásban.

A járás környezetvédelmi hatóságának vezetője kérdésünkre elmondta, hogy a vegyi anyagok összetételének ellenőrzése a KÖJÁL feladata, az ökológiai szolgálat a szabálytalan tárolás miatt vonhatja felelősségre az Ózon céget, amit többször meg is tett, és több ízben bírságot is kiszabott rá.

P. Zs.